Jern til børn – og til mænd?

spinat

Genopfyldning af hæmoglobin hos små børn med jernmangel anæmi gennem flydende mælk beriget med aminosyrecheleret jern.

– En ganske interessant undersøgelse. For udover at aminocheleret jern er let optagelig, så viser forsøget også, at vi kan anvende denne form for aminosyrebinding og undgå en overdosering af jern. Gad vide, om forsøget kan godtgøre, at mænd også må få jern… se tidligere artikel om mænd og jerndepoter i leveren… Aminocheleret jern sælges i Danmark og Norge i bl.a. AminoJern. Cristina Iost, MD Jos’e J. Name, MD, Robert B. Jepsen, PhD, and H. DeWayne Asmead, PhD FACN São Paolo, Brazil og Albion Laboratories Inc., Clearfield, Utah.

Formål

At fastslå om genopfyldning af hæmoglobin kan opnås i unge børn med både svær (<= 9,4 g hæmoglobin/dL blod) og mindre svær jernmangelanæmi (9,5 til 11,0 g hæmoglobin/dL) gennem berigelse af flydende 3,3 % fedtholdig mælk med et biotilgængeligt aminosyrecheleret jerntilskud (Ferrochel) på 3 mg jern/liter/dag.

Metode

En gruppe på 185 børn blev udvalgt fra Tupã, Brasilien og tilhørte enten en af de to ovenfor anførte grupper af jernmangelanæmi plus en normal gruppe. Ved baseline havde 54 % svær jernmangelanæmi, 33 % havde jernmangelanæmi, mens 13% havde normale hæmoglobin koncentrationer. De modtog jern-beriget mælk i gennemsnit i 222 dage. Hæmoglobin niveauer blev målt ved baseline, ved 133 ± 13 dage, og ved 222 ± 2 dage.

Resultat

Ved gennemsnitligt 222 dage var 57 % af børnenes hæmoglobin normal. Den største relative genopfyldning fandt sted i den gruppe med svær jernmangelanæmi ved baseline. Gentagne målinger af ANOVA godtgjorde, at hæmoglobin ved 0, 133 og 222 dage for hele gruppen, samt for den svære såvel som den mindre svære jernmangelanæmi gruppe, udgjordes af statistisk forskellige populationer ved á =0,0005. Børn der ved baseline havde normalt hæmoglobin niveau viste ingen tegn på ændringer ved 0, 133 og 222 dage (á =0,10), hvilket antyder muligheden for en jernstatusafhængig absorption af denne form for jern.

Konklusion

Lave hæmoglobin koncentrationer hos små børn kan øges gennem dagligt indtag af flydende mælk med 3 mg Ferrous aminosyrechelat (Ferrochel). Journal of the American College of Nutrition, Vol. 17, No. 2, 187-194 (1998)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *