Kan rødkløver afhjælpe blæreproblemer efter overgangsalderen ?

 

 

 

NYT FORSKNINGSPROJEKT

 

Hedeture og andre gener fra overgangsalderen er velkendte. Også at rødkløver kan have gavnlig effekt på symptomerne. Men tiden efter overgangsalderen kan også byde på udfordringer. Mange kvinder døjer med at holde på vandet. Har rødkløver en effekt? Det undersøger et nyt forskningsprojekt ved Regionshospital Nordjylland.

 

Af Marianne Palm
Pressemeddelesen blev bragt i magasinet sund-forskning – oktober/november 2019

 

Hedeture, søvnløshed og hjertebanken. Kvinder i overgangsalderen oplever ofte en lang række gener pga. faldende produktion af hormonet østrogen. Men det stopper desværre ikke der. Mange kvinder oplever, at de efter overgangsalderen får problemer med blæren. Blæren er overaktiv, og kvinderne må hyppigt sætte retning mod toilettet, de døjer med at holde på vandet eller ligger i rutefart til toilettet i nattetimerne.

“Man kender ikke årsagerne, men nyere studier peger dog på, at kvinder efter overgangsalderen har andre bakterier i blæren, end de har før overgangsalderen, og det vil vi gerne vide mere om, så vi på sigt kan forbedre tilbuddene til kvinder med vandladningsproblemer”, siger ph.d.-studerende Annemarie Brusen Villadsen fra Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland.

Hun står bag forskningsprojektet, der udføres på Regionshospitalet i Hjørring i samarbejde med lektor, ph.d. Per Bendix Jeppesen fra Aarhus Universitet, der har gennemført andre studier om rødkløvers effekt. Med i projektet er også seniorforsker, ph.d. Suzette Sørensen fra Center for Klinisk Forskning på Regionshospitalet i Hjørring, samt læge, ph.d. Louise Arenholt fra gynækologisk afdeling i Hjørring.

Nyere studier har vist, at østrogener fra planter, som dem, man finder i fx soja og rødkløver, har en gavnlig effekt på hedeture, tab af knoglemasse og andre af overgangsalderens symptomer.

“Men i dag ved man ikke, om den gavnlige effekt også gælder de gener, som kvinder døjer med efter overgangsalderen. Vi undersøger derfor, om planteøstrogenerne fra rødkløver påvirker blæren, så vi bliver i stand til at hjælpe den gruppe kvinder, der døjer med at holde på vandet, oplever pludselig bydende vandladningstrang eller får nattesøvnen forstyrret af hyppige ture til toilettet”, forklarer Annemarie Brusen Villadsen.

 

Kvinder søges

Til projektet søges kvinder, som har passeret overgangsalderen, og som har haft deres sidste menstruation for minimum fem år siden. Vi søger både raske kvinder uden symptomer fra blæren og kvinder, der har problemer med blæren.

Deltagelse indebærer 45 minutters samtale ved opstart samt accept af at få taget blod-, urin,- vaginal- og afføringsprøver. Projektet udføres på Regionshospitalet i Hjørring. Kvinder, der deltager i forsøget, vil blive opdelt i to grupper: Den ene gruppe modtager rødkløver, mens den anden gruppe modtager et placebopræparat, de skal drikke dagligt i en periode på tre måneder. Placebopræparatet ligner rødkløver, men har ikke en effekt på kroppen og bruges derfor til at sammenligne resultaterne med de kvinder, der får rødkløverekstrakt.

 

Studiet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland (N-20190028)

 

Læs mere om forskningsprojektet, hvem der kan deltage, og hvad deltagelse indebærer på hospitalets hjemmeside. Eventuelle spørgsmål kan rettes til annemarie.j@rn.dk eller på tlf. 20 42 47 23.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *