Klimaforandringer truer et af vores vigtigste næringsstoffer

 

 

Forskere fra Schweiz slår alarm over klima- og jordbundsforandringer, som kan resultere i mindre af det livsvigtige næringsstof selen i jorden. Problemet ser især ud til at ramme Europa, som i forvejen har lavere selenindhold end jorden i andre dele af verden.

 

Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – juni/juli 2017

 

Det ser ikke alt for lyst ud for vores fremtidige muligheder for at skaffe nok selen til at dække kroppens behov for dette livsvigtige næringsstof, som blandt andet immunforsvaret og stofskiftet er stærkt afhængig af. I forvejen anslår man, at omtrent en ottendedel af verdens befolkning får for lidt selen, men nu advarer forskere fra Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology om fremtidige problemer med selenforsyningen. Det skyldes, siger de, at forandringer i klimaet og jordbunden vil resultere i en reduktion af det naturlige selenindhold i afgrøderne.

 

Jordbundsanalyser sladrer

Forskerne har udført en række grundige analyser af jordbundsprøver, som man begyndte at tage i 1994 og fortsatte med at tage frem til 2016. Disse jordbundsprøver sladrer om, hvordan indholdet af selen i det øverste jordlag (top soil) har forandret sig igennem årene. Forskerne har dernæst ved at sammenligne selenindholdet i jorden med 26 forskellige miljøvariable i nogle avancerede beregningsmodeller regnet sig frem til, hvordan billedet vil se ud frem mod slutningen af dette århundrede – og det er ikke særlig gode udsigter.

 

Europa ramt værst

I deres rapport vurderer det schweiziske forskerhold, at det lave selenindtag hos europæere med stor sandsynlighed forværres, i takt med at de varslede klimaforandringer reducerer jordbundens naturlige selenindhold, og det vil indebære, at cirka en tredjedel af Europas samt dele af de Forenede Staters landbrugsareal vil få forringet deres selen-indhold.

Hvordan løser vi selenproblemet?

Hvad mange ikke ved er, at selen er et stof (sporstof), som kun findes i begrænset mængde i jorden. Det er ikke en for-nybar ressource, og eksperter gætter på, at naturens selenreserver vil være opbrugt inden for de næste 40 år.

Spørgsmålet er, hvordan vi mennesker bedst muligt får adgang til det vigtige stof.

 

Sund kost

At spise sund kost med mange selenholdige fødevarer giver naturligvis god mening. Målinger viser dog, at gennemsnitsdanskeren kun får 40-50 mikrogram selen dagligt fra kosten, og det er i underkanten af, hvad man behøver. Et dansk skaldyrsforsøg, iværksat af forskere fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse, viste, at selv om man gav folk 200 gram fisk og skaldyr (en rigtig god selenkilde) dagligt, tilførte det ikke nok selen til at opnå optimal beskyttelse af helbredet.

 

Tilsætning af selen til kunstgødningen

En anden mulighed er at tilsætte selen til kunstgødningen. Det besluttede man at gøre i Finland i 1984, fordi finnerne havde bekymrende lav selenstatus. Det virkede efter hensigten. Det øgede selenindhold i afgrøderne fik befolkningens selenindhold i blodet til at stige. Problemet er, at en del af den selen, som bliver strøet ud på markerne, aldrig når at blive optaget af planterne og bliver udvasket. Det er spild af en i forvejen truet ressource.

 

Organisk selengær i tabletform

En tredje mulighed er at tage selen i tabletform. Hvis man anvender en selenråvare som SelenoPrecise, der er en specialfremstillet selengær med over 30 forskellige organiske selenformer, er man sikker på, at selenindholdet bliver optaget i kroppen. Undersøgelser dokumenterer, at 88,7 % af selenindholdet i denne råvare optages i organismen, og hele 74 % af det optagne selen bliver indsluset i de selenafhængige proteiner (selenoproteiner), som har talrige funktioner i kroppen.

 

De selenafhængige proteiner

Kroppen indeholder 25-30 forskellige enzymer, som kaldes selenoproteiner. Disse kan ikke fungere normalt uden selen. Selenoproteinerne er blandt andet med til at opretholde:

  • Immunforsvar
  •  Skjoldbruskkirtelfunktion (stofskiftet)
  •  Cellebeskyttelse
  •  Forplantning (fertilitet)

 

Vi mennesker er nødt til at have en vis mængde selen hver dag for at mætte disse selenoproteiner og sikre, at de fungerer normalt. Eksperter er ikke helt enige om, hvor meget vi behøver, men der synes at være tilslutning til en daglig tilførsel på 70-100 mikrogram pr. dag, måske endda lidt mere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *