Kloge mødre får jern nok

shutterstock_114828052

 

Og så får de højst sandsynligt også kloge børn. Vi ved, at jernmangel kan give varige kognitive skader i fostrets hjerne under dets udvikling. Og der er undersøgelser, som peger på, at der er en sammenhæng mellem jernmangel og psykiske lidelser. De kloge sørger for at få nok, både i graviditeten og efterfølgende.

 

Af Kristine Bindslev
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sund-forskning – august/september 2015

 

I graviditeten stiger jernbehovet til mere end det dobbelte. Det skyldes, at dit foster og moderkagen bruger jern, og fordi mængden af dit blod bliver større. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du fra 10. graviditetsuge tager 40-50 mg jern dagligt i graviditeten. Alligevel har omkring 75 % af danske kvinder mindre jerndepoter, end der kræves for at gennemgå en normal graviditet. Undersøgelser udført indenfor de senere år tyder på, at et nedsat jernindhold i kroppen kan give symptomer hos børn bl.a. forsinket psykisk og motorisk udvikling og hos yngre kvinder nedsat indlæringsevne.

 

Jern er vigtig for de kognitive evner

I et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie af 196 spædbørn fra fødslen til 15 måneder vurderede forskerne forholdet mellem jernstatus og den psykomotoriske udvikling. Man målte effekten af placebo kontra jerntilskud givet oralt efter 10 dage og igen efter 3 måneder. Sproglige evner samt balancekoordinering var markant bedre hos de børn, der fik jerntilskud. Dertil kom, at spædbørn med kronisk, svær jernmangel var mere frygtsomme, pylrede og trætte, og de anæmiske spædbørn klyngede sig mere til deres mødre. Resultatet af jernmangel hos spædbørn har sidenhen givet anledning til undersøgelser af psykiatriske diagnoser og jernmangel. Hvordan er børn og unges psykiske velbefindende, hvis de har jernmangel?

 

Forskning peger på sammenhæng mellem jern og psyken

I et forsøg med næsten 3000 patienter med jernmangelanæmi (blodmangel) så moderne forskning på den følelsesmæssige udvikling blandt børn og unge. Her sammenlignede man en gruppe med jernmangel med en matchet kontrolgruppe, og på en lang række områder var jernmangel forbundet med psykiske lidelser som fx depression, maniodepressivitet, angst, autisme spektrum, ADHD, tics og hæmmet udvikling.

Jern er vigtigt for dit psykiske velbefindende og dine kognitive evner som opmærksomhed, indlæring og hukommelse i livmoderen såvel som senere i livet.

Amino-Jern fra PharmoVital genopbygger effektivt og skånsomt jerndepoterne. Jernet er bundet til aminosyrer, hvilket gør, at kroppen kan udnytte mineralet fire gange bedre end normalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *