Kunsten at tilgive sig selv

Tilgivdigselv2-01

  

At lære at tilgive sig selv er ikke altid nemt, og vi har en tendens til at skyde skylden på os selv, at kritisere os selv, at holde os selv ansvarlige for ting, vi har gjort, som vi måske endda ofte også skammer os over. At tilgive andre er væsentligt nemmere. Men når det kommer til at kunne tilgive sig selv – helt ægte og dybfølt, er det nemmere sagt end gjort. Vi opbygger ofte en ”fortælling” og en beskrivelse af os selv, hvor vi har en tendens til at køre i de samme spor med negative og automatiserede tanker, der med stor sandsynlighed ofte også er selvkritiske.

Af Lene Pilegaard

For en del år siden var jeg så fyldt af had, bitterhed og hævnlyst over at have været blevet gjort ondt af et andet menneske. Det fyldte og styrede mit liv, trak mig ned og hæmmede mig. Jeg var overbevist om, at al den uret, der var begået mod mig, den dårlige behandling, jeg havde været udsat for, var årsagen til, at jeg havde det dårligt. Jeg var overbevist om, at skyld og ansvar alene lå hos den, der havde gjort mig uret. I det øjeblik, det gik op for mig, at årsagen til, at jeg led og havde det så dårligt, var, at det var fordi jeg ikke kunne tilgive mig selv for at have ladet mig det byde, og at jeg var meget skamfuld over det. Det gik op for mig, at selvtilgivelse var det, der skulle til. Det var ikke nemt, men det blev en forløsning og en åbning af frihed at kunne tilgive mig selv. Der skulle en dybfølt følelse af ægte tilgivelse til, før jeg kunne se, hvad det var, jeg egentlig havde budt mig selv. Først da blev jeg fri, og jeg kunne så pludselig også tilgive den, der havde forvoldt mig ondt. Jeg havde straffet mig selv dobbelt, og sidenhen har det været nemmere at tilgive både mig selv og andre.

Tiden læger alle sår?

Det siges ofte at tilgivelse kommer af sig selv, efterhånden som tiden går. Men tiden løser ikke tilgivelsesprocessen fuldt ud – vi skubber måske bare den ”mørke side” til side og dybere ned i os selv. Hvis vi fylder det sted i os, der kunne tilgives, med andre ting i stedet for at ”føle” de følelser, der er forbundet med manglende selvtilgivelse, sker der det samme: Det forsvinder ikke, men skubbes til side og ”pakkes” væk.

Tilgivelse er nødvendig for lykke

At tilgive nogen, der har gjort dig ondt, hjælper dig med at komme videre. Tilgivelse, siges det, er en nødvendighed for helbredelse og lykke.

Og alligevel er det muligt, at vi ser på denne idé om tilgivelse på den forkerte måde. Måske skulle vi ikke søge at tilgive, hvad der blev gjort mod os eller tilgive den person, der gjorde det. Måske er det egentlige problem, at vi skal forsøge at tilgive os selv for at lade den personlige smerte forstyrre vores behov for at komme videre med livet. At tilgive dig selv bringer en slags indre fred, der giver dig mulighed for at leve fuldt ud.

Tilgiv dig selv for ikke at vide bedre på det tidspunkt. Tilgiv dig selv for at give din magt fra dig. Tilgiv dig selv for tidligere opførsel. Tilgiv dig selv for de overlevelsesmønstre og træk, du måtte bruge, mens du udholdt traumer. Tilgiv dig selv for at være den, du havde brug for at være.

Audrey Kitching


Mange er af den opfattelse, at det at tilgive nogen, der har gjort uoprettelig skade, er det samme som at tolerere hans eller hendes handlinger. At tilgive en sådan handling er som at sige, at hvad der blev gjort, er acceptabelt, og det er ikke det samme.

Tilgivelse er et så smukt og stærkt ord, men vi tænker ofte på det i sammenhæng med at tilgive andre og ikke os selv. At tilgive dig selv er lige så vigtigt som at tilgive andre.

Ikke alt kan tilgives

Der er en voksende tendens i nutidens nye moralkode, der kan få os til at føle skyld over ting, vi ikke gør. Evnen til at kunne tilgive opfattes af mange som en god menneskelig egenskab, og at du er en bedre person, hvis du kan tilgive, hvad der er gjort forkert mod dig. Det ser ud til, at hvis du ikke er i stand til at tilgive en anden, uanset hvor hårdt du er blevet såret, er der noget galt med dig. Det er ikke tilfældet. Tilgivelse er mangfoldig og kompliceret. Der er ikke noget galt med dig, hvis du vælger ikke at tilgive en ond handling. Tilfælde af ekstrem grusomhed eller voldelige forbrydelser som voldtægt eller misbrug af børn viser, at denne påstand er sand.

“As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn’t leave my bitterness and hatred behind, I’d still be in prison.”

Nelson Mandela


Erkend, hvad der er sket

Det første skridt til at tilgive dig selv er at erkende, hvad der er sket. Uanset hvor hårdt det er, skal du erkende, hvad der er gjort mod dig, sørge over smerten og derefter give slip på den og lade det være i fortiden; at holde fast ved smerten kan få dig til at blive den, der betaler den dyreste pris.

Hvis du konstant dvæler ved tidligere traumer, risikerer du, at hævnfølelser og negative tanker slår rod og vokser i dig. Hvis du tillader negative følelser at fortrænge positive følelser, kan det være, at du bliver opslugt af din egen bitterhed og følelse af manglende retfærdighed. Du bliver herved offer to gange: Først over det, der er sket mod dig og dernæst måske deprimeret, bitter og ude af stand til at nyde nutiden og i stedet sidde fast i fortiden. Handlingen med at tilgive dig selv kan hjælpe dig med at fokusere på de mere positive dele af dit liv og at kunne leve i nuet.

Vær opmærksom på, hvad du føler

Vær opmærksom på, hvad du virkelig føler. Tillad dig selv at observere dine tanker, følelser og reaktion på dem.

Accept

Accept af ansvaret for dine handlinger. Her er du nødt til at stoppe med at undskylde, begrunde eller retfærdiggøre dine handlinger. Accepter dig selv for den person, du er/du var, selv for de fejl, du har lavet, for det har gjort dig, som du er i dag. Accepter også, at hvad der er sket, er sket. Det er i fortiden, og det er sket.

Vær empatisk over for dig selv i modsætning til at bebrejde dig selv. At føle negative følelser vil forhindre dig i at foretage positive ændringer for fremtiden. Hvis du bærer fortidens vægt på dine skuldre, hvordan vil du så være klar til at opbygge en bedre fremtid? Vær empatisk, kærlig og medfølende over for dig selv. Dette er præcis, hvad du har brug for at øve dig på for at ændre dine tanker om dig selv.

Når du først er mere bevidst om, at dine tanker medfører smerte og skyld, er du på vej til en bevidst ændring i din hverdag – den måde du tænker om dig selv på i bestemte situationer, dine reaktioner på det osv. Reel forandring kan opstå, når du bevidst ændrer dine tanker og handlinger.

Sæt pris på dig selv

Ros dig selv, og sæt pris på dig selv for den ændring, du nu har foretaget i dit liv. Nu har du gode chancer for bevidst at undgå at falde tilbage til tidligere mønstre og lave lignende fejl.

At tilgive dig selv giver dig mulighed for at starte et liv uden bånd, der binder dig til fortiden. For at være lykkelig i nuet og fremtiden skal du løsne dig fra dine sår fra fortiden. Nogle gange er du nødt til at minde dig selv om, at du var den, der alene bar dig selv gennem smerten.

Det kræver stort mod

Tilgivelse og helbredelse kræver en bevidst og modig integration af både den lyse og mørke side i os. Vi skal konfrontere os selv med følelser, der gør ondt, hvor vi netop er selvkritiske og måske hader os selv for, hvad vi har gjort tidligere. Vi har måske i årevis vænnet os til, at det var ”sandheden” om os selv: At vi er et dårligt menneske, og det er fuldt berettiget, at vi ikke skal kunne tilgive os selv.

At fejle er menneskeligt at tilgive er guddommeligt.

Alexander Pope


Øvelse gør mester

Når du vælger at arbejde aktivt med at kunne tilgive dig selv, bliver du automatisk også bedre til at kunne tilgive andre også. Når du holder op med at dømme dig selv så hårdt, bliver du også bedre til ikke altid at fordømme andre. Måske er deres ”historie” meget lig din egen, og derfor kan du sætte dig i deres situation.

Du skal ikke glemme

At kunne tilgive andre og dig selv betyder ikke, at du skal glemme, men at der er tilgivet. Når du tilgiver, slippes ”historien”, som tynger dig ned og det greb, som den har om dig. Og når du bliver bedre til at tilgive andre, bliver du automatisk også bedre til at tilgive dig selv.

At blive bedre til at tilgive andre, starter altid med at kunne tilgive sig selv.

Tilgivelse er en forandringsproces.

Tilgiv dig selv og lev!

1,183 thoughts on “Kunsten at tilgive sig selv