Kvinder, motivation og træning

Motivation
 
 
 
For at lykkes med noget skal du være motiveret. Det siger sig selv. Der findes både ydre og indre motivationsfaktorer, hvilket betyder, at din motivation kan komme enten fra dig selv eller dine omgivelser. Din egen indre motivation vil altid være stærkere end ydre påvirkninger, og de største sammenhænge mellem motivation og succes ses, når det kommer af et ønske fra dig selv.
 
 
Af Torben Bremann
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sund-forskning – juni/juli 2016
 
“Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.” – Jim Rohn
 
 
 
Mænd motiveres anderledes end kvinder
Når det handler om livsstilsomlæggelse, som fokus på motion og forbedre de kostvaner er en del af, er der store forskelle på, hvordan mænd og kvinder motiveres.
 
Mænd skal ofte have kniven for struben, før de vælger at tage skeen i den anden hånd. De motiveres til at skabe forandring af sygdom, penge, magt, viden, intelligens, impotens, udsigten til smukke kvinder, berømmelse, af andres bedrifter og lign. Det er ikke nok med en moraliserende løftet pegefinger og en udsigt til – måske – “at få det lidt bedre”.
 
 
Men hvad med kvinder?
Dobbelt så mange kvinder som mænd har fokus på deres kostvaner og prøver at integrere flere af de sundhedsbudskaber, der kommer fra officiel kilde, i deres hverdag. Omvendt er flere mænd end kvinder fysisk aktive.
 
Kalorieforbrænding er den primære grund til, at voksne kvinder motionerer. Hvis man fx i en spinningtime ser på, hvad mænd og kvinder holder fokus på, så kigger mændene på watt – altså hvor meget kraft de kan levere – mens kvinderne kigger på, hvor mange kalorier de forbrænder!
 
Det kan egentlig siges ret enkelt, hvis man vil se på forskelle i kvinders og mænds motivationsafsæt: Kvinder motiveres af drømmen om et slankere spejlbillede til at holde fokus på forbedrede kost – og motionsvaner. Og så motiveres kvinder af fællesskaber og forpligtigelser.
 
 
Kvinder motiveres af forpligtigelsen
Langt flere kvinder end mænd har en personlig træner og har stor gavn af den forpligtigelse, der ligger deri, og af muligheden for at snakke om træningen og om følelser og tanker i relation til den.
 
 
Er det pga. hjernen, at mænd og kvinder motiveres forskelligt?
De senere års kortlægning af forskelle i kønnenes forbindelser i hjernen viser, at kvinders hjerner er meget bedre forbundet mellem den venstre og højre hjernehalvdel, hvorimod mændenes hjerne er bedre forbundet mellem den forreste del og den bagerste del af hjernen.
 
Mænds hjerner arbejder efter belønning, og den del af hjernen, der er involveret i at løse en given opgave, arbejder meget kraftigt, hvilket kan ses ved en øget blodgennemstrømning i det område af hjernen, der er engageret i opgaven.
 
Når kvinder sættes til at løse den samme opgave, benyttes flere centre i kvindehjernen. En kvindehjerne tænker mere
i sammenhænge, hvilket i forhold til træning betyder, at de eksempelvis tænker: Hvorfor skal jeg træne? Hvad er det godt for? For hvis skyld træner jeg?
 
 
Kvinder er mere følelsesmæssige
Kvinder er bedre til at udføre opgaver, hvor højre og venstre hjernehalvdel skal samarbejde. Forbindelserne mellem højre og venstre hjernehalvdel er med til at give dem bedre sociale færdigheder og hukommelse, hvilket bl.a. styrker evnen til multitasking. De er bedre til at tænkte intuitivt, bedre til at huske, og når du taler til dem, vil de være mere følelsesmæssigt involveret – de er bedre til at lytte end mænd.
 
Mænds hjerners forbindelser mellem front- og bagregionerne i hjernen medvirker til at give en bedre opfattelse og til at udføre handlinger, der kræver koordination.
 
Selvom der er kønsforskelle i relation til hjernen – og dermed også forskel på, hvordan vi motiveres og vælger at løse opgaver – så er hjernen også meget forskellig fra person til person inden for samme køn, og det er umuligt at skære alle over én kam.
 
Det, der er vigtigt i relation til motivation og fastholdelse af samme, er, at afsættet har udspring hos den enkelte, og at det i højere grad er de indre værdier og faktorer, der spiller ind, fremfor udefrakommende påvirkninger. Der er især fire indre faktorer, som synes at være afgørende for, om du får succes med at opbygge nye vaner:
 
  • Vigtigheden – hvor vigtig er forandringen for dig?
  • Selvtilliden – hvor meget tror du på, at du kan gøre det?
  • Paratheden – hvor klar er du til at prioritere forandringen nu?
  • Mål – har du opstillet realistiske mål?
 
“You don’t have to be great to start, but you do have to start to be great”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *