Lad der endelig gå fisk i graviditeten

shutterstock_268746083

 

Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sund-forskning – august/september 2015

 

Mødre, der spiser fiskeolie, har betydeligt lavere risiko for at føde børn med allergi, viser svensk forskning. Det kan have stor betydning for fremtidens forebyggelse af et af tidens store sundhedsproblemer. I princippet kan alle børn få allergi, men risikoen er størst hos de børn, hvis forældre eller søskende er allergikere i forvejen. Har en af forældrene allergi, er barnet enkelt-disponeret for at udvikle allergi. Hvis begge forældrene har allergi, er barnet dobbelt-disponeret. Dobbelt-dispositionen indebærer, at barnets risiko for at udvikle en allergi stiger til 40-50 %, og har begge forældre tilmed samme type allergi, kan barnets risiko for at udvikle allergi nå helt op på 70 %.

 

Fiskeolie forebygger

Nu har svenske forskere demonstreret en metode til at nedbringe de tal betydeligt. Noget så elementært som et fiskeolie-tilskud kan mindske risikoen for at føde et barn med allergi, afslører en ret interessant undersøgelse udført af Catrin Furuhjelm fra Universitetet i Linköping. Hun udvalgte i alt 145 mødre, som havde allergi, hvis partner havde allergi, eller som havde et tidligere født barn med allergi. Kvinderne blev inddelt tilfældigt i to grupper. En gruppe fik et fiskeolie-præparat (Bio-Marin Plus), den anden fik snydekapsler (placebo). Behandlingen startede i den 25. uge af graviditeten og fortsatte frem til den 3.-4. måned efter fødslen. Der blev observeret en markant forskel i de to grupper, hvilket man kan se af tabellen nedenfor. Tallene angiver procent-andelen af børn, der blev født med de to allergiformer:

I fiskeolie-gruppen var førevareallergi 2 % og allergirelateret eksem 8 %, og i placebo-gruppen hhv. 15 % og 24 % .

Undersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Acta Paediatricaog har fået stor opmærksomhed, da det viser en uhyre enkel og naturlig metode til forebyggelse af et ellers så alvorligt problem.

 

Fisk er uhyre vigtigt

Det er dog ikke kun på grund af sin forebyggende effekt på børne-allergi, at fiskeolie er gavnligt for gravide. Fiskeoliens indhold af de livsvigtige omega-3-fedtsyrer, EPA (eicosapentaensyre) og DHA (docosahexaensyre), er også vigtigt for udvikling af syn og hjernefunktion hos det ufødte barn og hos spædbarnet. Derfor bør fisk med højt omega-3 indhold samt fiskeolietilskud indgå som en naturlig del af den gravides kost, både under graviditeten og i ammeperiode.

 

Frie fedtsyrer optages bedre

Omega-3-fedtsyrer i friskfanget fisk findes i deres naturlige triglycerid-form. Triglyceriderne skal spaltes og frigøres i tarmen af fordøjelsesenzymet lipase, inden de frie fedtsyrer kan optages i kroppen. Grunden til at forskerne i det svenske forsøg valgte Bio-Marin Plus er, at præparatets omega-3-fedtsyrer allerede er gjort frie. Det vil sige, at de på forhånd er spaltet og frigjorte og derfor kan optages direkte. Det giver en hurtigere og bedre virkning. De fleste fiskeoliepræparater indeholder omega-3-fedtsyrer som triglycerider og er derfor længere om at virke.

 

Er kapsler bedre end frisk fisk?

Man læser ofte formuleringer i stil med ”for dem, der ikke spiser frisk fisk tilpas ofte, kan et fiskeoliepræparat eventuelt være en god ide”. Fiskeolie-præparter bliver med andre ord præsenteret som en løsning, man muligvis kan overveje. Selvfølgelig skal vi mennesker ikke lade piller erstatte føden, og det er klart, at den naturlige vare bør komme før det industri-fremstillede alternativ. Men netop med fiskeolie har vi en lidt anderledes situation. Det er nemlig sådan, at fisk indeholder forskellige miljøgifte, der findes i verdenshavene. Disse miljøgifte optager vi mennesker, når vi spiser fisk. Med fiskeolie-præparater kan man derimod minimere sit indtag af netop disse skadelige stoffer. Fiskeolie-præparater som Bio-Marin Plus er screenet og renset for blandt andet tungmetaller, furaner (affaldsstoffer fra forbrændingsanlæg), PCB og andre miljøgifte ved hjælp af en teknologi, der hedder PureMax™. Denne nænsomme rensning af olien sikrer, at et eventuelt restindhold af de nævnte stoffer ligger 20-50 gange lavere end de grænseværdier, som blandt andet EU og WHO har accepteret for fisk og anser som værende sikre for mennesker. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *