Lettere læring og hukommelse – forskningen bag Bacopas virkning i Keen Mind

Skærm-kiggeri

 

Bacopa monnieri er en plante, som stammer fra vådområder i det sydlige og østlige Indien, hvor den er bedre kendt under navnet Brahmi. Planten har været anvendt i mange år i den traditionelle ayurvediske medicin for dens gavnlige virkning på hukommelse, læring og kognitive funktioner.1,4 I forskningsmiljøet har fokus primært ligget på plantens effekt på hukommelse og indlæring, og det gælder især for det veldokumenterede Bacopa-ekstrakt CDRI 08, som findes i Keen Mind.

Af Marianne Palm

Studier viser, at Bacopa indeholder en række aktive bestanddele. Det er nok saponinerne bacoside A og B.2, som spiller den vigtigste rolle, selvom andre aktive stoffer også spiller ind – og derfor er det vigtigt med et fuldspektrum ekstrakt, hvor man ikke isolerer saponinerne fra resten af planten. De virker på forskellige måder i kroppen og er af særlig interesse for vores centralnervesystem, hvor de udviser antioxidant aktivitet, fremmer enzymaktiviteten, genopretter synaptisk aktivitet og i sidste ende nerveimpulsoverførslen.3

Det lyder måske indviklet for sund-forsknings læsere, men betyder i al sin enkelthed, at Keen Mind ikke kun virker ind på en enkelt komponent i nervesystemet, men har en mere bred virkning på hjernens funktioner.


CDRI 08® er et planteekstrakt af Bacopa monnieri, som indeholder et standardiseret indhold af bacoside A og B. Standardiseringen sikrer, at det indeholder mindst 55 pct. bacosider pr. dagsdosis. Det er også resultatet af over 50 års forskning og udvikling.5


Studierne på planteekstraktet, der er anvendt i produktet, fokuserer på hukommelse og indlæring, hvor virkningen kan blive inddelt i to typer – langtidssupplering (12 uger+) og akut brug (to til tre timer).

Langtidsstøtteterapi til læring, hukommelse, stress og mild angst

En række studier viser, at daglig indtagelse af produktet i længere perioder (12 uger eller mere) forbedrer evnen til at lære og hukommelse, inklusive:

 • Informationsbehandling

 • Verbal indlæring

 • Hukommelseskonsolidering (omdannelse af kortvarige minder til langvarige, så vi kan huske dem på et senere tidspunkt)

 • Opmærksomhed

 • Arbejdshukommelse2,4


I et dobbeltblindt[1], placebokontrolleret studie fra 2001 deltog 46 sunde og raske frivillige mellem 18 og 60 år, som enten fik planteekstraktet, som i den videnskabelige litteratur hedder CDRI 08 eller placebo (snydekapsler) i 12 uger. De gennemgik en række neuropsykologiske tests, før forsøget gik i gang og blev testet igen fem uger inde i forsøget og igen, efter forsøgets 12 uger var gået. Forskerne kunne efter forsøget påvise, at de, der havde fået CDRI 08, havde væsentlige forbedringer i hastigheden af visuel informationsbehandling, forbedret læring og hukommelseskonsolidering samt øget hukommelse.4

Interessant nok fandt forskerne også en angstdæmpende effekt. Der var væsentlige forskelle mellem gruppen i aktiv behandling med CDRI 08 og placebogruppen på deres angstniveau ved afslutningen af studiet,4 hvilket antyder, at det kan være nyttigt med den fine plante i stressende perioder. Men du kan ikke spise den som tørret eller frisk urt, der skal en ekstraktion til. Se skemaet herunder.


Reduktion af angst baseret på tests ved begyndelsen af studiet og efter 12 uger.

62 deltagere i et hukommelsesforsøg

I 2008 gik en anden forskningsgruppe i gang med et dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg for at undersøge de kognitive forstærkende virkninger af CDRI 08.

62 deltagere færdiggjorde studiet og supplerede med enten CDRI 08 eller placebo i 90 dage. Før forsøget gik i gang, blev deltagerne testet med neuropsykologiske testværktøjer og blev testet igen efter forsøgets 90 dages varighed. Deltagerne i CDRI 08-gruppen viste stor forbedring i arbejdshukommelsens ydeevne, især for den rumlige arbejdshukommelsesnøjagtighed og et nedsat antal falske positiver målt i den hurtige visuelle informationsbehandlingsopgave.2

Forskerne rapporterede også, at deres statistiske analyser viste forbedringer i kognitiv funktionalitet såsom opmærksomhed, arbejdshukommelse, og psykomotoriske opgaver for dem i behandlingsgruppen.2

Begge studier konkluderede, at dette specifikke Bacopa-ekstrakt, som findes i Keen Mind, kan forbedre kognitive processer såsom læring og hukommelse og nøjagtigheden af mere komplekse kognitive opgaver.2,4


Akut brug af CDRI 08 for læring, hukommelse, stress og mild angst

Der var også stor forskningsinteresse i at undersøge de akutte virkninger af CDRI 08 for den kognitive funktionalitet, inklusive læring og hukommelse.

I 2013 viste en dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse af 24 sunde deltagere, at gruppen, der supplerede med CDRI 08, havde forbedret informationsbehandling, argumentering og beslutningstagningstid samt aspekter af opmærksomhed allerede efter to timer.6


Når et forsøg er dobbeltblindet og placebokontrolleret betyder det, at hverken lægen eller klienten ved, om man får det aktive stof eller en snydekapsel.

Året efter (i 2014) blev et studie udgivet, hvor forskerne undersøgte effekten af CDRI 08 på multitasking, stress og humør på raske deltagere. 17 personer mellem 18 og 44 år fik enten placebo, 320 mg (to kapsler Keen Mind) eller 640 mg CDRI 08 (fire kapsler Keen Mind), før de tog en kognitiv test, der præsenterede fire opgaver samtidigt, henholdsvis én og to timer efter indtagelsestidspunktet.3

Begge CDRI 08-grupper fik forbedrede kognitive funktioner, inklusive informationsbehandling, beslutningstagningstid og aspekter af opmærksomhed. Der kunne også ses forbedringer i opmærksomhed og tilfredshed, hvilket antyder en positiv virkning på humør og gradvist angst. Spytprøver viste da også ændringer i kortisolniveauet (som stiger ved stress), som understøttede de tidligere viste resultater og antydede, at ekstraktet har en adaptogen virkning.3

Bacopa: ny forskning i humør og stress

Der bliver fortsat forsket i de givende virkninger af CDRI 08 inden for forskellige områder, men især plantens indvirkning på humør får forskningsmæssig opmærksomhed. Blandt andet viser ny forskning, at CDRI 08-ekstratet kan have positive virkninger på glædesløshed (manglende evne til at føle glæde i situationer, man normalt antager som glædelige). En undersøgelse fra 2020 viste, at Bacopa reducerede glædesløshedslignende opførsel ved dyr og glædesløshedslignende symptomer ved mennesker. Personerne, der supplerede med Bacopa-ekstrakt, havde væsentlig færre symptomer på glædesløshed i forhold til dem i den konventionelle terapigruppe. Derudover forhindrede Bacopa signifikant dysregulering af HPA-aksen, reducerede kortisolniveauer og øgede hjerneafledt neurotrofisk faktor (BDNF) i dyremodellen.1

Det betyder sådan på mere almindeligt dansk, at Bacopa-planten, hvis den ellers har det rette indhold af aktive stoffer, har en regulerende effekt på det samarbejde, der konstant og uophørligt sker mellem hypofysen, hypotalamus og binyrerne. De tre hormonkirtler er med til at styre dit humør, dit stressniveau, din evne til at finde overskud frem i hverdagen og undgå at blive syg af travlhed. Keen Mind kan dermed hjælpe til med at skabe overskud til både hjerne og krop, så du bedre kan tåle det liv, du lever. Men husk også de sunde kostvaner fyldt med sunde fedtstoffer, farverige grøntsager, fuldkorn eller masser af frø og kerner.

Referencer

 1. Micheli L, Spitoni S et al. Bacopa monnieri as augmentation therapy in the treatment of anhedonia, preclinical and clinical evaluation. Phytother Res. 2020; 34(9): 2331-2340.
 2. Stough C, Downey LA et al. Examining the nootropic effects of a special extract of Bacopa monniera on human cognitive functioning: 90 day double-blind placebo-controlled randomized trial. Phytother Res. 2008; 22(12): 1629-34.
 3. Benson S, Downey LA et al. An acute, double-blind, placebo-controlled cross-over study of 320 mg and 640 mg doses of Bacopa monnieri (CDRI 08) on multitasking Stress Reactivity and Mood. Phytother Res. 2014; 28(4): 551-9.
 4. Stough C, Lloyd J et al. The chronic effects of an extract of Bacopa monniera (Brahmi) on cognitive function in healthy human subjects. Psychopharmacology (Berl). 2001; 156(4): 481-4.
 5. Singh HK. memory-enhancing and associated effects of a bacosides-enriched standardized extract of Bacopa monniera (BESEB—CDRI-08). In Stough C, Scholey A. Advances in natural medicines, nutraceuticals and neurocognition. 2013; 251-287. Boca Raton, USA: CRC Press.
 6. Downey LA, Kean J et al. An acute, double-blind, placebo-controlled crossover study of 320 mg and 640 mg doses of a special extract of Bacopa monnieri (CDRI 08) on sustained cognitive performance. Phytother Res. 2013; 27(9): 1407-13.

[1] I et dobbeltblindt studie kender hverken testpersoner eller forskeren(erne) bag studiet produktet, der undersøges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *