Et antivoldeligt mineral?

Magnesium-3

 

Forskere fra en række amerikanske universiteter har fundet en temmelig interessant sammenhæng imellem lavt indtag af magnesium og øget tendens til aggressiv opførsel.

Af Bjørn Falck Madsen

 

Der kan være mange årsager til, at folk er aggressive og udviser fjendtlig adfærd. Måske er mangel på mineralet magnesium en af dem. En undersøgelse, som er offentliggjort i tidsskriftet Nutrients i juni i år, viser, at jo mere magnesium man har i kroppen, desto mindre er tendensen til fjendtlighed. Der er ikke tale om en interventionsundersøgelse, men derimod en observationsundersøgelse, hvor man har kigget på magnesiumstatus og opførselsmønster, og forskerne siger, at dette bør følges op med flere undersøgelser.

Samarbejde mellem flere universiteter, 4.716 personer deltog

Det er forskere fra Indiana University, University of Minnesota, University of Alabama and Birmingham, Columbia University Irving Medical Center, Center for Magnesium Education and Research samt Kaiser Permanente Division of Research, der har analyseret data fra i alt 4.716 mænd og kvinder i aldersgruppen 18-30 år. Personerne medvirkede i forvejen i den store Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA)-undersøgelse. Ved hjælp af spørgeskemaer om kost kunne forskerne beregne deltagernes magnesiumindtag og inddele dem i fire grupper efter mængde.

Styrer over 300 biokemiske processer

Der tegnede sig et tydeligt billede af, at de personer, som havde lavest magnesiumindtag, også havde størst tendens til at udvise fjendtlig adfærd. Ifølge forskerne kan der være flere forskellige mekanismer, som gør sig gældende. Magnesium har en regulerende indvirkning på hormoner, som kædes sammen med aggressiv opførsel. Mineralet er også involveret i kroppens omsætning af serotonin, som blandt andet forbindes med depression. Magnesium medvirker i over 300 biokemiske processer i kroppen, hvoraf en del af dem er med til at styre muskelfunktion og nervesystemet. Andre processer har betydning for blodtryk og reguleringen af blodsukker.

De fleste får for lidt magnesium

Ifølge de amerikanske forskere får 70-80 procent af den amerikanske befolkning ikke nok magnesium. Det samme gør sig formodentligt gældende for vesteuropæiske lande. Nogle af de gode kilder til magnesium er nødder, kerner, fuldkorn, hvedekim. Man kan eventuelt vælge at supplere kosten med et magnesiumtilskud af høj kvalitet. En dobbelt-blind, placebo-kontrolleret undersøgelse fra 2008 viste, at folk, som indtog præparatet Bio-Magnesium dagligt igennem otte uger, havde seks gange højere magnesiumindhold i blodet end folk, som fik snydepiller.

Kilde: Nutrition Research, maj 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *