Lider du af atopisk eksem?

eksem ben
 
 
Hvis du er en af dem, der lider af atopisk eksem, er der godt nyt fra videnskaben. Iranske forskere har med forbavsende godt resultat anvendt tilskud af E-vitamin som behandling.
 
 
Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sund-forskning – juni/juli 2016
 
 
Atopisk eksem – også kendt som atopisk dermatitis eller børneeksem – er en kronisk, inflammatorisk hudsygdom, som er kendetegnet ved kløe og udslæt. Det kan være overordentlig generende, og mange med lidelsen oplever da også fra tid til anden, at de har svært ved at sove om natten. Der findes ikke nogen effektiv behandling mod atopisk eksem, men iranske forskere er kommet på sporet af noget brugbart. Det ser nemlig ud til, at høje doser af E-vitamin har en god effekt.
 
 
E-vitamin hjælper
Hos 75 til 80 % af patienter med atopisk eksem producerer kroppen alt for høje mængder af IgE-antistoffer (immunoglobulin), som giver allergiske reaktioner. Eftersom E-vitamin er en potent antioxidant, der effektivt sænker blodets indhold af IgE, gav det mening at teste, om vitaminet kunne hjælpe folk med atopisk eksem.
 
 
Høje doser testet i forsøg
Forskerne rekrutterede derfor 70 patienter med hudlidelsen og inddelte dem tilfældigt i to grupper med lige mange i hver. Den ene gruppe fik en høj dosis E-vitamin (400 mg/dag), den anden gruppe fik snydekapsler. Forsøget, som var randomiseret, dobbelt-blindt og placebokontrolleret, varede i fire måneder. Hver måned målte forskerne omfanget og graden af symptomerne hos deltagerne, herunder subjektive symptomer som kløe og søvnløshed. Tre måneder efter forsøget var afsluttet, kiggede forskerne endvidere på, i hvilket omfang lidelsen var blusset op igen.
 
 
Markant bedring
Alle symptomer – foruden søvnproblemer – var signifikant forbedret hos dem, der fik E-vitamin sammenlignet med placebo-gruppen. Ligeledes var der betydeligt færre af de E-vitamin-behandlede, som oplevede tilbagefald, i sammenligning med den anden gruppe.
 
 
Langt højere end ADT-værdien
På baggrund af de opnåede resultater konkluderede forskerne, at E-vitamin ser ud til at være en nyttig og sikker behandling mod atopisk eksem. Dels medfører det markant symptomforbedring og øger livskvaliteten hos patienterne. Dels blev der ikke observeret nogen bivirkninger af behandlingen ved den anvendte dosis, som i øvrigt ligger 40 gange over ADT-værdien for mænd og 50 gange over ADT-værdien for kvinder.
 
 
Naturligt E-vitamin bedst
Der findes otte forskellige former for naturligt E-vitamin (alfa-, beta-, gamma,- og delta-tokoferol samt alfa-, beta-, gama-, og deltatokotrienol). Alle former for naturligt E-vitamin har forskellig biologisk aktivitet. Alfa-tokoferol er den eneste form, som anses for at være i stand til at opfylde behovet hos mennesker. Denne form findes blandt andet i et præparat som Bio-E-Vitamin, hvor hver kapsel indeholder 350 mg d-alfa-tokoferol. I Danmark er præparatet registreret som lægemiddel til forebyggelse og behandling af E-vitaminmangel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *