Mangel på D-vitamin øger risikoen for bakteriel lungebetændelse

[envira-gallery id=”256452″]

 

Stor dansk undersøgelse

Folk med lavt indhold af D-vitamin i blodet har en højere risiko for at blive ramt af bakteriel lungebetændelse, viser en ny dansk undersøgelse, hvor forskere i helt op til 38 år har fulgt tusindvis af danske mænd og kvinder.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

Lungebetændelse kan skyldes virus, bakterier eller i sjældne tilfælde svamp. Uanset årsagen er det en tilstand, der skal tages alvorligt. Nu har en stor dansk undersøgelse vist, at risikoen for bakteriel lungebetændelse er markant større hos folk, der mangler D-vitamin i blodet.

Forskerne studerede 116.335 tilfældigt valgte danske mænd og kvinder i aldersgruppen 20-100 år. Deltagerne blev rekrutteret fra de to store befolkningsundersøgelser Copenhagen City Heart Study og Copenhagen General Population Study.

 

27 pct. højere risiko

I en opfølgningsperiode på 38 år fandt forskerne 6.342 tilfælde af bakteriel lungebetændelse. Ved at analysere disse data kunne de konkludere, at der hos dem med et D-vitaminniveau i blodet på mindre end 25 nmol/L var en 27 pct. højere risiko for at blive ramt af bakteriel lungebetændelse sammenlignet med dem, der havde højere D-vitaminindhold i blodet.

 

Bakkes op af anden forskning

I en metaanalyse, som blev offentliggjort i 2019 i tidsskriftet Medicine, fandt kinesiske forskere tilsvarende en sammenhæng imellem lavt D-vitaminindhold i blodet og en forhøjet risiko for at blive smittet med lungebetændelse. De analyserede data fra otte forskellige undersøgelser med i alt 20.966 personer og fandt, at folk med et D-vitaminindhold (25(OH)D) i blodet på under 20 ng/mL havde over 50 pct. højere risiko for at blive smittet med lungebetændelse sammenlignet med dem, som havde højere indhold af vitaminet.

 

Forhindrer immunsystemet i at overreagere

Der er i det hele taget mere og mere, der tyder på en sammenhæng imellem mangel på D-vitamin og en højere risiko for infektioner i luftvejene. Immunforsvaret behøver D-vitamin for at fungere korrekt, og en af de vigtige opgaver for vitaminet er at forhindre immunsystemet i at overreagere og angribe raske celler og væv.

 

Gratis D-vitaminkapsler til udsatte englændere

I England har man iværksat en noget utraditionel undersøgelse, hvor der bliver udleveret gratis D-vitaminkapsler til over 5.000 englændere i risikogruppen for D-vitaminmangel, skriver BBC. Det er forskere fra Queen Mary University, som står bag projektet, og det er et dansk D-vitaminpræparat, som bliver anvendt til forsøget. Målet er at se, om det kan have en gunstig indvirkning på immunsystemet at give højere doser end de anbefalede. Forsøget forventes at vare cirka et halvt år.

 

Kilde: www.bbc.com, oktober 2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *