Mindfulness i mødet mellem mennesker

  

 

At være mindful i mødet med et andet menneske handler om at være til stede med et åbent sind og et åbent hjerte. At lytte ind bag mental støj og se ind bag sindets konstruktioner – og fra vågen klarhed gøre det, der ægte kaldes på i situationen.

 

Af Heinrich B. Johansen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – august/september 2017

 

Mindfulness i mødet mellem mennesker kan med rette også kaldes ”det autentiske møde”.

Autentisk, for når vi er mindful, er vi bevidst nærværende til stede i øjeblikket og er for en stund trådt ud af antagelser, fordomme, fortolkninger og kan på andre måder tillægge det et andet menneske siger eller gør vores egne følelsesmæssige opfattelser og selvskabte historier. Vi ser, hører og oplever simpelthen situationen mere klart, som den er og ser klart det andet menneske, som det er.

Det autentiske møde er fundamentet for dybere relationer os mennesker imellem. At vi kan se, møde og rumme et andet menneskes holdninger og ståsted i livet i dette øjeblik, præcis som han eller hun har det følelsesmæssigt lige nu og præcist, som vedkommende oplever os eller en bestemt situation i sit liv.

Mindfulness i mødet mellem mennesker er fx befordrende for god trivsel på arbejdspladsen. Måden, man rækker ud og møder sine kollegaer på og indgår i samspil med hinanden, er som udgangspunkt skabende for situationens udbytte og det generelle stressniveau.

Når man dels møder andre med et åbent sind og åbent hjerte, og man selv mødes på samme måde i empatisk kontakt, udskilles der ganske enkelt færre stresshormoner, fordi systemet er mindre i kamp/flugt-modus. Simpelthen fordi man oplever sig set og mødt af sin kollega, og det er fundamentalt for mennesket at blive set og mødt. Vi er biologiske flokdyr, der orienterer os i forhold til hinanden, og her er samspillet imellem hinanden grundlæggende for vores trivsel og for hele vores helbred i det hele taget.

Måden, en skolelærer møder en elev på, er det samme, eller pædagogen, der møder barnet. Lederen møder en ansat. Lægen eller sygeplejersken møder patienten. Terapeuten møder klienten. Den butiksansatte møder kunden. Mødet med naboen. Forælderen mødet barnet på. Måden, man møder hinanden på i parforholdet. Og så videre og så videre.

Forudsætningen for det autentiske møde, at kunne møde andre mindful, er at kunne møde sig selv mindful med et åbent sind og åbent hjerte. Og dette, uanset hvordan man har det, uanset eventuelle indre konflikter.

Det kan til tider være meget svært for mange af os, da vi måske fanges i tankemønstre om ”ikke at være gode nok, værdifulde nok, have kontrol nok over situationen, være værd at elske” etc.

Hvis tanker som disse så at sige overtager os, mister vi kontakten med os selv og ser ikke længere klart. Det åbne sind og hjerte i forhold til os selv er for en stund lukket ned, sat ud af spillet, og vi er fanget i en sindskonstruktion, der ikke er hensigtsmæssig for vores ”indre trivsel” og for et gunstigt ståsted i nuet.

Så når tanker som disse opstår, hvilket er ganske normalt, må vi være vågne og ”træde ud af tankernes rivende flod”. Fx ved at trække vejret dybt nogle gange og mindful være med åndedrættet, til der falder ro på i sindet, og til man atter ser klart bag sine tanker og følelser.

Det er nogle gange lettere sagt end gjort, derfor husk den daglige mindfulness træning, så du kender til de støttende teknikker, og til hvad du konkret kan gøre i situationer, hvor du er udfordret.

 

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.” (Carl Rogers).  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *