Mindfulness & meditation som metode og en vej i livet

 
 
Det er efterhånden velkendt for de fleste, at mindfulness & meditation er en metode eller teknik, der er egnet i forhold til bl.a. stressreducering og forbedring af koncentration m.m.
 
 
Af Heinrich Birk Johansen
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sundforskning – oktober/november 2016
 
 
Mindfulness er væltet ind over Danmark som store bølger i kombinationen af bl.a. østerlandsk filosofi og amerikansk forskning og er nu i den grad legalt at interessere sig for og fordybe sig i.
 
 
“Lad hjertet være din vej & dit praksisrum”
Heinrich Birk Johansen
 
 
Så småt er mindfulness & meditation blevet som en vej at gå i livet, en måde at være sig selv på i samspil med andre og med livet som det folder sig ud, også ved at vinde indpas hos danskere. Om end kun som små krusninger på vandover-fladen. Men noget rører på sig. Noget dybere er vækket.
 
Har man valgt denne meditative “nærværsvej”, giver det nok ikke mening at kalde mindfulness for en teknik eller metode, da mindfulness som sådan ikke er noget, man gør eller benytter sig af. Det er en “værens-måde” i livet, hvor motivation kan udspringe af en indre kontakt til sandhed og ægthed, og hvor formålet ikke er at opnå et bestemt resultat (fx stressreducering,) eller at blive “den bedste udgave af sig selv”.
 
 
“Relax – nothing is under control”
ZEN ordsprog
 
 
Mindfulness & meditation som en livsvej at gå kan være ret så radikal og næppe stedet at starte for de fleste. Start med det første skridt, stå solidt, og tag derefter det næste. Og det næste. Et ad gangen.
 
 
“Alt stort udspringer af noget småt”
Lao Tse
 
 
I mindfulness som livsvej er lige her. Lige nu. Med det der er, som det er. Hvor man er.
 
 
Begrebsafklaring: Mindfulness
 
At være bevidst nærværende i nuet med fuld opmærksomhed på en bestemt måde; uden at dømme, tolke eller vurdere indholdet i sindet, eller det der sker i og omkring sig, men blot tillade det at være, som det er. Uanset om det er roligt og trygt, eller kaotisk og utrygt etc.
 
 
Begrebsafklaring: Meditation
 
En tilstand af indre ro, klarhed og stilhed, fri for tankekaos, kropslig og følelsesmæssig uro etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *