Når musikken breder sig over sygesengen

 

 

På en stille regnvejrsdag, I ved en af de dage, hvor dråberne lander tæt, men forsigtigt på ruden, drog jeg til Virum til en lille villavej. Med en hyggelig skov som grøn baggrund for den samtale, jeg havde set frem til med musikerparret, komponist Niels Eje og producer Inge Mulvad Eje. Vi fik talt om forskning, om studier, der er overbevisende, men fik også en snak om, hvordan det nogle gange bare kan være svært at bevare tålmodigheden, når det travle hospitalspersonale skal have tid til at indgå i et forskningsprojekt.

Jeg har beundret deres virke, siden Niels Eje slog de første toner an, hvor klassiske klange stryger ud ad højtalerne og smyger sig om de mange mennesker på hospitaler og klinikker, der mærker musikkens helende takter. Som jeg har brugt i min klinik som baggrundsmusik for at skabe ro, hvile og tid til eftertænksomhed og tid til den gode samtale, der skal til i det professionelle behandlerrum.

 

Af Marianne Palm
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – december 2017/januar 2018

 

De to ildsjæle, Niels og Inge, som begge er uddannet på musikkonservatoriet, har gjort det til deres mission at få skabt videnskabelige beviser for, at musik kan virke på en gang opmuntrende, beroligende og smertestillende både for børn og voksne.

 

Det er i høj grad lykkedes både i Danmark og i resten af verden.

Det hele begyndte i 1998, da karismatiske overlæge, professor og klinikchef Lars Heslet på Rigshospitalet inviterede Niels Eje indenfor til et pilotprojekt på intensiv afdeling 4131. Her ville de se, hvordan musik kunne påvirke patienter i respiratorer og under opvågningen. Det blev startskuddet til 19 års forskning på mange forskellige typer af hospitalsafdelinger og privatklinikker, i ind- og udland.

 

Lad studierne tale for sig selv

Over 30 studier med international bevågenhed taler vel sit eget sprog …

Her er blot gengivet ganske få, resten kan du finde på www.musicure.dk.

 

Mindre stress og frygt på hjertelaboratoriet

Det kan være meget angstprovokerende at skulle undersøges i hjertet via et kateter gennem huden og ind i hjertet. I et forsøg fra 2010 påviste man, at der var en signifikant reduktion af angst og stress hos de personer, der gennem en lydpude kunne nyde tonerne fra MusiCure. 98 personer blev opdelt i tre grupper. Den ene gruppe, som fungerede som kontrolgruppe, havde kun det sædvanlige lydbillede at forholde sig til, skabt af arbejdet på laboratoriet. Den anden gruppe fik musik via højtalere, og den tredje gruppe fik mulighed for at vælge fra cd’en, og lyden kom direkte til dem via en lydpude.

Hvor gruppe 1 var lige så påvirkede af situationen som andre patienter før dem, oplevede både gruppe 2 og 3 klart mindre angst og større velbehag i forbindelse med undersøgelsen. Gruppe 2 hørte kun musik fra højtalere med gode resultater, men gruppen med MusiCure-puden oplevede den mest positive effekt, og personalet blev faktisk distraheret af højtalermusikken …

Kilde: European Journal of Cardiovascular Nursing (2010)

 

Musik til skolebørn frem for morfin efter operationer

80 børn i alderen 7-16 år blev delt i to grupper. Den ene gruppe fik tilbudt MusiCure-musik, mens den anden gruppe fik den behandling, man plejer at give børn efter operationer. For at undersøge børn – og voksne – bruger man en lang række spørgeskemaer om smerter, både vurde-ret af lægen og af barnet selv. Også skemaer om, hvor bange man føler sig, og andre internationalt anerkendte skemaer og undersøgelser blev anvendt. Der var ingen børn, der blev udsat for nogen gener på grund af forsøget. Der blev trukket lod om, hvem der skulle afprøve musikte-rapien, og resultatet var signifikant: Børnene, som fik musik som supplement til smertestillende medicin etc., fik brug for mindre morfin end i kontrolgruppen, og børnene oplevede musikken som ”beroligende og afslappende”.

Kilde: Paediatr Anaesth. 2009 Dec;19(12):1184-90. doi: 10.1111/j.1460-9592.2009.03180.x. Epub 2009 Oct 23.

 

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure – et pilotprojekt I perioden 1.11.2003 til 1.3.2004 blev der på de to åbne senge-afdelinger og på den lukkede sengeafdeling på psykiatrisk afdeling, Horsens sygehus, gennemført et pilotprojekt med det formål at undersøge, om brugen af MusiCure ville have en positiv effekt på angste og urolige patienter. 30 patienter fik MusiCure-behandling en eller flere gange, og af disse fik de 26 en positiv effekt af behandlingen: De blev beroliget, faldt til ro eller i søvn. For en patient havde behandlingen ingen effekt, og for tre patienter havde behandlingen en negativ effekt. Interviews med patienter og plejepersonalet viste, at brugen af MusiCure havde en angstdæmpende effekt, enten givet alene eller i kombination med medicin og /eller kugledyne. Det konkluderes, at undersøgelsens samlede resultat tyder på, at MusiCure kan anvendes til såvel psykotiske som ikke-psykotiske patienter, og at MusiCure, anvendt alene eller sammen med kugledyne, kan være et alternativ til brugen af den type medicin, som ellers anvendes ved behov (P.N.).

Kilde: Forfatter og projektansvarlig: Torben Egelund Sørensen, kandidat i musikterapi, Psykiatrisk Afdeling, Horsens Sygehus, Supervisor: Jørgen Tybjerg, overlæge Psykiatrisk Afdeling, Horsens Sygehus

 

Musik mindsker uro ved dialysebehandling I et forsøg fra 2009 på Aalborg Sygehus så man vigtigheden af, at patienter, der skal igennem den allerførste behandling med dialyse, får bedre gavn af at bruge MusiCure, end hvis man først vælger at anvende musik ved nummer to behand-ling. Undersøgelsen tyder også på, at jo mere vi vælger at anvende ”musikmedicin” som beroligende mulighed fra allerførste møde med en terapiform, som måske kan virke skræmmende, jo bedre går det ved efterfølgende behandlinger. Hele forskningsprojektet kan læses på www.musicure.dk.

Hjælp til både patienter og pårørende En seks måneders test fra OUH Svendborg Sygehus viser, at 70 % af patienterne og 83 % af de pårørende finder mere ro ved at lytte til musik og se naturfilm, mens de opholder sig i hospitalets ventefaciliteter. I forsøget anvendtes streaming af naturfilm af Inge Mulvad Eje og Niels Ejes musik.

Alle, der har opholdt sig i venteværelset på et sygehus, kender sikkert til følelsen af uro og nervøsitet i kroppen. Man venter måske på en ubehagelig behandling eller er angst for diagnosen, lægen stiller. Tiden føles lang, og man bliver rastløs.

Gennem et halvt år har 189 patienter og pårørende i Anæstesiologisk afdeling og venteområderne på Svendborg Sygehus delt deres oplevelser med musik og film. Og tilbagemeldingerne er positive. 70 % af patienterne fandt mere ro, mens de opholdt sig i ventefaciliteterne, og 83 % af de pårørende, som opholdt sig på intensivafdelingen, oplevede, at det var behageligt og gav dem en følelse af ro at lytte til musik og se natur-film.  Naturfilmene ledsager al MusiCures musik, hvis du abonnerer på deres musik gennem www.musicure.dk. Du kan se små bidder af oplevelsen på youtube.com, skriv ”musicure”, og du bliver automatisk guidet til musik og naturoplevelsen. (kilde: welfare tech)

Karakteristisk for MusiCure-musikken er, at der er tale om beroligende og sansestimulerende ”universelle” og ”genreløse” lydlandskaber, som taler direkte til alle uanset musiksmag, og at Niels Eje altid benytter klassiske instrumenter som solister, ofte sammen med originale lyde fra naturen.

The Lancet I august 2015 har det ansete og prestigefulde medicinske tidsskrift The Lancet offentliggjort en oversigtsartikel, hvor 72 internationale forskningsprojekter med musik behandles og analyseres – vel at mærke 72 projekter udvalgt blandt 4.200 projekter. I fem af disse projekter anvendes MusiCure og placerer hermed Danmark og den danskproducerede musik som helt banebrydende på verdensplan.

 

Internationalt publicerede forskningsartikler

Siden 2003 har uafhængige forskere og professionelle behandlere fra flere lande gennemført medicinske studier med MusiCure.

Resultaterne af disse studier og kontrollerede forsøg findes i dag publiceret i flere internationale medicinske tidsskrifter, bl.a.: Heart & Lung – The journal of Acute and Critical Care, European journal of Cardiovascular Nursing, Intensive and Critical Care Nursing, Pediatric Anesthesia m.fl.

De publicerede forskningsresultater med anvendelse af MusiCure-musikken viser:

  • Signifikant reduktion af Stress, angst og smerte
  • Nedsættelse af medicinforbrug (PN medicin, Morfin, sovemedicin m.m.)
  • Sænkning af cortisolniveau (stresshormon)
  • Stigning i oxytocinniveau (”fredshormon”)
  • Generelt – forøget følelse af ro, motivation og inspiration

 

Forskning i musikkens virkning er gennemført med kontrolgrupper og omfatter både kvantitative og kvalitative studier, subjektive spørge-skema- og interviewundersøgelser, samt rent fysiologiske målinger på patienterne.

I 2007 vandt komponist Niels Eje, sammen med executive producer Inge Mulvad Eje, den prestigefyldte 1st prize professional for skabelsen af MusiCure ved Blair Sadler healing arts competition i Nashville, TN, USA.

 

Søvnproblemer, uro i kroppen. Sygdom, smerter eller blot brug for ro?

Verdens bedste gaveide med eller uden pude …

Du kan købe cd´erne på apoteket. Hvis du gerne vil abonnere på musikken, kan du let få fat i al musik via www.streamingmusicure.dk.

Naturfilmene til musikken er nu blevet tilgængelige for alle på MusiCures egen streamingtjeneste: www.musicurestream.dk. Man kan tegne abonnement både som institution, sygehus eller plejecenter – og som privat bruger. Små bidder af filmene kan ses som trailere på http://www.streamingmusicure.dk/trailers

 

Med pude …

Du kan også købe en MusiCure-pude, hvor musikken fra din iPod eller iPhone placeres i en lille lomme. Puden er ergonomisk og er skabt af super gode materialer og produceres af musikerne selv. Der har været andre puder skabt til samme formål gennem det sidste årti, men det er først nu, at der har kunnet fremstilles en pude, som giver den helt korrekte gengivelse af lyden – og uden at forstyrre nabosengen.

Lyt til beroligende musik, liggende på MusiCure-puden – eller placer puden i en højrygget stol

Brug puden før-, under- og efter behandling på sygehus, klinik m.v.

Fald i søvn komfortabelt med afstressende musik og lyde i puden

Se TV med MusiCure-puden som din ”private” lydkilde

Lyt til lydbøger, mens du hviler komfortabelt

Slap af til musik efter fysiske udfoldelser, gymnastik, m.v.

Medbring puden på rejser og ferier

Tilslut puden til din mobiltelefon (på medhør)

One thought on “Når musikken breder sig over sygesengen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *