Når tarmens bakterier hjælper vores hjerner

Tarm

 

At få en god kognitiv funktion betyder alverden gennem hele livet. Vi skal bearbejde millionvis af impulser, kunne omdanne dem til konstruktive tanker, vi skal kunne lære af vores omgivelser, og ja, hjernen er central-systemet, der skal fungere uophørligt og i rigtig mange år. Derfor må og skal vi passe bedre på den, og i dag ved man, at der er en hel række af livsfaktorer som søvn, stress, ernæringsstatus, alkohol, træning og kognitive øvelser, som tilsammen skaber de bedste vilkår. Man ved også, at hjernen fungerer bedst og topper midt i 20’erne, hvor hukommelse og hurtighed i opfattelse bliver langsomt forværret frem til omkring 60-årsalderen, hvorefter det er hurtigere for nedadgående, end man måske har lyst til at indse.

Af Marianne Palm

Det er i høj grad vores neurotransmittere, der styrer det forhold, og de er ikke en isoleret enhed, som ikke kan påvirkes fra resten af kroppen. Tværtimod kan man gennem mange studier se, hvor afhængige hjernecellerne er af en sund adfærd. Ikke kun ved at udfordre hjernen med fysisk motion og hjernegymnastik, men også med den rette ernæring. Vel at mærke hele livet og ikke først, når den er blevet træt. Og selvom man måske ikke helt har lyst til at indse det, så skrumper hjernen gennem et langt liv og kan meget vel ende med demens de sidste leveår. Nogle vil påstå, at det vil ske for os alle, hvis vi bare lever længe nok, men studier bl.a. på mælkesyrebakteriers indflydelse på hjernen kan være med til at udsætte denne ældning.

Det er bakterierne i tarmen, der støtter vores hjerner

I dag har adskillige studier vist, at der er et samarbejde mellem mikrofloraen i tarmene og hjernen. Det er et samarbejde, der involverer immunforsvaret, forholdet mellem vores neuroner i hjernen og vores hormonsystem og så de naturlige veje ind til hjernens centralnervesystem.

Man ved, at den naturlige mikroflora, også kaldet mikrobiotaen, kan skabe og regulere adskillige neurokemiske substanser bl.a. ud fra bakteriernes biprodukter og deres stofskifteprodukter. Man har bl.a. kunnet måle, at udvalgte bakterier har evnen til at producere vigtige neurotransmittere som fx:

  • BDNF, et protein, som skaber sunde neuroner (nerveceller) og en god plasticitet i overførslen af impulser fra en nervecelle til den næste. Det er en overordentlig vigtig funktion i forhold til indlæring og hukommelse, hvilket bl.a. er af stor betydning for at undgå udvikling af Alzheimers.
  • Dopamin, som er vores signalstof, der skal gøres os årvågne, skabe indlæring og spiller en rolle i forhold til fysiske forhold hos Parkinson-patienter.
  • GABA, som er en af hovedaktørerne i at fremme neurotransmitternes arbejde.


Skab sunde tarme hele livet

I dag har man opdaget betydningen af et velfungerende tarmsystem hele livet, og man har endog set en sammenhæng hos Parkinson-patienter, der i årtier inden udviklingen af sygdommen kan have haft kroniske problemer med ”leaky gut eller utætte tarme”, som har skabt en ubalance i den naturlige mikroflora. Ud over at hjernen ikke er blevet fodret med bakteriernes sunde stofskifteprodukter, kan man formode, at den utætte tarm har ladet alt for mange kropsfremmede elementer trænge over i blodbanen og ikke blive nedbrudt korrekt af leveren. Det kunne være forskellige tungmetaller, pesticider, skadelige bakterier, toksiner fra bakterierne m.m., men der mangler stadig en del forskning på området.

Resultatet er, at der kan opstå problemer, når immunforsvar, nervesystem og hormonsystem skal danne de rette stoffer, hverken for få eller for mange.

Inflammation i hjernen

I dag anerkender de fleste, at hele miseren mellem mikroflora og hjerne kan skabe en inflammation, der involverer en lang stribe af processer, som ved en inflammation på så vitalt et sted ikke blot mærkes eller er et blåt mærke, men bliver til en kronisk ugunstig situation, der er med til at forringe hjernens kapacitet.

Bacillus er en af vennerne

Man ved fra mange forskellige forskningsprojekter, at bacillus-arterne er ekstremt dygtige til at overleve alverdens trusler både i vores jord og i vores tarme. De er især dygtige til at beklæde vores tyndtarme, hvor de beskytter slimhinderne lokalt og hjælper med dannelsen af dopamin, som er så vigtig for vores velbefindende i hjernen. Man har set, at især en af arterne, Bacillus subtilis PXN21, har evnen til at fremme det lokale immunforsvar og dermed beskytte tarmens slimhinder, så de ikke bliver utætte, hvilket igen kan forårsage en kaskade af problemer mange forskellige steder i kroppen.

Nyere forskning tyder på, at et produkt med netop disse levende bakterier kan styrke lokalt i tarmen og dermed også hjælpe hjerner i alle aldre til at bevare deres overblik, hukommelser og deres evne til at lære hele livet. Du finder de levende bakterier i i Bio-Kult og Bio-Kult Boosted og snart også i Bio-Kult Mind med netop denne ene stamme, Bacillus subtilis PXN 21, i en højere koncentration sammen med ekstrakt af vindruer og blåbær.

Hvis du er interesseret i alle kilder og referencer, som lægger til grund for artiklen, kan du finde dem på www.sund-forskning.dk

56 thoughts on “Når tarmens bakterier hjælper vores hjerner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *