Naturen bringer lys i en mørk tid

 

 

Selv om depressioner kan beskrives som kemisk ubalance i centralnervesystemet, er det ikke et spørgsmål om ”enten at have det/- eller ikke have det”. Som nævnt findes depressive symptomer i alle nuancer, fra helt normale psykiske reaktioner efter dødsfald eller skilsmisse til alvorligere tilstande, der bl.a. kendetegnes af følelser som manglende selvværd, over nedsat energi og lyst til at foretage sig noget, til tanker om selvmord.

 

Af Kristine Bindslev
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning.dk og //mig// – december 2013

 

Hurtig behandling forkorter forløbet

Udviklingen af svær depression sker normalt gradvist, og hvis man er opmærksom, er det muligt at gribe ind på et tidligt stadie i forløbet med mildere former for terapi. Samtale er vigtig, da patienten er tilbøjelig til at lukke sig inde i sig selv, måske på grund af, at psykiske sygdomme ofte er mindre ”socialt acceptable” end fysiske. Der findes en lang række medicinske tilbud, men da nogle er forbundet med en del bivirkninger, synes det fornuftigt at starte med de mildest virkende præparater og gradvist indsætte de mere potente stoffer, hvis der bliver behov for det.

Over 450.000 personer herhjemme købte sidste år antidepressiv medicin. Det er en voldsom stigning i forhold til tallet 10 år forinden, i 2002. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Over 8 % – altså en ud af 12 danskere – købte antidepressiv medicin sidste år. Det er godt 42 % flere end i 2002. kilde: Danmarks Statistik

 

Planten Perikon har været anvendt i flere tusind år

”Perikon hjælper mod svimmelhed og mod frygtelige, melankolske tanker.”

Sådan stod der allerede i en bog fra 1700-tallet. Siden har man med moderne forskning påvist, at der bestemt er noget om snakken.

Der er foretaget en række studier, hvor effekten af perikon er undersøgt over for både psykosomatiske symptomer og depressive symptomer. Et af studierne belyser effekten på fire almindeligt forekommende problemer, som kan afhjælpes med perikon: søvnproblemer, hjertebesvær, træthed og udmattelse. Virkningen sætter ind allerede efter to uger, og når der er gået fire uger, er symptomerne klart bedre i gruppen, der fik perikon, sammenlignet med gruppen, der fik uvirksomt stof (placebo).

Oliebaserede udtræk af planten har fundet anvendelse som sårbehandlingsmiddel og massageolie, men det er som middel mod psykiske problemer, at den har opnået størst opmærksomhed inden for de sidste 10 år.

Et andet studie viser tilsvarende en oplagt bedring på fire gener, der ofte ses samtidig med psykiske forstyrrelser som fx depressioner: Svedeture, mave-tarmproblemer, hovedpine og hjerteproblemer. Samme undersøgelse har også belyst de mere typiske, psykiske symptomer som rastløshed, depression, fortvivlelse, indsovningsproblemer og søvnforstyrrelser. Allerede efter 14 dage er der sket en statistisk signifikant forbedring, som yderligere udbygges efter 14 dage.

 

Naturens humørmiddel versus traditionel antidepressiv medicin

Man har i undersøgelser sammenlignet virkningen af perikon med virkningen af de ”gammeldags” tricykliske antidepressive midler i lave doser.

Et eksempel finder vi hos Philipp, der sammenligner 100 mg Imipramin med 1050 mg standardiseret perikonekstrakt (350 mg tre gange om dagen) hos patienter med moderat depression (gns. 22,6 på Hamilton depressionsskala) i 8 uger. Effekten af perikon er bedre end placebo efter 8 uger og mindst lige så god som 100 mg Imipramin (fig.). Det særligt interessante er, at perikon og Imipramin virkede lige godt, men graden af bivirkninger er langt mindre hos gruppen, der fik perikon – især ses forskellen ved lavere forekomst af mundtørhed i perikongruppen.

 

Perikon forebygger tilbagefald

Det første langtidsforsøg med perikonekstrakt blev publiceret i december 2000.

Der er tale om et åbent multi-center studie med 313 deltagere med let til middelsvær depression, som fik perikon. De væsentligste resultater var, at Hamiltonscoren, som er et almindeligt anvendt mål for depressionens alvor, med statistisk sikkerhed faldt. 68,7 % af deltagerne opnåede en 50 % reduktion af udgangsværdien. Perikon er således egnet til langtidsbehandling, fx som forebyggelse af tilbagefald.

 

Tjek Velzina

Velzina er standardiseret svarende til 900 mikrogram totalhypericin pr. tablet. Ekstraktionen foretages med en vand/alkoholblanding for at sikre det højst mulige udbytte af råvaren. En sammenlignende undersøgelse har vist, at indholdet af hypericin, og hyperforin i både ekstrakter og færdigvarer kan variere betragteligt. Da nyere oversigtsartikler har sat mere fokus på hyperforin, uden at det dog kan udnævnes til det eneste virksomme stof i perikon, er det vigtigt at vide at Velzina, udover det standardiserede hypericinindhold, også indeholder en virkningsfuld andel af hyperforin.

Brug ikke perikonpræparater, hvis du har organtransplantation eller får antikoagulationsbehandling. Ved visse lavdosis østrogen p-piller er der desuden set tilfælde af gennembrudsblødning og utilsigtet graviditet

 

Læs altid indlægsseddelen omhyggeligt.

 

Kombinationsterapi til børn.

En ny undersøgelse med urolige, utilpassede børn. Det anvendte præparat indeholdt en blanding af perikon, baldrianrod og passionsblomst, med hovedvægten på perikon.

Mellem 60 og 90 % af børnene havde kun milde eller ingen symptomer efter 6 ugers behandling. Typiske problemer var skoletræthed, aggressiv opførsel, søvnproblemer, indlæringsvanskeligheder og koncentrationsbesvær.

Husk også dine D-vitaminer, og kombiner gerne med styrkende urter fx Enaxin, som skaber mere energi til at komme ud af vintermørket og ind i sportshallerne.

One thought on “Naturen bringer lys i en mørk tid

  • Wow, awesome weblog format! How long have you ever been running a blog for?

    you make blogging glance easy. The overall glance of your
    website is great, as well as the content! You can see similar here sklep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *