Ny måde at forebygge type 2-diabetes på

fatfish

Spændende forskning viser, at omega-3-fedtsyrer øger kroppens udskillelse af et hormon, som blandt andet forbedrer glucoseomsætningen.

 

Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning.dk – sensommer 2013

 

 

Folk, der tager tilskud af fiskeolie, har muligvis en lavere risiko for at udvikle ikke-insulinkrævende type-2 diabetes samt hjertesygdom, siger forskere fra Harvard School of Public Health.

 

Det skyldes angiveligt, at omega-3-fedtsyrerne i fiskeolie er med til at øge kroppens udskillelse af hormonet adiponectin, som har en række positive virkninger, herunder at regulere glucose (blodsukker) samt inflammation i vævene.

 

Grundige analyser

I det videnskabelige tidsskrift Endocrinology & Metabolism forklarer forskerne, hvordan de på baggrund af 14 forskellige randomiserede, placebo-kontrollerede undersøgelser har analyseret sig frem til resultaterne. 682 forsøgspersoner indgår i forskningsmaterialet, og det viser sig, at de personer, som har taget fiskeolie, opnår en stigning af blodets adiponectin-indhold på 0,37 ug/mL (mikrogram pr. milliliter).

 

Triglycerider og blodtryk

Det er værd at nævne i den sammenhæng, at fiskeolie desuden har en positiv (reducerende) indvirkning på henholdsvis blodtryk og triglycerider, begge faktorer, som spiller ind i forbindelse med diabetes.

 

En undersøgelse, udført af finske forskere fra Universitet i Kuopio, hvor man sammenlignede effekten af 4-5 fiskemåltider ugentligt eller daglig indtagelse af Bio-Marin-kapsler fra Pharma Nord, viste, at begge dele var lige eff ektive til at sænke triglyceridtallet hos en gruppe forsøgspersoner.

 

Fiskeolie eller frisk fisk?

Fordelen ved frisk fisk er, at man foruden de sunde omega-3- fedtsyrer får en række vigtige næringsstoffer som blandt andet selen, D-vitamin og jod. Desuden er der jo selve smagsoplevelsen – som er positiv for dem, der kan lide fiskesmagen.

Til gengæld er der ulemper, hvoraf den absolut væsentligste er indholdet af tungmetaller og andre miljøgifte, som ophobes i fisk.

 

Grundig rensning

Disse gifte vil naturligvis også findes i fiskeoliepræparater, men her har producenterne en mulighed for at screene olien for de mest almindeligt forekommende stofer og fjerne dem. En af de teknologier, som mest effektivt løser denne opgave, er PureMax™, som blandt andet anvendes til den fiskeolie, der findes i præparatet Bio-Marin Plus.

 

PureMax sikrer høj renhed

PureMax-teknologien er så grundig, at den sikrer et eventuelt restindhold af miljøgifte, der ligger betydeligt lavere (altså et sikrere produkt) end de grænseværdier, der officielt er fastsat af de europæiske myndigheder for fisk og fiskeoliepræparater.

5 thoughts on “Ny måde at forebygge type 2-diabetes på

  • I can’t imagine managing diabetes without this product. It has made my life easier and provided me with invaluable insights. click here to take charge of your diabetes with confidence!

  • Say goodbye to constant worries about blood sugar spikes! This incredible product has been a game-changer for me. From struggling with diabetes to managing it better, I highly recommend it. click here to learn more!

  • Living with diabetes can be challenging, but this product has made a significant difference. It’s a reliable partner that I trust to guide me on my health journey. click here to take charge of your diabetes!

  • With this product, I feel more empowered to face the challenges of diabetes. It offers personalized tips that have made a significant impact on my well-being. click here to embrace a healthier diabetic lifestyle!

  • I’m grateful for the peace of mind this product provides. It helps me stay on track and be proactive about my diabetes care. click here to revolutionize your diabetes routine!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *