Ny undersøgelse sår tvivl om sollys og D-vitamin

 

 

Ifølge koreanske forskere er 20-30 minutters daglig soleksponering om sommeren og om efteråret ikke i stand til at øge blodets D-vitaminindhold tilstrækkeligt.

 

Af Bjørn Falck Madsen, videnskabsjournalist
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – oktober/november 2019

 

Det hedder sig, at hvis man to til tre gange ugentligt udsætter omtrent 25 % af huden for sollys i 5-30 minutter i tidsrummet imellem klokken 10 om formiddagen og 15 om eftermiddagen, dækker det kroppens behov for D-vitamin. Det stiller sydkoreanske forskere fra Seoul National University sig imidlertid tvivlende overfor.

 

Sollys alene ikke nok

Forskerne har nemlig med en ny undersøgelse påvist, at 20-30 minutters daglig soleksponering omkring middagstid i sommer- og efterårsperiden ikke var i stand til at øge forsøgsdeltagernes D-vitaminindhold i blodet tilstrækkeligt. For at nå op på et tilpas højt blodindhold af vitaminet krævede det en kombination af sollys og tilskud af D3-vitamin.

 

Udført på sydkoreanere med lavt D-vitaminindhold

Undersøgelsen var et randomiseret, placebo-kontrolleret klinisk studie af 37 unge sydkoreanere med for lavt indhold af D-vitamin i blodet ved undersøgelsens start. Deltagerne blev inddelt i tre grupper: En gruppe udsatte sig blot for sollys som anbefalet. Den anden gruppe fik tilskud af D3-vitamin. Endelig var der en kontrolgruppe, som intet foretog sig.

 

Bedst resultat i tilskudsgruppen

Da undersøgelsen var afsluttet, kunne forskerne konstatere, at 54,2 % af deltagerne, som havde fået tilskud af D-vitamin, havde fået forhøjet deres D-vitaminindhold i blodet, hvor det samme kun var tilfældet for 12,2 % af de deltagere, som udelukkende havde udsat sig for sollys. Hos kontrolgruppen var der kun sket en forhøjelse af D-vitaminindholdet i blod hos 4,3 % af deltagerne.

 

One thought on “Ny undersøgelse sår tvivl om sollys og D-vitamin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *