Oversyring = smerter!

shutterstock_152978156

 

 

Pressemeddelelse, marts 2014

Syre-baseterapi har ofte været udskældt for at være uden virkning og udokumenteret. Nye opdagelser har imidlertid rykket ved denne opfattelse, specielt i relation til smerter.

Det drejer sig om en type kanaler på overfladen af nervecellerne kaldes ”ASIC” (Acid Sensing Ion Channel = syreregistrerende ionkanal). De styrer natrium(salt)- tilgangen til nerven. Store mængder af natrium starter en smertekaskade igennem centralnervesystemet til hjernen, hvor den bliver identificeret. Det siger sig selv, at store mængder salt giver mere smerte. Det ved alle, der har prøvet at få salt i et sår.

Opdagelsen går ud på, at ASIC’s er lukkede i et basisk miljø med ca. 7,4 i pH. Der kommer således ikke salt ind og derved ingen smerter. Falder pH-værdien derimod i bindevævet omkring nervecellen, fx via en fysisk skade eller inflammation, så åbnes kanalen og lader natrium trænge ind og starte smertereaktionen. Dvs. at et surt miljø vil øge smerteopfattelsen og et basisk hæmme den.

Det forklarer også hvorfor mange smertepatienter oplever diffuse smerter, hvor smerten flytter sig fra dag til dag. Smerterne vil netop være, hvor bindevævet er mest surt.

Konklusionen på denne opdagelse er entydig, jo mere basiske vi kan holde os, jo mindre smerter vil vi opleve. Det gælder specielt smerter i bevægeapparatet, men også ved betændelser i resten af kroppen.

Dette taler for at spise mere grønt og frugt og reducere indtaget af syredannende fødevarer som hvidt brød, mælk, sukker og kød, her specielt svinekød.

Vil man opnå en yderligere smerte-reduktion, kan det basedannende kosttilskud Basica med held anvendes, hvor det er svært at ændre kosten yderligere.

2 thoughts on “Oversyring = smerter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *