Prædiabetes og mineralet chrom

[envira-gallery id=”256097″]

 

Folk med prædiabetes har lavere indhold af dette mineral i blodet

Har du metabolisk syndrom – også kendt som prædiabetes – er der en stor sandsynlighed for, at du har lavere indhold af stoffet chrom i blodet. Det afslører en stor kinesisk undersøgelse.

 

Af Bjørn Falck Madsen

 

Der er tilsyneladende en tendens til, at folk med metabolisk syndrom – et forstadium til diabetes – har lavere indhold af sporstoffet chrom i blodet, end raske personer har. Det viser en ny undersøgelse, som kinesiske forskere fra Huazhong University of Science and Technology i Wuhan har foretaget. Undersøgelsen afslører, at hos folk med lavt chromindhold i blodet er der øget tendens til forhøjet taljemål, forhøjede triglyceridværdier og forhøjet blodsukker. Disse er tre af de målbare faktorer, man typisk forbinder med metabolisk syndrom, og som i sig selv er kendte risikofaktorer for diabetes.

 

Mindre chrom, flere tegn på prædiabetes

Den kinesiske undersøgelse er udført på 2.141 personer med diagnosticeret metabolisk syndrom og 2.141 raske kontrolpersoner. Alle fik målt deres chromindhold i blodet ved hjælp af en avanceret og meget præcis teknik, som hedder induktiv koblet plasmamassespektrometri (ICP-MS). Ved at sammenligne resultaterne af disse målinger med forekomsten af de forskellige symptomer forbundet med metabolisk syndrom kunne forskerne se, at der var en tydelig omvendt relation for tre af variablerne. Blandt andre kendte prædiabetestegn er bugfedme, lavt HDL-tal og højt blodtryk.

 

Forbedrer tilstanden hos type 2-diabetikere

Man har i tidligere undersøgelser observeret, hvordan chrom har en positiv indvirkning på diabetes. For eksempel påviste tjekkiske forskere fra Charles University i Prag, at type 2-diabetikere fik forbedret forskellige diabetesmarkører, når de fik 400 mikrogram chrom (ChromoPrecise) dagligt som tilskud. De forsøgspersoner, som fik chromtilskud, havde et signifikant fald i fastende blodsukker sammenlignet med kontrolgruppen, der fik snydepiller. Samtidig skete der i kontrolgruppen en stigning i forskellige markører for oxidativ stress, som netop er et kendt problem for diabetikere. I chromgruppen var der derimod ingen ændring. Ligeledes havde de chrombehandlede forsøgspersoner bedre kontrol over deres langtidsblodsukker sammenlignet med kontrolgruppen. Undersøgelsen er offentliggjort i Biological Trace Element Research.

 

Kilde: Nutrition Journal, September 2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *