Q10, Ginkgo biloba og warfarin – skal jeg være bekymret?

 

 

Patienter i langvarig behandling med blodfortyndende medicin er nervøse for, at Q10 og Ginkgo biloba kan ødelægge medicinens virkning. En dansk undersøgelse konkluderer, at der ikke er anledning til at være bekymret.

 

Af Bjørn Falck Madsen, videnskabsjournalist
Artiklen blev bragt i pause en del af magasinet sund-forskning – december 2019/januar 2020

 

Fra tid til anden udtaler læger, at man skal være forsigtig med at indtage bestemte kosttilskud i kombination med receptpligtig medicin, da det muligvis kan påvirke medicinens effekt. Det kan være korrekt i nogle tilfælde, men hvis det gælder det blodfortyndende præparat warfarin og henholdsvis Q10 og Ginkgo biloba, er der ifølge en dansk undersøgelse ingen grund til bekymring. Kritikken gik på, at Q10 kan nedsætte warfarins effekt, hvorimod Ginkgo biloba kan øge den. Ingen af delene viste sig dog at være tilfældet i undersøgelsen, som blev offentliggjort i 2003 i Ugeskrift for Læger.

 

Testet på warfarinpatienter

24 patienter, som alle var i stabil warfarinbehandling, medvirkede i det randomiserede, dobbelt-blinde, placebo-kontrollerede overkrydsningsforsøg. Bio-Quinone Q10 (100 mg), Bio-Biloba (100 mg) eller placebo blev givet i tilfældig rækkefølge i tre behandlingsperioder af fire ugers varighed. Hver behandlingsperiode var adskilt af en udvaskningsperiode på to uger for at sikre, at de indtagede præparater var helt ude af kroppen, inden patienterne påbegyndte en ny behandling.

 

Ingen interaktion

Undersøgelsen viste tydeligt, at der ikke var nogen klinisk betydende interaktion imellem henholdsvis Bio-Quinone Q10 og warfarin og Bio-Biloba og warfarin. Med andre ord er der ifølge denne undersøgelse ingen grund til at være bekymret for at indtage de to præparater i kombination eller hver for sig sammen med warfarin. Resultatet af undersøgelsen kan ikke nødvendigvis overføres på andre Q10-præparater eller Ginkgo biloba-præparater.

 

Klarer frisag

Det er vigtigt at lytte til lægers advarsler, når det gælder mulige interaktioner ved at indtage bestemte kosttilskud sammen med medicin. Det er imidlertid også vigtigt, at producenter af kosttilskud laver den nødvendige forskning for enten at be- eller afkræfte en eventuel mistanke. I dette tilfælde klarede de to præparater frisag i forhold til warfarin, og folk i kort- eller langvarig behandling med medicinen kan således anvende det i kombination med de to testede præparater uden grund til at være bekymrede.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *