Retræte

 

 

Traditionelt har man gennem årtusinder brugt retræter (retreats/tilbagetrækning) som mulighed for yderligere fordybelse af medita-tive tilstande, stilne sindet ind mod bevidsthedens essens og ikke mindst som en proces til at lade hjertet åbne sig gennem bøn og meditation, således at man i sårbarhed når ind til de dybeste kvaliteter i hjertet.

 

Af Heinrich B. Johansen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – oktober/november 2017

 

I dag er retræter igen blevet moderne, og noget man ”gør”. Måske handler det mere i dag først og fremmest om at ”komme ned i gear og få stresset systemet dybere af”, men grundtanken kan være det samme, som det altid har været: at møde fuldt op i sit liv og se dybere ind i dets strukturer, sindets vanetænkning og sine vanehandlinger som menneske. For herfra igen og igen at slappe af og ”slippe” ind bag jegets konstruktioner, dets gøren og laden … og finde ”hjem” til sin essens i væren, som væren.

Så et retræte handler om (med mindre man naturligvis beslutter sig for, at det skal handle om noget andet) at tillade en tilbagetrækning fra ”hverdags-jegets vaner” til sin dybere essens som menneske og de kvaliteter, der er vores Autentiske Selvs ubetingede og naturlige kvaliteter. Kvaliteter, vi alle rummer og ikke mindst er; glæde, fred, kærlighed, stilhed, væren etc.

Disse os iboende naturlige kvaliteter, vores essens, kan være særdeles svære at opdage på et dybere plan og ikke mindst hvile ind i, i løbet af vores almindelige hverdagsliv, hvor der er så meget praktisk, vi skal tage stilling til og handle på. I denne mentale refleksion og kritiske tænkning, der har fokus rettet på, at det, man gør, skal give resultat, forsvinder vi ganske enkelt ind i denne gøren. I stedet for at hvile i vores dybere væren, i essensen af det at være et helt menneske.

Retræter, hvor man er ”stille med sig selv”, kan afholdes alene, men kan også med stor fordel foregå som en del af en større gruppe, hvor man af undervisere guides, og der er taget vare på alt det praktiske.

Arrangerer man sit eget retræte, kan man vælge at afholde det på alt lige fra at være i sommerhus, ligge i telt i naturen eller måske indlogere sig på et kloster/refugium for at få den ”rette stemning” omkring sig.

Mange vælger de arrangerede retræter af typisk 5-10 dages varighed. I Danmark tilbydes efterhånden en del årlige retræter, hvor stilhed og at udelade øjekontakt kursisterne imellem, er gennemgående.

 

 

Forslag til et selvarrangeret retreat:

Vigtigt! Beslut dig på forhånd, om du fx en gang dagligt vil tjekke mobilen, eller om den helt skal gemmes væk. Hav tydelige aftaler med pårørende om, hvordan de får fat i dig, hvis det er meget vigtigt.

Lav på forhånd et varieret retræteprogram, der består af mindfulness og meditationsøvelser, kombineret med fx yoga eller qi-gong etc. Sørg for at komme ud i naturen på gå- eller rolige løbeture, og lav gerne noget kreativt som at tegne eller male etc.

Det er vigtigt at huske at holde sindet friskt – med frisk luft og bevægelse til kroppen. Hvis du vil læse undervejs, så undlad at læse bøger, der ikke direkte har noget at gøre med meditation og mindfulness etc. Beslut dig for at lade computer, iPad og tv stå uberørt gennem alle dagene.

Køb al mad ind i forvejen, så du ikke skal ud at handle undervejs.

Nedenfor er forslag til et eget-retreat af to til fire dages varighed. Det anbefales at have erfaring med retreat-proces eller en del erfaring med meditation & mindfulness, inden man afholder alene-retreats, der er længere end af en dags varighed.

 

 

Dagsprogram – forslag:

06:30-7:00      Vågne blidt, morgentoilette, evt. tage bad

07:00-8:00:     Blid yoga og liggende meditation/kropsscanning

08:00-9:00:     Morgenmad, bad etc.

09:00-9:30      Siddende meditation

09:30-11:00    Meditativt ophold i naturen. Stille sansning, evt. kombineret med walking meditation

11:00-12:00    Hvile, evt. læse, snack

12:00-12:30    Siddende meditation

12:30-16:30    Frokost, hvile/sove, motion i naturen, læse, kreativitet

16:30-18:00    Yoga, qi-gong, liggende meditation/kropsscanning

18:00-20:00    Spise, hvile, læse etc.

20:00-21:00    Siddende meditation, fokus på at kultivere hjertets iboende kvaliteter

21:00-22:30    Læse, forberede at gå i seng

22:30-06:30    Sove

 

Med ønsket om et berigende retreat :) Heinrich

 

Om Heinrich Birk Johansen

Heinrich Birk Johansen har 20 års erfaring med meditation & mindfulness. Fires års uddannelse til mindfulness lærer, meditationsformidler & MBSR instruktør. Uddannet Qi Gong-/Tai Chi-instruktør. Siden 2010 forskningsinstruktør i mindfulness på Rigshospitalet & Skejby Universitetshospital. Underviser på stilheds-retreats, lederuddannelser, virksomheder, skoler og institutioner samt forløb til elitesportsfolk m.fl. Udbyder uddannelserne Mindfulness Mentor, Mindfulness Lederskab, Mindfulness Master, Mindfulness Stress Coach og Mindfulness Instruktør. Du kan stille spørgsmål til Heinrich på Heinrich.johansen@sund-forskning.dk

56 thoughts on “Retræte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *