Selenforbindelser bekæmper kræft

 
 
Danske forskere fra Københavns Universitet har i en ny videnskabelig undersøgelse påvist, at methy-lerede selenforbindelser kan regulere kroppens immunforsvar, så det bedre kan bekæmpe visse kræftformer. Disse selenforbindelser findes i visse fødevarer som hvidløg og broccoli, men også i selenpræparatet SelenoPrecise.
 
 
Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i sund-forskning og //mig// – vinter 2015
 
 
Visse kræftformer som hudkræft, prostatakræft samt nogle leukæmityper svækker kroppens immunsystem ved at overstimulere det, ind til det til sidst bryder sammen, hvilket giver kræftceller frit spil i kroppen. Det, denne forskning viser, er, at indtagelse af selenforbindelser, som omsættes til methylselenol kan forbedre immunforsvarets evne til at bekæmpe kræft.
 
 
Det immunaktiverende stof NKG2D
Omsætningen af forskellige organiske- og uorganiske selenforbindelser i kroppen er kompleks og nøje reguleret. Selen-forbindelsen methylselenol regulerer dannelsen af et stof kaldet NKG2D. Det er et stof, som aktiverer kroppens im-munfunktion, og som ses i store mængder ved for eksempel varmechock, virusinfektioner og inflammation, men også i blodet og på overfladen af tumorer hos kræftpatienter. Stoffet bruges derfor også som markør for alvorlig syg-dom. De selenforbindelser, der omsættes til selenid i kroppen, er derimod ikke i stand til at regulere dannelsen af NKG2D og er derfor mindre effektive som kræftbekæmpende stoffer.
 
 
SelenoPrecise
Det er her et præparat som SelenoPrecise kommer ind i billedet, idet det indeholder de methylerede selenforbindelser, som har vist sig mest effektive i kræftbehandlingen. I Danmark er lægemidlet SelenoPrecise det eneste præparat, der er godkendt til forebyggelse og behandling af selenmangel, og som derfor må anbefales i en dosering på 200 mikrogram dagligt.
 
 
Selens virkningsmekanismer
Selen bekæmper primært kræft ad to veje: apoptose og anti-angiogenese (angionese betyder nydannelse af blodkar). Ved apoptose påvirkes enzymer, som får kræftcellerne til at dø. Det kaldes også programmeret celledød. Den anden vej, anti-angiogenese, er en proces, der hæmmer dannelse af nye blodkar til kræfttumoren. Uden tilførsel af tilstrækkelig næring via nye blodkar dør kræftcellerne. Faktisk forstærker konventionel kemoterapi selenets virkninger på kræft.
 
 
Tilskud nødvendigt
Andre videnskabelige undersøgelser med selen har vist, at et dagligt tilskud af 200 mikrogram selengær har kunnet nedsætte antallet af kræfttilfælde samt dødsfald, der skyldtes kræft. Oven stående forskning peger på, at den type se- len, der anvendes mod kræft, har stor betydning for resultatet. Det er bemærkelsesværdigt, at SELECT-studiet fra 2008, hvor man gav selenmethionin (som er en ikke-methyleret selenforbindelse) til kræft patienter, ikke viste en statistisk signifikant virkning mod kræft. Dette negative resultat, som har overrasket mange, er blevet tilskrevet flere ting, blandt andet at patienterne ikke manglede selen. Set i lyset af det nye, danske forskningsresultat kunne forklaringen også være, at man ikke anvendte methylere de selenforbindelser i SELECT-studiet.
 
En anden ting, der påpeges af forskerne, er, at man ikke via kosten kan spise sig til de selenmængder, der kan bekæmpe kræft.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *