Sensommerens energi

shutterstock_119010223

 

Uddrag af bogen “Sundhed og balance med de fem elementer” af akupunktør Anne Wedege

Jord-elementet hører sensommeren til. Når sommerens modne frugter hænger tungt og trækker træets grene til jorden, og en fugtig varme skaber Indian Summer, har ilden videregivet sommerens overflod til høsten. Her øser Moder Jord betingelsesløst af sine milde gaver, og jorden bugner af afgrøder, der skal samles ind.

Når markerne er høstede og træerne rippede for deres frugter begynder naturen at pakke ned. Moder Jord vil snart have os puttet for natten. Farverne i naturen begynder så småt at blive gule, og indeni os sker der et slip.

Hvis vi tager imod sensommerens tilbud om at nyde høsten og slappe af, vil vi modtage de gaver, som jorden også har til os, nemlig jordforbindelse og en følelse af centrering.

Det er den gode moders egenskaber, der hersker her: frugtbarhed, overflod, accept og betingelsesløs kærlighed. Hos hende kan vi finde hjælp, hun trøster os igennem maven, hos mor er der altid lidt sødt at putte i munden.

Milt og Mave er jord-elementets to organer/meridianer.

 

Maven – fordøjelse

En skøn blanding af mavesyre og fordøjelsesenzymer gør maven til  systemets foodprocessor. Føden gøres klar til at blive optaget i systemet. I processen blandes vore egne safter og den indtagne føde. Føden skal så at sige harmoniseres med vores organisme.

På samme måde skal også åndelig føde, dvs. modtagne informationer, oplevelser og indtryk, sammenlignes og vægtes med tidligere erfaringer for at blive gjort klar til optagelse. Sindet er afhængigt af en god fordøjelse for at kunne optage nye begrebsrammer, værdinormer, ny information.

I vort samfund er der imidlertid for de flestes vedkommende ikke afsat tid til fordøjelsesprocessen. Vi haster fra opgave til opgave uden at reflektere: “Hvad har jeg lært af dette?” Når vi bruger et udtryk som ”en alt for stor mundfuld”, peger det direkte hen til Mavens fordøjelsesfunktionen.

 

Milten – transport

Milten er systemets transportfirma. Miltmeridianen sørger for at flytte alt, hvad der skal flyttes, fx føde, kropsvæsker, muskler – og på det mentale plan tanker, følelser, ideer. Med fødderne solidt plantet i Moder Jord sker denne transport glidende og hensigtsmæssigt. Føde og næringsvæske, blod og lymfe bevæger sig frit, afføringen foregår problemfrit.

Når logistikken er i orden, og alt bliver leveret på rette sted til rette tid, er der en følelse af stabilitet.

En af Miltens mange opgaver er at destillere og fordele den psykiske energi, og en velfungerende Milt giver os evnen til at analysere. Milten huser tanken. Vores koncentrationsevne og hukommelse er god, og vi er gennemstrømmet af realitetssans. Mennesker med en god milt-energi er typiske eksamensmennesker.

 

Et ”jord-menneskes” potentialer – mægleren

Ideelt er et jord-menneske givende og samlende som Moder Jord. Hendes store interesse er andre mennesker, og hendes største evne er at tilvejebringe harmoni. Arketypen for et jord-menneske er mægleren. I sin omsorg for andre besjæles hun af medfølelse over for de svage, og hun er god til at hjælpe, hvor hun ser, at hendes medmennesker har problemer.

Hun er gavmild og giver og tager med stor selvfølgelighed. Hun deler ud af gode råd og er ikke bange for at søge ind i andres privatsfære i den hensigt at hjælpe dem med deres liv.

Et jord-menneske har tendens til at glemme sig selv i sin iver for at hjælpe andre. Men når hun husker sig selv, bliver hun optaget af at samle forråd, hun vil gerne have sikkerhed for, at hun kan stå vinteren igennem med det lager, hun har opbygget.

Hun tiltrækkes af den sødme, som hun selv i samme grad øser ud til andre. Hun har en sød tand, et rundt venligt ansigt og en blød krop. Det er vigtigt for hende, at hendes venner er søde.

Hun følger med tidsånden. Med fødderne solidt plantet i Moder Jord ændres hendes tanker, følelser og ideer glidende og hensigtsmæssigt.

 

Hvad du selv kan gøre for at styrke dit jord-element

Har du svært ved at komme ud af dit eget indre hængedynd er sensommeren tiden til at gøre en indsats. Hvis du trænger til at flytte møbler, så gør det. Hvis du har mulighed for en rejse (og ellers aldrig rejser) – så grib chancen. Husk, at en indsats på det ydre plan kan gribe dybt ind i det indre.

Plejer du at have lidt for meget fart på, er det nu tiden til at gøre noget godt for dig selv i retning af at nære og elske og give medfølelse til dig selv.

Sensommeren er tiden, hvor vi også i overført forstand ligger i hængekøjen og lader fuldmodne frugter dumpe ned i munden på os. Gør det! Find en tilstand af væren uden at handle.

Sørg for at få størstedelen af dit sukkerbehov dækket ved at spise frugt og bruge utraditionelle sødemidler, fx sød stevia, maltsirup og det vidunderlige frugtudtræk, Lo Han Kou, som kan købes i kinesiske supermarkeder.

Beskyt dig imod jord-elementets klima, fugt, som svækker og undergraver Miltens arbejde.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *