Stor meta-analyse: Tilskud af D-vitamin synes at hjælpe mod depression

Depression dag og nat

Voksne mennesker med symptomer på depression kan efter alt at dømme blive hjulpet ved at tage ekstra D-vitamin, har finske forskere påvist i en stor og omfattende meta-analyse.

Af Bjørn Falck Madsen

 

Den terapeutiske virkning af eksisterende antidepressive lægemidler er ikke altid fyldestgørende, viser erfaringerne, og af den grund kigger forskere efter yderligere behandlingsmuligheder, herunder inden for ernæringsvidenskabens rammer. Her er der tilsyneladende godt nyt, fordi en ny og omfattende gennemgang af videnskabelige undersøgelser af D-vitamins virkning mod depression viser, at vitaminet rent faktisk hjælper. Bag meta-analysen står et internationalt forskerhold under ledelse af Tuomas Mikola fra Institute of Clinical Medicine ved University of Eastern Finland. Ifølge ham vil deres observationer formodentligt føre til ny klinisk forskning i patienter med depression for at få mere viden om, hvorvidt D-vitamintilskud vil kunne hjælpe i den fremtidige behandling af disse lidelser.

Samlet analyse af 41 undersøgelser

Meta-analysen, som er den hidtil største af sin art, omfatter i alt 41 videnskabelige undersøgelser fra hele verden. Det samlede resultat viser, at tilskud af D-vitamin virker godt mod symptomer hos personer med depression, når man sammenligner med placebo. Der var stor forskel på de doser, der blev anvendt i de forskellige undersøgelser, men den daglige dosis lå typisk i omegnen af 50-100 mikrogram dagligt. Bare for sammenligningens skyld viser en norsk undersøgelse, at 30 minutters soleksponering midt på dagen i Oslo gør kroppen i stand til at danne 250-500 mikrogram D-vitamin.

Norsk forsøg med dansk D-vitaminpræparat

Videnskaben er ikke helt klar over, hvordan D-vitamin indvirker på depression, men der findes særlige D-vitaminreceptorer i både hjernen og centralnervesystemet, så alt tyder på, at vitaminet er involveret i en række processer i disse væv. Andre undersøgelser har for eksempel vist, at D-vitamin spiller en rolle for vores kognitive evner. For eksempel udførte norske forskere fra Universitetet i Bergen en undersøgelse, hvor de sammenlignede virkningen af D-vitaminpræparatet D-Pearls og snydekapsler. Undersøgelsen, som blev udført på en gruppe unge skoleelever, afslørede, at de børn, som fik D-vitaminkapslerne, klarede sig bedre i mentalt udfordrende opgaver og desuden havde markant bedre social adfærd end forsøgspersonerne i placebogruppen. Undersøgelsen er offentliggjort i Scandinavian Journal of Psychology.

Kilde: Critical Reviews in Food Science and Nutrition, juli 2022