Stress af og vink farvel til fedtet

yoga2

 

Alene i Europa sidder flere end 100 forskellige forskergrupper og undersøger, hvordan der i fremtiden kan sættes ind for at bremse den stigende fedmeepidemi, og hvordan de nuværende behandlingsformer bedst muligt optimeres for den enkelte. Problematikken består i at finde metoder til at favne den utroligt brede gruppe af overvægtige, som har en gensammensætning eller hormonelle ubalancer, der gør, at deres kamp mod kiloene kræver andre behandlingsmuligheder end de etablerede.

 

Ifølge Berit Heitmann, førende fedmeforsker og professor i ernæringsepidemiologi ved Københavns Universitets Hospital, så er udfordringen dog ikke at opnå succesfulde vægttab, men snarere hvordan det er muligt at holde et varigt vægttab.

 

“En tommelfingerregel siger, at 95% af alle dem, som er svært overvægtige eller overvægtige har forsøgt sig med vægttab og på et tidspunkt har oplevet, at de faktisk kunne tabe sig. Det er det, som vi ser gentagne gange. Vi kan sagtens få folk til at tabe sig, men kun fem procent holder vægten. Udfordringen ligger derfor i at få dem til at holde vægten på lang sigt.” – Berit Heitmann

 

Den måde, vi lever på i dag, bevirker, at vi på mange områder er udsat for stresspåvirkninger. Ifølge Berit Heitmann kan usikkerheder for følelsesmæssige udsving, som man bliver udsat for i dagligdagen, give anledning til en stress-respons, der formentlig ikke er væsentlig anderledes end den stressrespons urmennesket oplevede.

“I forhistorisk tid var det, der måske særligt udløste, at man blev stresset udsigten til, at der ikke var mad i morgen. Nu kan vi blive stressede og følelsesmæssigt usikre over så mange andre ting, men kroppens fysiologiske respons på stress er den samme” – Berit Heitmann

Er man genetisk disponeret for fedme, er det at bevare et succesfuldt vægttab ofte op ad bakke og i modvind. Den psykologiske dimension er måske derfor særlig vigtig, og det er netop et område, som optager Berit Heitmann.

“Vi forsker i at se, om vi kan bruge stresshåndtering, følelsesregulering og motivation til at hjælpe mennesker, som har tabt sig, uden at tage på igen, så de kan vedholde deres vægttab.” – Berit Heitmann

Hun er derfor i samarbejde med forskere fra hele Europa i gang med at udvikle en værkttøjskasse, der indeholder redskaber til stresshåndtering og følelsesregulering som de centrale metoder, der skal til, for at vedligeholde et vægttab. Her undersøger man bl.a.  anvendelsen af mindfulness som led i fedmehåndteringen.

Berit Heitmann står i spidsen for et større EU-projekt, der skal hjælpe personer, som for nylig har haft et succesfuldt vægttab, med at holde vægttabet på lang sigt. Projektet starter til efteråret, og interesserede kan henvende sig på: bfh-nohow@regionh.dk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *