Svensk forskning i selen og Q10 redder hjerter og forlænger liv

Selen

 

Da den svenske hjertelæge Urban Alehagen og hans forskerteam besluttede at undersøge, hvordan selen og coenzym Q10 indvirker på ældres helbred, havde de ingen anelse om, hvad der lå i vente. Det har vist sig, at disse to naturlige stoffer forbedrer så mange forskellige helbredsparametre, at det foreløbig er blevet til 20 individuelle publikationer, som alle er blevet offentliggjort i forskellige tidsskrifter.

Af Bjørn Falck Madsen

 

I virkeligheden kunne de svenske forskere have lænet sig tilbage i stolen og været godt tilfredse allerede efter offentliggørelsen af deres banebrydende KiSel-10-undersøgelse i International Journal of Cardiology i 2013. Den viste med al tydelighed, at når ældre hver dag tager en kombination af 200 mikrogram selen (SelenoPrecise) og 200 mg Q10 (Bio-Qinon Q10), reducerer det deres risiko for at dø af en hjerte-kar-sygdom med over 50 procent. Undersøgelsen, som omfattede 443 ældre raske mænd og kvinder, er dobbelt-blind, placebokontrolleret og honorerer de strengeste krav til videnskabelig forskning. Så i realiteten udgør den et soleklart bevis i sig selv.

Dykkede ned i 50.000 blodprøver

Men forskerne havde fået blod på tanden og ville gerne gå i dybden for bedre at kunne forstå, hvordan to naturlige stoffer kan have en så markant virkning – en virkning, som ingen medicinsk behandling på nuværende tidspunkt kan matche. Og apropos blod var der i forbindelse med undersøgelsen blevet indsamlet over 50.000 blodprøver fra deltagerne i de to grupper, så der var nok at gå ombord i. Disse blodprøver blev opbevaret i særlige frysere og viste sig at være en nærmest uudtømmelig kilde til ny viden. Forskerne begyndte systematisk at analysere blodprøverne for at se, hvilke forskelle de kunne finde imellem deltagerne i de to grupper.

For hver observation, forskerne har gjort, er der kommet en videnskabelig publikation ud af det. Foreløbig har det resulteret i 20 forskellige udgivelser, som tilsammen er med til at give et samlet billede af, hvor omfattende en virkning selen og Q10 har.

Positiv virkning på talrige biomarkører

Det er med andre ord langt fra tilfældigt, at der var 54 procent færre hjerte-kar-relaterede dødsfald i gruppen, der fik selen og Q10. Kombinationen af de to stoffer har blandt andet vist sig at sænke blodets koncentration af forskellige biomarkører, som forbindes med inflammation og oxidativt stress. Omvendt øger selen og Q10 blodets indhold af andre markører, som normalt reduceres med stigende alder med øget risiko for negative helbredseffekter.

Selen og Q10 reducerede eksempelvis mængden af blandt andet fructosamin, sP-selectin og CRP (C-reaktivt protein) i blodet. Disse biomarkører stiger normalt i forbindelse med inflammation og oxidativt stress. Omvendt fik behandlingen mængden af IGF-1 (insulin-like growth factor-1) til at stige. Dette er positivt, da denne markør normalt daler med alderen, hvilket øger risikoen for inflammatoriske processer.

Biologisk understøttelse af hjertet

Som helhed havde kombinationen af selen og Q10 altså en beskyttende effekt mod inflammation og oxidativt stress, som er to store problemer, netop når det gælder hjerte-kar-sygdomme. Oxidativt stress sætter gang i voldsomme inflammatoriske processer, som skader det sunde hjertevæv og blodkarrene. Der blev også fundet en reduceret tendens til et fænomen, der kaldes fibrose, hvor det raske væv med tiden bliver erstattet af stivere arvæv, der ikke har samme bevægelighed. Dette kan blandt andet gå ud over hjertemusklens evne til at trække sig sammen og udvide sig. Når man betragter alle de forskellige målinger som en helhed, tegner det et billede af en omfattende og detaljeret biologisk understøttende virkning af selen og Q10, som er med til at styrke hjertet og forebygge en række alders- og sygdomsbetingede, biokemiske ændringer.

”Tryktest” af deres egen forskning

Alehagen og hans forskerteam har i 2022 taget endnu et skridt ved at sætte alle de forskellige målinger og observationer under samme lup ved at lave en såkaldt SEM-analyse. SEM står for Structural Equation Modelling og kan anvendes til at påvise den præcise sammenhæng imellem forskellige biomarkørændringer og den indflydelse, disse ændringer har på forskellige sundhedsparametre. De har med andre ord lavet den perfekte ”tryktest” af deres egen forskning, og resultaterne af denne SEM-analyse er offentliggjort i European Journal of Nutrition.

Derfor er kombinationen så vigtig

Hvad denne SEM-analyse også understreger, er vigtigheden af at tage selen og coenzym Q10 samtidigt. Q10 veksler som bekendt imellem forskellig former – en reduceret form (ubiquinol) og en oxideret form (ubiquinon). Den ene form er hovedsageligt involveret i cellernes energiproduktion, hvor den anden er en kraftig antioxidant. Kroppen omdanner hele tiden ubiquinol til ubiquinon og vice versa, og til denne omveksling skal den bruge det selenafhængige enzym thioredoxin reductase. Det betyder med andre ord, at selen skal være til stede, for at Q10 kan fungere. I Danmark og det øvrige Skandinavien får vi ikke særlig meget selen fra kosten, og det blev da også set på blodmålingerne, der viste, at de ældre fik langt under halvdelen af den optimale mængde. Med alderen daler kroppens indhold af coenzym Q10 i cellerne ligeledes. Så det giver umiddelbart perfekt mening at give de to stoffer. Ud fra de resultater, som forskerne har påvist, er der ikke overladt meget til tvivlen.

Kilde: European Journal of Nutrition, marts 2022

One thought on “Svensk forskning i selen og Q10 redder hjerter og forlænger liv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *