Glucosamin af lægemiddelkvalitet er i stand til at bremse tab af ledbrusk

Ledvæske4

 

Igennem årene har glucosaminsulfat været genstand for en til tider ophedet debat. Nogle eksperter hævder, at stoffet er virkningsløst, mens andre fastholder, at det er særdeles effektivt. Begge parter kan have ret. Det er nemlig kun, hvis man anvender præparater af farmaceutisk kvalitet, at det giver en målbar virkning på ødelagt ledbrusk.

Af Bjørn Falck Madsen

 

Glucosamin er glucosamin. End of story. Korrekt? Nej, det er bestemt ikke korrekt. Og det er denne misforståelse, som skal ryddes af vejen for at få en ordentlig diskussion om stoffet, som rent faktisk har potentialet til at bremse videre tab af ledbrusk og – til en vis grad – genopbygge ledbrusk, som allerede er ødelagt. Igennem årene har der været uenighed om, hvorvidt glucosamin overhovedet virker. Nogle såkaldte meta-analyser har konkluderet, at glucosamin effektivt trækker i håndbremsen på det tab af ledbrusk, som ses ved slidgigt. Andre meta-analyser viser, at det ikke har den påståede effekt.

Glucosaminsulfat er bedst

Men hvordan kan forskning i det samme stof føre til så forskellige resultater? Svaret er, at der findes talrige glucosaminprodukter, og kvaliteten af de råvarer, som præparaterne indeholder, varierer kolossalt. I dag ligger det fast, at den glucosaminform, som hedder glucosaminsulfat, er den mest virksomme. Andre former som eksempelvis glucosaminhydroklorid er ikke så effektive, så det er vigtigt, at man baserer sin forskning på sulfatformen. Ofte er forskerne ikke opmærksomme på denne detalje, og det kan være problematisk, da det har afgørende betydning for udfaldet af deres forskning.

Skal være af lægemiddelkvalitet

Det er dog ikke nok at sikre sig, at det er glucosaminsulfat, som bliver anvendt. Det skal være glucosaminsulfat af lægemiddelkvalitet. Glucosamin Pharma Nord var det første glucosaminsulfat-præparat, der blev godkendt som lægemiddel i Danmark. Glucosaminsulfat-ekstrakten er standardiseret, hvilket garanterer et højt og ensartet indhold af biologisk aktive stoffer, og det er vigtigt for at sikre en pålidelig virkning. En gruppe førende forskere skrev for en del år siden en videnskabelig artikel om netop dette i tidsskriftet Current Medical Research & Opinion. Her pointerede de, at når man udelukkende kigger på undersøgelser udført med glucosaminsulfat af lægemiddelkvalitet, er der en statistisk signifikant og klinisk relevant effekt af præparaterne, og denne effekt er på højde med gigtmedicin, men uden samme risiko for bivirkninger.

Anbefales af førende eksperter

Nøjagtig samme konklusion er den europæiske ekspertgruppe ESCEO (European Society for Clinical and Economic Ascpects of Osteoarthritis) nået frem til efter at have kigget grundigt på undersøgelser foretaget med glucosaminsulfat af henholdsvis lægemiddelkvalitet og kosttilskudskvalitet. Hvis ikke man laver denne sondring, giver det et forkert og fordrejet billede af virkeligheden. Konsekvensen af dette kan blive, at læger og myndigheder stempler glucosamin som uvirksomt, fordi de skærer alle præparater over en kam. Hvis de derimod støtter sig til undersøgelser foretaget med glucosaminsulfat af den rigtige kvalitet, kan de med god samvittighed anbefale folk at anvende dette såvel sikre som effektive stof mod let til moderat slidgigt.

One thought on “Glucosamin af lægemiddelkvalitet er i stand til at bremse tab af ledbrusk

  • Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *