Tinnitus

tinnitus

 

Øresusen kan forringe en persons åndsevner. Jeg bliver tit spurgt om gode ideer til at afhjælpe øresusen. Og jeg har endnu ikke fundet løsninger, der er skudsikre. Men Ginkgo har vist sin effektivitet hos nogen, andre har fået hjælp af akupunktur. Bliv klogere på det stigende problem, og læs om forskningen her. Det kan være ødelæggende for ens koncentrationsevne at have en konstant ringe- eller hyletone i ørerne, viser ny forskning. Folk, der lider af kronisk, moderat tinnitus – også kaldet for øresusen – ser ud til at have sværere ved at løse koncentrationskrævende opgaver, rapporterer australske forskere fra University of Western Sydney in South Penrith, New South Wales. Om det er den konstante generende lyd i sig selv, der blokerer for evnen til at koncentrere sig, eller om det skyldes, at tilstanden forårsager frustration og negative tanker og reaktioner, ved forskerne ikke. De kan kun konstatere, at tinnitus-plagede har tendens til forringet præstationsevne rent mentalt. For at studere sammenhængen imellem tinnitus og mentale præstationer udvalgte forskerne 19 patienter med kronisk tinnitus samt 19 jævnaldrende med tilsvarende uddannelsesniveau, jobs og mundtligt intelligens-kvotient. Sidstnævnte udgjorde kontrolgruppen.

 

Tydelig forskel

Hernæst blev de forskellige deltagere testet på forskellig vis. Til at begynde med fik de en læse- og gengivelsesprøve, hvor sætninger af forskellige længde og kombineret i sæt blev læst op. Deltagerne skulle gengive de sidste ord i alle sætninger i den korrekte rækkefølge. Herefter kunne forskerne med en udregningsmodel finde frem til den såkaldte “reading span”, som viser, hvor meget information man kan huske fra noget, der bliver læst op. Forskellen var tydelig. I tinnitus-gruppen klarede deltagerne sig en del dårligere end i kontrolgruppen. Der var tendens til problemer med koncentration, lagring af information samt hurtig mønstring af data fra “arbejdshukommelsen”. Deltagerne blev ligeledes bedt om at løse opgaver, hvor de skulle reagere på visuelle stimuli på en computerskærm, herunder navngive og kategorisere objekter, der med korte intervaller dukkede op på skærmen. De to grupper klarede sig nogenlunde ens med hensyn til hvor hurtigt de fik navngivet objekterne, men de tinnitus-plagede var en del langsommere til at kategorisere.

 

Mulig hjælp fra planteekstrakt

Tinnitus kan skyldes en række forskellige ting lige fra mekaniske høreskader til kredsløbsrelaterede problemer. Der findes ikke nogen medicinsk behandling, hvilket naturligvis gør det problematisk for de personer, som i høj grad lider af problemet. I tilfælde, hvor sygdommen kan relateres til kredløbet, kan man dog i visse tilfælde blive hjulpet af plante-ekstrakten ginkgo biloba, som udvider blodkarrene og letter blodgennem-strømningen. Bio-Biloba fra Pharma Nord er naturlægemiddel ved blandt andet øresusen hos ældre mennesker, hvor tilgrundliggende sygdom er udelukket af lægen. Kilde: Journal of Speech, Language and Hearing Research, Februar 2006.

 

Akupunktur

Jeg søger efter forskningsartikler på øresusen og akupunktur. Den er ikke fundet endnu, men jeg hører meget gerne fra læsere, der ligger inden med studier. Indtil da er det min erfaring, at akupunktur kan gøre en forskel. Og hvorfor ikke kombinere Bio-biloba med de små nåle?

6 thoughts on “Tinnitus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *