Tomater til trætte blodkar og et slidt hjerte …

Træt hjerte - tomater

 

Har du allerede en eller flere kredsløbssygdomme, eller er du i højrisiko for at blive blandt 476.000 danskere, der allerede døjer med følgerne af en sygdom i hjerte og kredsløb, så er det værd at læse med her. For forskningen i udlandet løber ikke kun hurtigt, den ”tør” også at pege på nogle supplerende muligheder for at passe på sit hjerte, når man samtidig bruger hjertespecialisterne til den professionelle hjælp.

Vi åbner for naturens skatkammer og i denne artikel, især hvad lycopene fra tomater kan gøre af forskel. Og vi åbner et par blodkar og ser, hvad der sker, når man fjerner nogle af årsagerne til, at kredsløbssygdomme kan opstå.

Af Marianne Palm
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – februar 2020
En del af et stort tema om hjernen

Hjerte- og kredsløbsproblemer er fint beskrevet af Hjerteforeningen i et letforståeligt sprog og samtidig så detaljeret, at du kan lære organsystemet at kende og grave et spadestik dybere, hvis du også vil lære om, hvilke sygdomme der kan opstå: www.hjerteforeningen.dk


Her kan du møde fem personer fra USA, som både i højde og drøjde er meget forskellige, men et har de tilfælles: De har i årevis døjet med alvorlige kredsløbssygdomme, og de har alle valgt at være en del af nogle større forsøg, som er lavet af hjertespecialisten Decker Weiss fra Arizona i USA.

De har alle fået meget signifikante forbedringer målt på alle blodprøver under forsøget. Når du læser om de fem, så læg mærke til, at de alle sammen har svær åreforkalkning, de er alle sammen på medicin, og deres blodværdier blev først markant forbedret, da de tog det velundersøgte kosttilskud Sano Kardio som supplement til deres øvrige behandling.


Hjerteanfald:
To blodpropper i hjertet resulterede i indsættelse af to stents.

Stent: En stent er et lille metalnet/rør, der placeres i forsnævringen i en blodåre for at holde den åben, så blodet igen kan passere frit. Indimellem tilsat lidt medicin for at forebygge nye problemer ved stenten. Blodkarrene er som regel ødelagt af åreforkalkning.

Åreforkalkning eller arteriosclerose opstår blandt andet pga. usunde kostvaner samt rygning og alkohol, men arvelige forhold kan også være en medfaktor. Kemiske stoffer eller fx en forkert fedtsammensætning i blodkarrene kan irritere indersiden af blodkarrene, og der opstår en inflammation. En forkert fedtsammensætning kan bl.a. bestå af dannelsen af alt for meget oxideret LDL.

LDL en del af kolesterolet kaldtes i gamle dage det ”lede kolesterol”, men i udlandet ved man nu, at det især bliver farligt, hvis det er oxideret/iltet. Det skaber tilsyneladende større skader på karvæggene end kolesterol alene. Se i øvrigt nogle diskussionspunkter om kolesterol på de næste sider!

Bypass operation anvendes, hvis det ikke er muligt med en ballonudvidelse, fx hvis der er for svækkede årer. Ved en bypass anvender man en eller flere årer fra et andet sted i kroppen og skaber nye veje uden om de forsnævrede steder i kranspulsårerne.

Angina pectoris, også kaldet hjertekrampe, er smerter eller ubehag i brystkassen, der skyldes manglende ilttilførsel til hjertemusklen.

Defibrillator (ICD) er en avanceret pacemaker, der kan give elektrisk stød for at stoppe et livstruende anfald af hurtig hjerterytme fra hjertekamrene.

Pacemaker er en lille computer, der indsættes under huden lige ved kravebenet, som kan overtage den elektriske impuls i hjertet, hvis hjerterytmen er for langsom.

Hvad betyder blodprøvesvarene?

Ox-LDl: Når den del af vores kolesterol, kaldet LDL, bliver oxideret/iltet, opstår der meget større risiko for at ødelægge blodkarvæggene, end hvis LDL ikke er udsat for oxidation. Tilstanden kan sammen med andre faktorer føre til åreforkalkning. Desværre måler man ikke på, hvorvidt LDL er oxideret i Danmark, men det gør man på laboratorier i vores nabolande.

TNF-alfa – er en såkaldt cytokine, et signalmolekyle, der findes overalt i kroppen. Gruppen af cytokiner er stor, omkring 90 forskellige typer, og TNF-alfa, som har en særlig betydning for vores immunforsvar og udviklingen af inflammationer, er også et vigtigt parameter, når man kigger på udviklingen af inflammationer i blodkarvæggene. Cytokinerne dannes overalt til forskel fra fx hormoner, som dannes i hormonkirtler. Men deres betydning for at bevare sundheden eller afhjælpe sygdom er lige så vigtig som hormonerne, og som med hormoner handler det om samarbejde mellem molekylerne frem for at tale om en op- eller nedjustering. I balance, altså i en sund krop, justerer de hinanden.

IL-6 – er ligesom TNF-alfa en cytokine, men hører til i en af de mange undergrupper, som også kaldes familier. Der er mange familier, og en af dem er IL-6. I en familie findes der mange forskellige medlemmer, bl.a. nogle, der specifikt har med hjerte-kredsløb at gøre. Men familien har også med fx autoimmune sygdomme at gøre eller meget mere fredelige forhold, og derfor skal du ikke selv tolke på dine blodprøvesvar, men få professionel hjælp. Cytokinerne er bl.a. en vigtig del af vores immunforsvar, normal cellevækst og hundredvis af andre funktioner, og de skal alle være til stede i et passende antal, hverken for få eller for mange. Med andre ord holder de hinanden i skak, hvis det vel at mærke er en sund krop.

CRP-HS, i Danmark hsCRP: CRP – C-reaktivt protein bruges til at måle, om der er infektioner eller inflammationer et eller flere steder i kroppen. Ved infektioner er tallet som regel meget højt, ved inflammationer ligger det i den lave ende. I den høje ende vil der ofte være bakterier og virus, i den lave ende en inflammation. Skal der måles specifikt for hjerte-karproblemer, skal der er en speciel højsensitiv måling til. Men uanset lav eller høj værdi kan målingen aldrig stå alene og skal sammenholdes med andre blodprøveværdier og andre undersøgelser for at finde årsagerne til de forhøjede værdier.

Sano Kardio indeholder et naturligt ekstrakt af tomat – Lycored Nutrient Complex – tilsat tiamin. Ekstraktet har vist sig effektivt til blandt andet at forbedre endotelcellernes funktion, sænke blodtrykket og reducere det oxiderede LDL-kolesterol.

Ekstraktet svarer i sit indhold af lycopene, det aktive stof, som virker inflammationshæmmende og som antioxidant, til seks store fuldmodne tomater.


Studier er vigtige

Hvorfor ikke bare spise løs af tomater og opnå en god effekt på kredsløbet? Jo, gør det endelig, så du får masser af tomaternes forskellige aktive stoffer. Men vil du gerne forebygge og støtte dit kredsløb, eller er du i risikogruppen eller endog allerede har kredsløbsproblemer, så skal man måske tage forskningen alvorligt.

For en tomat er jo desværre ikke bare længere en tomat. Dens indhold af aktive stoffer er bestemt af en hel stribe af forhold, bl.a. hvilken muld tomatplanten har mødt, hvor meget sol, der har modnet, og sikkert et helt landskab af andre forhold, som redaktionen – eller andre – ikke kender endnu.

Og så viser forskningen jo også, at det bestemt ikke er ligegyldigt, om industrien forsøger at efterligne naturen med en syntetisk model.

Læs videre her, og bliv klogere på forskningen, der har gjort Sano Kardio til et præmieret kosttilskud.

Forhøjet blodtryk

Ud over de forskellige cases, som er beskrevet på de foregående sider, er der også lavet forsøg med personer, som har forhøjet blodtryk. I et af forsøgene, hvor der indgik 126 deltagere, så man en reduktion af det systoliske blodtryk, altså en forbedring. Har du fx et blodtryk på 180/85, er 180 det systoliske blodtryk, og det skal helst ikke være for højt. Det gælder i øvrigt også det diastoliske, men her er der ny forskning på vej, som antyder, at det mere handler om at holde øje med forskellen mellem det diastoliske og det systoliske blodtryk, hvis du er bange for kredsløbslidelser som fx blodpropper, der kan forårsage hjerteanfald eller hjerneblødninger. Den viden vender vi retur med, når der foreligger nogle flere svar fra bl.a. Rigshospitalet i Danmark.

I samme studie så man, at CRP (C-reaktivt protein), som er den markør, der kan fortælle, om der er inflammation, også blev nedsat. Det indikerer, at produktet er inflammationshæmmende. Samtidig så man, at der skete en øgning af SOD (superoxid dismutase aktivitet), hvilket er en de vigtigste forsvarsmekanismer mod frie iltradikaler, som ellers kan skabe ravage på alle cellers overflade. Målingerne blev foretaget med de analysemetoder, der normalt bliver brugt, bl.a. RH-PAT og sVCAM-1. Alle målinger viste en signifikant forskel, hvilket i forskersprog fortæller, at resultatet ikke var baseret på tilfældigheder, men at der var en overvejende sandsynlighed for, at produktet rent faktisk har en effekt.

BLODTRYKKET angives med to tal adskilt af en skråstreg, fx 180/85.

Systolisk blodtryk: Det første tal er trykket i pulsårerne (arterierne), når hjertet trækker sig sammen.

Diastolisk blodtryk: Det er trykket i pulsårerne mellem hjerteslagene, altså i de små pauser, hvor blodkarrene helst skal være afspændte.


Et mail-møde med en hjertespecialist

Vi har spurgt hjertespecialisten fra Arizona, Decker Weiss, om, hvordan han ser på Sanokardio i forhold til medicin, og hvorfor man ikke bare kan fremstille en syntetisk kopi – det er da så meget nemmere og billigere end at dyrke tomater i den sorte muld. Vi har også spurgt ham om alt muligt andet. Nogle af svarene finder du her og i de kommende numre af SUND-FORSKNING.

Decker Weiss står sammen med sit team bag de mange studier, der er lavet på tomatekstraktet. Her er, hvad Decker kan fortælle:
I ekstraktet i Sanokardio finder du ikke kun den naturlige lycopene. Det er et såkaldt fuldspektrum ekstrakt, hvor de aktive stoffer arbejder sammen om effekten. Der sker med flere forskellige caratenoider, bl.a. lycopene, som forbliver i sin naturlige form sammen med phytoene og phytofluene, der er med til at aktivere lycopene. Tomaterne indeholder også A- og E-vitamin, som sammen med phytosteroler signifikant kan fremme lycopenes arbejde i kroppen.

Der er i 2019 lavet et studie, hvor man sammenlignede tomatekstraktet i Sanokardio med syntetisk lycopene. Studiet viste, at mens der var den samme mængde lycopene i begge, var det kun det naturlige ekstrakt, der kunne fremvise resultater på forhøjet blodtryk, og det var vel at mærke uden at skabe bivirkninger (Wolak et al).

Derudover er der lavet et forsøg på over 270 forsøgspersoner, hvor man påviste, at produktet overordnet havde en gunstig effekt på effektivt at kunne hjælpe på at højne sundheden i hjertet og i det øvrige kredsløb.

Det bliver fundet som et sikkert produkt at anvende, helt naturligt og GMO-frit.

Brug det, også selvom du ikke fejler noget (endnu)

”In the end of the day” dør vi jo alle, fordi hjertet holder op med at slå. Inden da og i mange årtier før, kan vi lægge de første sten til hjerte- og kredsløbssygdomme, og på vores spørgsmål om, hvorvidt Sanokardio også kan anvendes af helt raske personer uden forhøjet kolesterol eller problemer med forhøjet blodtryk, svarer Decker Weiss, at ja, det vil da være den allerbedste løsning – at vi hver især gør alt, hvad der kan gøres for at forebygge inflammationer og problemer i vores kredsløb. Spise sundt, dyrke tilpas med motion, undgå alt for mange belastende faktorer.

Du kan sagtens anvende Sanokardio sammen med lægens ordinationer, men få tjekket dit blodtryk og kolesteroltal jævnligt, for måske får du brug for mindre medicin. Kolesteroltallet er jo et udtryk for, at der er opstået inflammationer i blodkarrenes vægge. Så det er egentlig ikke kolesteroltallet, der skal anfægtes med medicin, men de bagom liggende årsager.

Redaktøren glæder sig til at møde endnu flere studier, der underbygger betydningen af Sanokardio. Og måske en dag er vi så heldige at møde hjertespecialisten her i Danmark og ikke kun på en fortravlet mail.

Hurra for forskere, der tør bruge af naturens skatkammer til at hjælpe os alle med et sundere liv!


Tomaterne dyrkes på egne gartnerier under omhyggelig kontrol og opfylder de sikkerhedsstandarder, der er opsat af FDA. I Danmark svarer FDA til Fødevarestyrelsen.


Endotelet er det lag af celler, som beklæder indersiden af blodkarrene. En dårlig endotelfunktion ses ved en række forskellige sygdomme, som åreforkalkning, diabetes, højt blodtryk og hjertesygdomme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *