Trætte sygeplejersker blev hjulpet af Q10

 

 

For folk, der skal løbe stærkt på jobbet og af gode grunde er mere tilbøjelige til at føle sig trætte og udmattede, kan løsningen være at tage et tilskud af det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10, viser en ny undersøgelse.

 

Af Bjørn Falck Madsen, videnskabsjournalist
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – februar 2020

 

Det er ingen hemmelighed, at sygeplejersker i ind- og udland knokler mere end mange andre, fordi der bliver stillet så mange krav til dem. De lange vagter og det store arbejdspres er årsag til, at træthed og udmattelse er så udbredt inden for dette fag, men en spændende ny undersøgelse udført af forskere fra Isfahan University of Medical Sciences i Iran viser, at stoffet coenzym Q10 har en særdeles god effekt. Det er et vitaminbeslægtet stof, som kroppen behøver for at danne energi i cellernes små kraftværker, de såkaldte mitokondrier, og forskning viser, at man kan øge kroppens energiomsætning på en naturlig måde med dette stof.

 

Testet på de mest trætte

Undersøgelsen, som blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior i december 2019, inkluderer 539 sygeplejersker. I den første fase af undersøgelsen skulle deltagerne udfylde spørgeskemaer med spørgsmål om deres selvoplevede grad af træthed samt søvnkvalitet. I anden del af undersøgelsen, som var dobbeltblind og placebokontrolleret, koncentrerede man sig om de sygeplejersker, som var mest plaget af arbejdsrelateret træthed, og det var her, coenzym Q10 skulle testes.

 

Kiggede også på søvnkvaliteten

Deltagerne blev inddelt tilfældigt i to grupper, hvor den ene gruppe fik 200 mg Q10 dagligt, og den anden fik tilsvarende snydekapsler. Målet var at se, om behandlingen kunne modvirke træthedssymptomerne, men man ønskede også at se, om der var nogen positiv indvirkning på søvnkvaliteten. Forskerne havde i første del af undersøgelsen noteret ud fra spørgeskemaerne, at der var udtalte problemer med træthed hos over halvdelen af de adspurgte sygeplejersker, og der var en nærmest lineær sammenhæng imellem antallet af vagter og graden af træthed. Det var således de absolut mest hårdt belastede og træthedsplagede (cirka 40 procent af deltagerne), som gik videre til fase to af undersøgelsen.

 

Markante forbedringer

Efter den anden del af undersøgelsen var afsluttet, kunne forskerne tydeligt se en forskel imellem de to grupper. Sygeplejerskerne, som havde fået 200 mg coenzym Q10 dagligt, var betydeligt mindre trætte, og deres søvnkvalitet var samtidig forbedret sammenlignet med placebogruppen. Disse to faktorer er vigtige i forhold til sikkerheden ved jobbet. Som sygeplejerske har man et stort ansvar, og træthed og mangel på søvn kan let føre til alvorlige fejltagelser som eksempelvis forkert dosering af medicin, ombytning af præparater eller andre ting, som kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.

 

Kendt middel mod hjertesvigt

Faktisk er coenzym Q10 slet ikke et fremmed stof inden for hospitalssektoren. I 2014 offentliggjorde man den internationale hjertesvigtundersøgelse Q-Symbio, hvor forskere havde påvist, at 300 mg coenzym Q10 givet som dagligt tilskud til patienter med hjertesvigt reducerede dødeligheden med 43 pct. Forskerne anvendte det danske Q10-præparat Bio-Quinone Q10 til denne undersøgelse, eftersom præparatets optagelighed er veldokumenteret. Det er nemlig en forudsætning for virkningen af et Q10-præparat, at det aktive stof når ind i blodet og ud til cellerne, og det har man for det meste ingen garanti for med det store, brede udvalg af Q10-produkter på markedet. Derfor er forskerne nødt til at holde sig til præparater, man i forvejen har god klinisk erfaring med.

 

Anvendt i stor svensk undersøgelse

Det var af samme grund, at de svenske forskere bag den store KiSel-10-undersøgelse anvendte netop dette Q10-præparat. I denne undersøgelse, som er offentliggjort i International Journal of Cardiology i 2013, fandt man, at kombinationen af coenzym Q10 og en patenteret dansk selengær reducerede hjerte-kar-dødeligheden med 53 pct. hos i alt 443 raske, ældre svenskere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *