Urtegær øger koncentration og indlæring hos børn med ADHD

 

 

 

Raske drenge og friske piger. Sådan hed det i gamle dage om børn, der ikke kunne sidde stille eller koncentrere sig. I dag har børnene fået en diagnose og kan ved svære tilfælde behandles med medicin. Men studier viser, at også Bio-Strath kan reducere ADHD-symptomer.

 

Af Kristine Bindslev
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sund-forskning – sensommer 2014

 

Internationale undersøgelser viser, at fire-syv procent af alle børn på verdensplan har symptomer på ADHD. ADHD, som står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er delt i tre typer: ADD med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse, HD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet samt ADHD som en kombineret type med opmærksomhedsforstyrrelse såvel som hyperaktivitet og impulsivitet.

Antallet af ADHD-diagnoser er ifølge Statens Serum Institut steget med 1000 procent i perioden 2000-2009 – fra godt 2000 mennesker til 24.000.

 

ADHD historiske udvikling

ADHD er dog ikke et nyt fænomen. Den første systematiske beskrivelse af børn med indlærings- og adfærdsproblemer blev allerede beskrevet i 1902 af den engelske pædiater George F. Still. Still beskrev en sindslidelse med karakteristika, som kan sammenlignes med symptomerne på ADHD i dag. Han beskrev en række børn, der havde sociale vanskeligheder. I 1920 beskrev han 20 børn, flest drenge, som havde let til affektudbrud, som var uansvarlige og destruktive, og som ikke reagerede hensigtsmæssigt på straf. Børnene var rastløse og pillende, og de manglede evnen til at fastholde opmærksomheden, hvilket betød, at de klarede sig dårligt i skolen, på trods af at der ikke var tale om intellektuelle vanskeligheder.

Hvor man i Stills tid fokuserede på den problematiske sociale adfærd, fokuserer man i dag på barnet og dets problematikker i forhold til koncentration, indlæringsevne og hyperaktivitet. Forklaringen på ADHD har også ændret sig. Før anså man forstyrrelserne som en organisk/ anato-misk fejl i hjernen. I dag fokuserer man på adfærd, personens omgivelser og miljøet.

 

Studie fra 2006 om børns adfærd og opmærksomhedsvanskeligheder

I mere end 40 år har man forsket i virkningerne af Bio-Strath, og i 2006 undersøgte man ligeledes effekten af Bio-Strath i forhold til ADHD. Resultaterne var opløftende. Både subjektivt og objektiv fandt man fordele ved indtag af Bio-Strath hos de 18 børn, der deltog.

Undersøgelsen fandt sted i samarbejde med læger og forældre, som udfyldte en DSM-undersøgelse. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) er det amerikanske diagnose- og klassifikationssystem for psykiske forstyrrelser samt en definition af de kriterier, der skal være opfyldt, for at hver enkelt diagnose kan stilles. Børnene løste herpå en række spørgsmål via et computerprogram, der tester IQ med visuelle og auditive spørgsmål samt måler svarhastigheden. På den måde kan man objektivt sammenligne testresultater og udføre anvendelig statistik.

 

Bio-Strath reducerer ADHD-symptomer

De 18 børn fik herefter en skefuld Bio-Strath 3 gange dagligt, og 6 uger senere testede man atter børnene for 22 parametre så som rolighed, vedholdenhed, opmærksomhed, koncentration, hastighed, finmotorisk aktivitet ved hjælp af samme computerprogram. Resultatet var overraskende positivt – og indiskutabelt pga. metoden. Størstedelen af børnene klarede sig bedre end før. Subjektivt mente forældrene også at spore åbenlyse forbedringer i opmærksomhed, koncentration, teamwork-evner og evnen til at handle selvstændigt. Det er ligeledes værd at bemærke, at ingen af de medvirkende børn oplevede nogen form for bivirkninger under forsøget.

 

Ud af 18 børn med ADHD havde to tredjedele fordele ved indtagelse af Bio-Strath.

 

Tegn på ADHD: Impulsivitet, pirrelig, uopmærksomhed, koncentrationsbesvær, uselvstændig, tics, hyperaktivitet, rastløshed, følsomhed, svært ved sociale regler.

 

ADHD skyldes en ændret hjernefunktion

De områder af hjernen, som regulerer opmærksomhed, planlægning og kontrol over musklerne, synes at være mindre aktive blandt børn med ADHD. Desuden ser det ud til, at både børn og voksne med ADHD har lavere mængder af dopamin i hjernen. Dopamin er et signalstof i hjernen, som har mange vigtige funktioner. Blandt andet bruges dopamin til at sende beskeder til de dele af hjernen, som kontrollerer bevægelser, regulerer opmærksomhed og påvirker motivation. Nogle voksne med ADHD har meget lave værdier af det enzym, som producerer dopamin (kaldet dopa decarboxylase). Andre mennesker med ADHD synes at have for mange stoffer, som nedbryder dopamin, så snart det er produceret.

 

Effekten og bivirkninger ved centralstimulerende medicin

De såkaldte centralstimulerende midler er den hyppigste medicin, der udskrives til børn med ADHD. Der er nogen usikkerhed knyttet til brugen af denne type medicin, fordi man ikke kender langtidseffekterne fuldt ud. Dertil kommer bivirkninger ved centralstimulerende midler. Tab af appetit, nervøsitet og søvnvanskeligheder. Nogle børn oplever desuden irritabilitet og øget aktivitetsniveau, når virkningen af medicinen fortaber sig.

 

3 thoughts on “Urtegær øger koncentration og indlæring hos børn med ADHD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *