Fedtsyrer øger indlæring hos børn

niño pensativo mirando el mar
 
Nb.! Eye q hedder nu Equazen 

Effekten af den specielle eye q formulering med et indhold af EPA/DHA/GLA 9:3:1 er blevet undersøgt blandt sunde børn i Northern Territory, Australien med et positivt resultat.

 

Af Kristine Bindslev
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sund-forskning.dk – sensommer 2014

409 almindelige børn i alderen 3-13 år blev rekrutteret til at deltage i en randomiseret undersøgelse, hvor man i første fase i 20 uger fik placebo eller 6 eye q kapsler indeholdende 732mg EPA og DHA samt 60mg GLA pr. skoledag. I fase 2, efter de første 20 uger, blev placebogruppen ligeledes faset over til eye q kapsler.

Børnenes “non-verbal” kognitive udviklingsmæssige niveauer blev vurderet via “Draw A Person”-teknikken i begyndelsen af studiet samt efter 40 uger. Den gruppe, som fik eye q i 1. fase, viste store forbedringer i ”Draw A Person” efter de første 20 uger i forhold til placebogruppen. Placebogruppen viste signifikante forbedringer i ”Draw a Person” efter fase 2, hvor de var skiftet til eye q.

Omega 3 fedtsyrer, EPA og DHA er essentielle for kroppen. På engelsk hedder Equazen eye q

Eye q-gruppen viste signifikant forbedring i tegnefærdigheder med langt flere detajler ved gengivelse af personerne. Ligeledes skete der forbedringer i forholdet mellem de enkelte kropsdele.

Generelt skete der en udvikling af tegnefærdigheder, og efter de 40 uger med eye q tegnede børnene en mere realistisk og mere detaljeret person. Det giver en højere score på ”draw a person”-evalueringen.

Ser man på alder i forhold til udvikling af tegnefærdigheder, skete der en forbedring på over 5 år i eksempel 1 og 4 år for eksempel 2.

Behandling af børn med ADHD med omega 3/6 fedtsyrer eye q

Formål med undersøgelsen var, at sammenligne effekt og virkning af omega 3/6 fedtsyrer (Equazen eye q på engelsk og eye q på dansk) med methylphenidat (MPH) og kombination af MPH og eye q på børn med ADHD.

90 børn i alderen 6-12 år blev tilfældigt udvalgt til at tage enten eye q 3 kapsler 2 gange dagligt, langtidsvirkende MPH eller begge produkter i 12 måneder. ADHD-symptomerne blev vurderet efter ADHD klassificeringsskala og Clinical Global Impressions-Severity (CGI) skala.

Resultatet var interessant. ADHD-symptomerne blev reduceret i alle 3 behandlingsgrupper. Signifikant forskel med fordel til eye q plus MPH i forhold til eye q alene blev fundet for ADHD total og hyperaktivitet-impulsivitet skalaen. Lignende resultat viste sig for uopmærksomhed. CGI scoren aftog langsomt, men konstant med eye q sammenlignet med et hurtigt fald, men derefter en mindre stigning i de grene, hvor man fik MPH. Der var færre bivirkninger hos de personer, der fik eye q eller MPH + eye q end hos dem, der kun fik MPH.

Konklusionen på forsøget blev, at den testede kombination af omega 3/6 fedtsyrer (eye q) havde lignende effekt som MPH. MPH + omega 3/6 fedtsyrer eye q blev bedre tålt end MPH alene. 90 % af deltagerne i gruppen, som fik kombinationsbehandling med MPH + omega 3/6 fedtsyrer eye q, fuldførte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *