Vigtigt mineral beskytter imod tarmkræft

 tarme
Forskere har fundet lavere indhold af stoffet selen i blodet hos folk med tyk- og endetarmskræft.
 
Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning og //mig// – august/september 2017
Folk med kræft i tyk- og endetarm (colorectal cancer) har tilsyneladende et lavere indhold af stoffet selen i blodet. Det viser en undersøgelse, som er offentliggjort i International Journal of Cancer og er udført i et samarbejde imellem britiske, irske og franske forskere. Forskerne kiggede specifikt på forsøgsdeltagernes indhold af selen i blodet og indholdet af selenoprotein P, som er et selenafhængigt enzym, der indgår i kroppens forsvarsmekanisme mod blandt andet kræft. Deres observationer viste med al tydelighed, at et højere selenindhold i blodet og et højt selenindhold bundet  i selenoprotein P gav en lavere risiko for kræft i tyk- og endetarm.
Lav selenstatus hos europæere
I betragtning af at netop denne kræftform er den andenstørste døds årsag i Europa, stiller forskerne meget forståeligt spørgsmålet, om det er en god ide at anbefale et øget selenindtag. Det er nemlig sådan, at gennemsnitsbefolkningen i vesteuropæiske lande har omtrent 80 mikrogram selen pr. liter blod, hvor tallet hos nordamerikanere til ammenligning ligger på 110-170 mikrogram pr. liter blod. I Finland besluttede man allerede i 1985 at tilsætte selen til kunstgødningen for at kompensere for det lave selenindhold i finske afgrøder, og det lykkedes på den måde at øge finnernes selenstatus. Selentilskud kunne også være en løsning.
58 % lavere kræftrisiko
Man har tidligere set, at et dagligt tilskud af selengær på 200 mikrogram reducerede forekomsten af tyk- og ende-tarmskræft med hele 58 % i en stor undersøgelse af over 1.300 mænd og kvinder. I samme undersøgelse var der ligeledes en reduceret forekomst af lungekræft og prostatakræft hos dem, der havde taget tilskud af selen. I Danmark findes lægemidlet SelenoPrecise, som indeholder 200 mikrogram selen i en letoptagelig form. Præparatet kan dokumentere en optagelighed på næsten 90 procent og er derfor velegnet til klinisk forskning, hvor optagelighed er en afgørende faktor.
Mange funktioner i kroppen
Selen styrer omkring 25-30 forskellige selenoprotein er, herunder selenoprotein P. Disse seleno-proteiner har en række funktioner i kroppen som for eksempel:
  • at understøtte cellernes apoptose (programmeret celledød)
  • forebygge DNA-skader på celler
  • styrke immunforsvaret
  • hæmme inflammation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *