Bevægelse, belastning, slid og heling

Træning

 

Om du er motionist, elitesportsudøver eller hverken eller, så bliv klogere på dine knogler, muskler og sener.

 

Af Eva Lydeking

 

Bevægelser begynder med et bevidst eller ubevidst behov for at bevæge sig.

Mange bevægelser er ubevidste, næsten automatiserede, vi behøver ikke tænke over dem eller bevidst igangsætte dem, hjernen og nervesystemet klarer kommunikationen med musklerne, eksempelvis tarmfunktion, hjerte- og kredsløb, vejrtrækning. Andre er viljestyrede og bevidste, og hensigtsmæssige bevægemønstre indlæres gennem opvækst, træning og uddannelse.

Under alle omstændigheder sender hjernen signaler via rygmarven og de motoriske nerver til musklerne, som trækker sig sammen for at skabe aktivitet, bevægelse.

Musklerne overfører bevægelse til leddene via senerne (forbinder muskler og led) og ledbåndene (der forbinder led-til-led), så forskellige dele af kroppen kan bevæge sig koordineret og målrettet.

 

Sener, ledbånd og fascier består alle af kollagen.

Sansningen af bevægelserne og udførelsen samt koordinationen af det hele foregår ved, at en lang række signalpunkter (receptorer) i huden, musklerne og knoglerne giver feedback til nervesystemet/hjernen om hastighed, retning og den nødvendige kraftanvendelse.

 

Det sker gennem nervesystemet til rygmarven og videre til hjernen, så justeringer kan foretages.

Bevægelser involverer utallige strukturer fra musklerne over senerne til leddene. Normal bevægelighed kræver, at alle disse strukturer og væv er godt ernæret, smidige og velfungerende, så de kan fungere optimalt.

Skader opstår både som aldersbetinget slid, gradvise overbelastninger ved fx sport og akutte skader pga. uheld og ulykker.

 

Bevægelsesstrukturerne

Leddene er opbygget af knoglevæv med brusk på de flader, der rører hinanden, så bevægelsen glider glat. Brusken virker som en stødpude og er meget glat. Leddet er omsluttet af en ledkapsel, som har to lag, inderst en tynd hinde, der producerer ledvæsken, som ernærer brusken, så der er fri bevægelighed. Yderst en fast bindevævskapsel. Ledbrusken består af ca. fem pct. bruskceller, chondrocytter, 75 pct. vand, og resten er bindevævstråde i et stærkt netværk sammen med proteoglykaner, der binder væsken og holder brusken spændstig.

Brusken ernæres ved at blive brugt, dvs. bevægelse og motion, fordi alle næringsstoffer er opløst i ledvæsken, og den presses ud, når leddet belastes, og ny væske trænger ind ved afspænding af leddet.

Ved slidgigt er brusken slidt ned/udtyndet, fordi der er en ubalance mellem nedbrydning og opbygning, men det er ikke nødvendigvis en aldersbetinget proces. Uanset alder kan man påbegynde en helingsproces, der kræver både den rette ernæring til det skadede væv og passende/målrettet fysisk træning.

 

 

Senerne er seje og elastiske og forbinder muskler med knogler, men har kneben blodforsyning og er lang tid om at hele i tilfælde af skader.

Overbelastninger medfører mikrobristninger i senefibrene, inflammation, hævelse og væskeudtrængning i forskellige grader i enten senen eller seneskeden. Der vil være mere eller mindre udtalt ømhed, og i begyndelsen vil ømheden forsvinde under opvarmning, men på sigt opstår eventuel kronisk inflammation og arvævsdannelse med en svækkelse af vævet.

Delvise eller totale bristninger i selve senefibrene er mere alvorlige med enten delskade eller total overrivning (evt. med frasprængt knoglestykke). Ved overrivning ”slipper musklen” i sin tilhæftning, buler under huden, og der vil være funktionstab og smerter.

Alvorlige seneskader med større bristning/overrivning kan enten lægges i skinne/gips eller opereres, så sene-enderne får kontakt og kan påbegynde opheling. Det er en langvarig proces, typisk fra tre til fire og op til seks til 12 måneder, fordi sener vokser langsomt.

Overbelastningsskader behandles med genoptræning, hvor senen strækkes ud med langsom, tung styrketræning af ca. otte til 10 gentagelser, to til tre gange om ugen, så der er hviledage indimellem – men det kræver vedholdenhed i to til tre måneder, før der er solid heling. Princippet sikrer, at de skadede/forstrakte senefibre bliver organiseret i den korrekte længderetning under helingen i stedet for at danne tilfældigt og svagere arvæv.

 

Ledbånd og ledbåndsskader

Ledbånd forbinder knogle med knogle og har en stabiliserende funktion.

Ledbåndsskader opstår typisk ved, at leddet kommer i yderstilling, forstuves, forstrækkes ved at snuble, lande forkert i et nedspring, vride om, træde i et hul, men ledbåndsskader kan også skyldes slag på leddet, hvor ledbåndet i modsatte side af slaget forstrækkes. Der er tale om en overstrækning af vævet, eventuelt med rifter eller bristninger inde i ledbåndet og i alvorlige tilfælde – helt revet over.

Der vil være hævelse, som forværres de første to døgn, samt smerter. Efter to døgn er der gradvis bedring, og mindre ledbåndsskader kan behandles hjemme, mens der skal skadestuebesøg til ved mistanke om brud, svære hævelser, meget stærke smerter eller forstyrrelse af følesansen.

 

Fascierne, muskelhinderne

Fascier er det bindevæv, der binder hele kroppen sammen, de ligger som hinder over musklerne og gør, at vævet kan bevæge sig frit og smidigt.

Fascierne består af tynde stærke fibre, der minder om et tyndt, vævet lag af stærk og blød, glat overflade, der både støtter og beskytter.

Som med alt andet væv i kroppen bliver fasciestrukturens fibre mere velorganiserede, når der både er passende ernæring og passende fysisk aktivitet, dvs. fibrene ligger som et vævet tæppe. Hvis der mangler enten ernæring eller aktivitet, kan fasciefibrene blive uorganiserede.

Fasciesystemet kan blive belastet af både inflammation, traumer, huller i ernæringen og andre underskud.

Dermed kan der opstå uspecifikke ømheder, hævelser og smerter, som netop ikke kan henføres til ”et bestemt led, kropsområde eller organ”, men befinder sig ”her og der”.

 

Bindevævets betydning for stillingssansen

Bindevævet har op til 10 gange flere sansenerveender end musklerne, hvilket betyder meget for stillingssansen (evnen til at sanse og vide, hvor kroppen er placeret i rummet uden at kunne se det). Optimering af bindevævets kvalitet er derfor af stor betydning ved al træning (fx klatring, gymnastik, dans, skøjteløb m.fl. med store krav til præcision i koordinationen af bevægelserne) og ikke mindst ved genoptræning efter traumatiske skader såvel som hjerneskader, hvor det neuro-muskulære-kommunikationssystem skal genfinde nye signalveje.

Alle væv, muskler, knogler, bindevæv, sener og ledbånd samt ikke mindst fasciesystemet ændrer sig med passende træning og aktivitet, så det bliver bedre organiseret, mere velfungerende og med en større grad af reservekapacitet til at modstå belastninger og hele dem, skulle skader ske.

 

Skadetyper

En ældre dansk undersøgelse, opgjort over to år på fem danske skadestuer, med i alt 50.272 skadestuebesøg, viste, at den hyppigste grund til skadestuebesøg var knoglebrud (42 pct.), fulgt af seneskader (28,6 pct.) og sårskader (12 pct.).

Skaderne skete for 34 pct. i hjemmet, 35 pct. i fritiden, 26 pct. på arbejdspladsen og fem pct. i trafikken.

NDS Pureline TendonX er et vævsspecifikt kollagentilskud, fremstillet af kalvekollagen, som via præcise enzymatiske processer er skræddersyet til at støtte vedligeholdelsen af stærke og fleksible ledbånd, sunde sener og glatte fascier.

Ledbånd og sener er de bindende led mellem knogler og mellem knogler og muskler. Derfor er sunde og stærke ledbånd og sener vigtige for al bevægelse og al forbrænding af energi i musklerne.

Det er ofte i trænings- og belastningssituationer, at der opstår skader på muskler, brusk, led, ledbånd og sener. De fleste skader opstår ved gradvis overbelastning.

Det er den kombinerede styrke og fleksibilitet af sener og ledbånd, der er afgørende for at forebygge skader. Det er netop kollagenfibre, der giver den rette elasticitet, så sener og ledbånd kan fungere optimalt, når der skal ydes noget ekstra. Alder, slid, træning, overbelastning, langvarig brug af fx NSAID-præparater er faktorer, der reducerer senernes og ledbåndenes styrke og fleksibilitet, og dermed øges risikoen for egentlige skader. Sener, seneskeder, fascier og ledbånd kan blive mere stive, mindre elastiske, blive irritable og have brug for at blive ”gået i gang” om morgenen og efter at have siddet stille. Her er bl.a. tilstande som inflammation i hælens senehæfte til musklerne under foden (plantar fasciitis), skinnebensbetændelse, skuldergener, musearm og lign. Sportsfolk oplever ofte, at restitutionstiden ved skader bliver markant forlænget efter 40-50-års alderen.

Både sene- og ledbåndsskader er karakteriseret ved, at kollagenfibre nedbrydes og har svært ved at restituere. Kollagen er hovedkomponenten for at opnå og vedligeholde mekanisk holdbarhed, fleksibilitet og styrke i vævene.

Langvarige mikroskader, der ikke heler op, kan medføre større/alvorligere skader senere i forløbet og arvævsdannelse, der mangler noget af de oprindelige vævs funktioner.

Den type Collagen Peptider, der findes i NDS TendonX, er designet til at øge ernæringstilstanden og optimere sundheden.

 

Forskning

Studier har vist en meget positiv effekt, når NDS TendonX bruges sammen med fysisk aktivitet. Risikoen for skader mindskes dramatisk, og man ser, at fleksibiliteten forbedres, og restitutionstiden forkortes.

 

Øget produktion af opbygningsmolekyler:

 • Kollagenpeptiderne i NDS TendonX har i et cellekulturforsøg med fibroblastceller fra menneske-ledbånd og -akillessener vist sig at stimulere dannelsen af vævsmatrix med en faktor 1.2-2.4, samtidig med at nedbrydningen af væv blev hæmmet og elastindannelsen blev øget med 50 pct.
 • NDS TendonX kommunikerer direkte med cellerne og påvirker deres produktion af ophelingsmolekyler, samtidig med at nedbrydningen dæmpes.
 • Stærke sener og ledbånd afhænger af det rette forhold mellem de extracellulære matrix-molekyler, proteoglycaner og elastin. De er en grundlæggende nødvendighed for al atletisk ydeevne og for bevægelsesflow i pilates, yoga, ballet og andre former for dans.
 • Bedre strækkeevne i hånden/fingerleddene (større bevægelsesspændvidde), fordi der blev opnået stærkere ledbånd med tilskud af NDS TendonX.

 

Opheling af kronisk skade på akillessenen hos syv ud af 10 løbere.

Studiet foregik i Australien med 20 løbere over seks måneder, hvor hidtidig behandling, træning og genoptræning af akillesseneskader ikke havde medført forbedring; de kunne ikke træne.

I løbet af tre måneder med dagligt kollagentilskud, fem gram, og et specialiseret genoptræningsprogram kunne 12 ud af 20 genoptage træningen, og yderligere to kunne træne efter seks måneders tilskud af NDS TendonX. Der sås en langtidseffekt, selv efter tre måneders wash-out, hvilket indikerer, at langtidsvedligeholdelse af effekten kan opnås ved at indtage kollagenpeptider to til tre gange om ugen.

 

Nedsat skadesforekomst hos mennesker med ustabile ankler.

Kontrolleret klinisk undersøgelse med 60 personer, der havde ustabile ankler, som medførte problemer i forhold til træning og daglige funktioner. Seks måneders daglig indtagelse af fem gram NDS TendonX medførte signifikant forbedring i ankelstabiliteten og signifikant færre skader.

 

Hvem har gavn af NDS PurelineTendonX?

Fordi stærke sener og ledbånd er en forudsætning for livslangt velvære og fysisk funktion, herunder evnen til at tåle fysisk aktivitet, forebygge skader og restituere efter anstrengelser og uheld/skader – er det fristende at sige:

 • Alle har gavn af NDS Pureline TendonX – fordi bløddelsskader er meget almindelige, og de involverer altid bindevævet.
 • Alle, der er aktive på den ene eller anden måde, fra løb, gymnastik, yoga, styrketræning over holdsport som håndbold, fodbold, ishockey, volleyball til ridning, klatring, lange vandreture, tennis, badminton.
 • Mennesker, der går og står meget som lærere, pædagoger, postbude og sundhedsvæsenets ansatte.
 • Mennesker, der har hypermobile led, enten medfødt eller pga. særlige livsperioder som bækkenløsning ved graviditet (2-10 pct. af alle gravide).
 • Det er forskelligt, hvornår mennesker bliver ”biologisk ældre”, men mange +50-55-årige oplever at være længere tid om at komme sig over selv små skader.
 • Kollagentilskud har betydelig effektforøgende og måske tidsafkortende effekt i genoptræningsforløb, hvilket ville kunne spare mange ressourcer, hvis det blev anvendt systematisk, og dermed kunne flere få gavn af korrekt genoptræning.
 • Sportsudøvere på højt niveau har stærk og effektiv fysisk formåen, men er også mere udsat for skader, og specielt boldspillere med hårde, stramme sener risikerer karriereforstyrrende skader og har gavn af den øgede elasticitet, som kollagen-tilskud kan bidrage med.
 • Børn, der træner på højere niveau, kan med fordel få en mere bredspektret forebyggelsesindsats, men i forhold til bindevævet har børn relativt stærkere sener, og sene-relaterede skader vil derfor tit være frarivninger af knoglevæv snarere end egentlige seneskader – brug hellere BoneX til sportsbørn forebyggende.

 

Effekt af fysisk aktivitet og træning

I begyndelsen, når man påbegynder en ny eller anderledes aktivitet, uanset niveau, er det nervesystemet, der skal optræne kontrol, koordination, kommunikation med musklerne, bevægelserne og proprioceptionen, hvor en stor del af sansningen kommer fra bindevævets sansereceptorer.

Dernæst er det musklerne og bindevævet, der først nedbrydes lidt og derefter opbygges i højere grad end før på restitutionsdagene. Sener og ledbånd er mange uger til adskillige måneder om for alvor at øge funktion og styrke, så det er bedre at have tålmodighed for at forebygge overbelastning og skader.

 

Helingsfaser

Senevæv består af meget lange, snoede bundter af fibre sammen med blodkar og elastiske fibre. For at give tilstrækkeligt flow og smidighed er senerne omgivet af en seneskede, der skal sikre blød og let bevægelse af senen under muskelarbejde/bevægelse.

Når der opstår irritation, inflammation, smerter og hævelse i seneskeden, enten fordi den selv er skadet, eller fordi senefibrene er skadet (har mikro- eller makrobristninger), må man foretage en ultralydsundersøgelse efter et par uger med henblik på at afklare, om senen selv har bristninger, da det forlænger forløbet.

 

Helingen af seneskader foregår i tre faser

Først er der et betydeligt inflammatorisk respons med hævelse, væskeansamling, smerter, hvor der kommer oprydningsceller til stedet, bl.a. hidkaldt af fibroblastceller og blodkardannelse fra seneskeden. Denne fase varer en-to-tre uger eller mere, afhængigt af personens inflammatoriske respons.

Hvis senen selv har skader, er næste fase, at der kommer fibroblast-lignende-tenocytter (seneceller) til stede og danner det kollagen, som er nødvendigt for at danne rask væv og påbegynde ophelingen. Bevægelse er nødvendig for at organisere de nye fibre korrekt i længderetningen, hvilket forebygger dannelse af knudret arvæv, der mangler både elasticitet og styrke.

Remodellering kan tage op til et år, hvor senen genvinder en (forhåbentlig stor) del af tidligere styrke og funktionsevne, såfremt der stadig genoptrænes korrekt og fornuftigt.

Ved skader på vægtbærende sener som akillessenen er den vægtbærende evne genvundet efter ca. tre måneder, og sportsaktivitet kan genoptages efter ca. fire måneder, men de tal er generelle og inkluderer ikke tilskud af kollagen eller antiinflammatorisk kostplan. Der er plads til forbedring.

Et vist inflammationsrespons er nødvendigt for heling af skaden, men et voldsomt respons er ikke ønsket (da det forringer langtidsprognosen), så en antiinflammatorisk kostplan med passende urter (fx ingefær, gurkemeje, boswellia), og vitaminer-mineraler (især D-vitamin) fuldender cirklen for forebyggelse og heling af seneledbånds- og fascieproblemer.

 

Anbefalet daglig dosis: Fem gram – kan fordobles ved større skader i de første tre måneder.

Varighed gerne 6-12 måneder af hensyn til optimal remodellering i sener og ledbånd.

 

Da NDS Pureline Collagenpeptider kan måles i kroppens væv i nogle dage efter indtagelse, er det muligt at opnå et forebyggelses-/vedligeholdelsesniveau ved at tage tilskuddet hver anden/tredje dag, når eventuelle skader er restitueret.

 

NDS TendonX

 • Øger styrken og elasticiteten af ledbånd og sener
 • Forbedrer mobiliteten
 • Mindsker risikoen for skader
 • Forbedrer ophelingen efter traumer, skader og operationer
 • Har dokumenteret effekt både på biologisk-mekanistisk niveau og i undersøgelser med mennesker

 

NDS TendonX tipper balancen fra nedbrydning/inflammation/ømhed og stress i sener, ledbånd og fascier til heling, restitution og opbygning ved at have fremragende optagelse fra tarmen (nær 100 pct.), ved at 10 pct. af peptiderne optages intakt og virker som vævsopbygningsskabelon, hvor der er behov, mens 90 pct. bruges som byggesten til celler og væv, foruden at der er en antiinflammatorisk effekt.

 

Godkendt på et anerkendt laboratorium i forhold til sportsudøvelse

 • Ingen fyldstoffer
 • Ingen allergener
 • Ingen kemiske ingredienser
 • Ingen syntetiske ingredienser
 • Ingen sukkerstoffer
 • Ingen farve- eller smagsstoffer
 • 100 pct. neutral smag
Billede 2_w604

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *