Det er positivt at tænke negativt

Tågehjerne

 

Det er helt naturligt at føle sig trist og overvældet af negative tanker indimellem. Det er faktisk helt normalt og en vigtig del af det at være menneske.

Vi bliver bombarderet med at have fokus på at leve ud fra et positivt livssyn, og at det vil gøre os lykkeligere, hvis vi kan lære os selv at blive mere positivt tænkende. Men hvad nu, hvis det faktisk er positivt at tænke negativt? Forskere har fundet ud af, at tristhed og vrede øger vores chance for at være lykkelige. Negative tanker er faktisk afgørende for vores velbefindende og mentale sundhed. At ignorere eller undertrykke disse negative tanker kan have en række uønskede virkninger på vores mentale sundhed og trivsel.

 

Af Lene Pilegaard

 

Ubehagelige følelser er lige så afgørende som de behagelige i at hjælpe dig med at forstå livets op- og nedture. Uden det negative kan vi ikke evaluere vores oplevelser eller opleve ægte tilfredsstillelse


Negative følelser hjælper os med at overleve

Vores hjerner leder ikke efter sandheden. Dit sind er ubevidst programmeret til at advare dig om potentielle farer og beskytte dig. Hjernen forsøger at spare på energien ved at give os hurtige reaktioner på en konkret hændelse. Målet er at tage kontrol over situationen. Vores primitive hjerne har det med at handle hurtigt og er er ofte forudindtaget og autoassocierer også ting, den registrerer. Hjernen overgeneraliserer, tænker ofte negative tanker og er ufleksibel.

I vores moderne samfund befinder vi os yderst sjældent i livstruende situationer, og de ”truende situationer”, vi møder, er med stor sandsynlighed altid indbildte, og hjernen er for det meste altid forudindtaget og leder efter gamle mønstre, den hurtigt kan genkende. Når hjernen opdager, at der er noget forkert, søger den mere information om det og prioriterer det i stedet for det positive. Det betyder, at vi er designet til at dyrke de negative tanker med det formål at få årsagerne til dem løst, så vi kan overleve. At flygte fra noget, der truer os eller kæmpe mod det. Det er mere naturligt for os at forvente det værste: katastrofetænkning, være forsigtige og langsomme til at forandre os, og at vi hele tiden skal tænke over: ”Hvad-nu-hvis” for at have fokus på at ”overleve” en potentiel farlig situation.

For meget af det gode

For meget af noget kan være dårligt, og det gælder også positivitet. En lille smule pessimisme er helt normalt og endda nødvendigt. Men det bliver et problem, når du begynder at følge et mønster med negativ tænkning. Denne form for tankegang kan tage overhånd og forhindre dig i at komme videre. At håndtere positive følelser er uden tvivl lettere.

Ubehagelige følelser er lige så afgørende som de behagelige.

At undertrykke negative følelser

Selvom du med held undgår at overveje et emne eller tænke på det med negative tanker, kan din underbevidsthed stadig dvæle ved det.

At undertrykke negative tanker kan give bagslag. I et klassisk videnskabeligt forsøg blev de deltagere, der blev bedt om IKKE at tænke på en lyserød elefant, registreret til at tænke mere på en lyserød elefant end de deltagere i forsøget, der havde tilladelse til at tænke på hvad som helst, inklusive en lyserød elefant.

At tænke positivt hele tiden betyder, at der ikke finder nogen kritisk analyse sted, eller man gør status over ens nuværende situation
 

Når det at tænke positivt hele tiden kan blive negativt

En positiv mental indstilling hjælper dig igennem mange ting og er et stærkt redskab til at hjælpe dig gennem livets udfordringer og daglige kampe. Men utrættelig positivitet kan give bagslag. At tvinge dig selv til altid at se tingene fra den lyse side kan nogle gange få os til at ignorere og overse de tanker og følelser, der sker på et dybere niveau.

Negativ tænkning, når den bruges rigtigt, kan være et kraftfuldt redskab til selvindsigt og motivation til forandring

Accepter de negative tanker

Vores tanker påvirker vores daglige liv, og de påvirker vores følelser og adfærd. Derfor er det en god ide at få sat ord på vores automatiserede negative tankemønstre. At være helt bevidst om hvad der sker i nuet, er den bedste måde at bekæmpe negative tanker på. At acceptere, at disse tanker nogle gange er nødvendige og genkende den onde cirkel af negativitet, der nærer sig selv, er nøglen til at erstatte disse negative tanker med nogle, der reflekterer virkeligheden bedre. Selvfølgelig er der livssituationer, der helt naturligt påvirker os i negativ retning: Smerte, sygdom, svære omstændigheder – og disse er alle uden for vores kontrol. Men i det mindste kan vi være bevidste om vores reaktion, og hvordan vi reagerer på det, der sker for os.

Lær at tænke kognitivt

Principperne bag kognitiv tankegang går ud fra, at der altid ligger tanker og forestillinger bagved ubehagelige følelser, ubehagelige kropsfornemmelser og uhensigtsmæssig adfærd. Ofte registrerer vi ikke tankerne eller får sat ord på dem.

Vi kan kontrollere ved at flytte fokus fra noget ubehageligt, og vi kan også påvirke følelserne direkte med vores tanker. Dette kaldes kognitiv kontrol. Når vi gør os tanker om de følelser, vi har, samtidig med at vi bruger vores ”visdom”, vores livserfaring, logiske og analytiske sans, kan vi forstå og forholde os til vores følelser og dermed påvirke og ændre dem, så de ikke mere bliver automatiseret.

 

 

Identificer din indre sabotør

Din indre dommer – djævlen på din skulder – kært barn har mange navne

Der er mange forskellige måder at omtale den del af os selv på, som både er med til at beskytte os, men som også kan være med til at sabotere os – nogle gange samtidig. Mange kalder det en form for psykologisk forsvarssystem og andre for den ”indre sabotør”. Uanset om vi er bevidste om det eller ej, styrer underliggende mønstre meget af vores liv, og denne dynamiske konstruktion af tanker, meninger, overbevisninger og konklusioner er noget, vi har udviklet gennem livet og bunder i en for form for ”leveregler”. Det kan være en god ide at lære og øve sig i at identificere ”din indre sabotør”.
 

Hvordan kan du udnytte kraften i negativ tænkning?

Først og fremmest er det at erkende over for sig selv, at vi er utilfredse og reflektere dybere over, hvad det egentlig er, vi er utilfredse over. Det er nemmere sagt end gjort, særligt hvis det er noget, vi har valgt at gøre, som ikke fungerer godt. Når vi giver os selv plads i denne refleksion, kan vi begynde at finde løsninger. De resulterende negative følelser er motivationen til at drive os til en forandring. At bruge disse perioder med negativitet er faktisk, hvordan vi lærer at forbedre os selv. Det er, hvordan vi bedre kan forstå vores styrker, når vi står over for udfordringer, der får os til at grave dybt i os selv for at overvinde vanskeligheder.

Negativ tænkning har faktisk fordele, der kan hjælpe os med at komme videre i livet

Følelser skal forstås

Når man accepterer alle følelser, giver det os mulighed for at opleve og leve vores liv fuldt ud. Vi behøver ikke føle skyld eller føle, at vi har fejlet, når der opstår negative følelser. Vi kan acceptere dem som en del af livet. De giver os også mulighed for at sætte større pris på de positive aspekter ved livet. Dine følelser er dine allerbedste venner: Lyt til dem. De har altid et vigtigt budskab til dig. Øv dig i at se det, der føles negativt, som en respons på den måde, du lever dit liv og som budbringer af vigtig viden.

Vi lykkes, fordi vi lærer og vokser fra vores fiaskoer. At undgå smerte er fornægtelse.

Selvom der ikke er nogen genveje eller hurtige løsninger til at acceptere og tage negative følelser i opløbet, er der her et par tips, som kan hjælpe dig med at gøre det.

  • Lær at håndtere negative mennesker
  • Minimer virkningen af negative tanker og ord – brug eventuelt kognitiv tankegang
  • Arbejd på at få det bedre med den negative situation – hvad kan du lære af den?
  • Vær åben over for negativitet med det formål at drage fordel af det
  • Øv dig i kognitiv tankegang
  • Identificer din indre sabotør
  • Benyt dig eventuelt også af mindfulness

Konklusion

Nøglen til at bruge negative tanker positivt er at lytte til dig selv, acceptere dine følelser, tænke rationelt og kognitivt og bruge selvitalesættelse til at løfte dig selv væk fra negative tankemønstre. Øv dig, og du vil begynde at kunne se, at negative tanker er medvirkende til at advare dig om nogle reelle risici, som du måske står over for. Det vil hjælpe dig med at planlægge bedre, træffe sundere beslutninger, afbøde risici og måske opnå forbedrede resultater.

Er det svært? – Er du havnet i en ond spiral: Så opsøg en fortrolig, og tal med vedkommende om, hvordan du har det, eller søg professionel hjælp af psykolog, psykoterapeut etc.


Du kan gå mere i dybden her:

  • Identificer din indre sabotør https://sund-forskning.dk/artikler/identificer-din-indre-sabotor/
  • Sæt gang i hjernens medicinskab med kognitiv tankegang https://sund-forskning.dk/artikler/saet-gang-i-hjernens-eget-medicinskab-med-kognitiv-taenkning/
  • Find ind til dine følelser https://sund-forskning.dk/artikler/find-ind-til-dine-folelser/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *