Find ind til dine følelser

 

 

Når du arbejder kognitivt med dine tanker, har du brug for at kunne genkende og identificere din primære følelse, der opstår i forbindelse med automatiserede – ofte negative udsagn – du har om dig selv, eller ”sandheder” om dig selv, dine egne og andres handlinger, reaktioner og motiver. Det kan være nemmere sagt end gjort, for hvordan fungerer vores følelser, og hvad er en primær følelse?

 

Af Lene Pilegaard
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – februar/marts 2019

 

Se artiklen fra december 2018: “Sæt gang i hjernens medicinskab”. Du finder den på www.sund-forskning.dk

 

Følelser er information. Følelser er logiske, da vi kan lære at læse informationen i dem og ”knække” logikken bag vores egne og andres følelsesmæssige reaktioner. Vi kan ikke tage gode, såkaldte rationelle beslutninger uden at aflæse informationen, der er gemt i vores følelser.

 

Følelser har en tidsdimension
Tyngden i en følelse kan ligge både i fortid, nutid og fremtid. Ligger tyngden i fortiden, handler din følelsesmæssige reaktion om noget, der er sket tidligere i dit liv, og som aktiveres af en oplevelse i nutiden. Ligger tyngden omvendt i fremtiden, kan din følelsesmæssige reaktion springe ud af noget, du bekymrer dig for eller er stresset over skal ske de kommende dage. Begge dele kan medføre en uhensigtsmæssig reaktion. Ligger tyngden i nutiden, stemmer din følelsesmæssige reaktion overens med den konkrete oplevelse.

 

Følelse er hukommelse
Vores erfaringer er altid koblet sammen med vores følelser. Det betyder, at vi lagrer vores minder relateret til følelser. Når vi skal fortælle om vores liv, vil den stemning, vi er i, præge fortællingen.

 

Følelser er knyttet til værdier, familie og kultur
Værdier formidlet i familien, kulturen samt i tro og livssyn kan påvirke vores følelser.

 

Følelser har specifikke ansigtsudtryk og fysiologi
Forskning har vist, at den måde, hvorpå vi udtrykker og reagerer kropsligt på følelser, er universel.

 

Følelser kan undertrykkes
Når vi oplever smerte, skuffelse, afvisning eller traumatiske hændelser, kan følelser fortrænges som en del af en naturlig smertelindringsstrategi. Vi gør os selv immune. Vi mister kontakten til dem og evnen til at aflæse informationerne i dem.

 

Følelser kan reguleres
Er vi bevidste om vores følelser, kan de hjælpe os til at finjustere vores opførsel og reaktioner. Kan vi aflæse informationerne i vore egne og andres følelser, kan vi bedre navigere socialt.

 

Følelser er medfødte
Alle mennesker er født med en række universelle grundfølelser.

 

 

DE 10 GRUNDFØLELSER:

Interesse
Er en følelse, der fører opmærksomheden mod et objekt, en hændelse eller en proces. Oftest forklares interesse også som nysgerrighed.

 

Glæde
Kan opleves som en boblende champagnefølelse og en varme i brystet og fra top til tå.

 

Misundelse/jalousi
Vi kan alle blive misundelige. Vi kan eksempelvis blive misundelige, hvis andre får en opmærksomhed, som vi selv længtes efter. Misundelse betragtes ofte som en mildere form for jalousi.

 

Hengivenhed/nærhed/ømhed
God, varm følelse, som er vigtig for tilknytning. Den kan hæmmes, hvis vi gentagne gange har dårlige erfaringer med relationer. Nogle associerer sorg med denne følelse, andre glæde.

 

Afsky/foragt
Foragt og afsky er nært beslægtede følelser. Foragt er en intens følelse af negativ modvilje og væmmelse. Den kan ligne had og indebærer følelsen af overlegenhed eller nedladenhed.

 

 

SMERTEFULDE GRUNDFØLELSER

Sorg/tristhed
En tung følelse, der kan fortælle os noget om, hvad der er vigtigt for os, det vi længes efter og savner. Gråd er en vigtig udtryksform, som kan lindre tristheden. Sorg opstår som reaktion på tab, eller når vi er ved at miste noget af betydning for os. Vi oplever sorg, når vi mister en, vi holder af, et forhold til et andet menneske ændrer sig, når vi mister håb, drømme osv.

 

Irritation/vrede
Vrede kan udløses af uretfærdighed, fysisk kamp, når man føler sig truet eller oplever konflikt, angst og ydmygelse. Vi føler vrede, når vigtige værdier er truet. Det kan for eksempel være, når vi hindres i at forfølge vores behov, vores personlige grænser overskrides. Vi mister magt, anseelse eller værdighed.

 

Angst og frygt
At være bange og ængstelig er naturligt om end ubehageligt. Det kan opleves som alt fra en lettere uro til lammelse og panik. Alt fra hjertebanken til svedige håndflader. Frygtens funktion er at beskytte os mod fare. Derfor bliver vi bange, når vi oplever fare eller forudser fare.

 

Skam
Skam udløses, når egne eller andres grænser bliver overskredet. Skammen siger: ”Jeg er forkert”. Den aktiveres, når vi kommer til kort og føler os utilstrækkelige. Man kan beskrive skammen, som ”de andres øjne indeni mig”, som vurderer mig udelukkende negativt.” Skam skal sikre, at vi ikke bliver udstødt af sociale sammenhænge, fordi skam hænger sammen med, at vi har forbrudt os imod samfundets eller gruppens værdier. Vi føler typisk skam, når vi gør noget, som vi ved, andre synes er dumt eller forkert. Når vi ikke gør tingene så godt, som vi tror, andre forventer, eller når vi bliver til grin, kritiseret eller skældt ud.

 

Skyld
Udløses ved brud på normer eller regler. Den ”siger”, at jeg har gjort, tænkt eller følt noget forkert. Mange andre faktorer end reel skyld kan udløse skyldfølelse. Vi får skyldfølelse, når vi føler os som årsag til andres lidelse eller ulykke. Behovet i skyld er at genoprette skaden, at blive tilgivet og få genoprettet tilliden til den, man føler, at man har skadet.

 

 

Primære og sekundære følelser
Inden for psykologien taler man om primære og sekundære følelser. En primær følelse er den umiddelbare følelse, som aktiveres i en konkret situation – altså den følelse, der kommer først, og som passer til den situation, der udløste den. Formålet med den primære følelse er at hjælpe os med at handle på en måde, der er gavnlig for os. Hvis vi for eksempel oplever, at nogen truer med at skade vores børn, så vil vrede hjælpe os til at beskytte dem.

Men i andre tilfælde viser vi ikke vores primære følelse og har derfor svært ved at handle hensigtsmæssigt, fordi vi ikke bruger den information, som følelsen giver os.

Forestil dig, at du har mistet dit job, fordi firmaet må lukke. Du er ked af det, men det viser du ikke. I stedet brokker du dig igennem lang tid til alle, du møder, fordi du ikke bryder dig om at mærke, at du er ked af det. Vreden er her en sekundær følelse, der ikke direkte har noget at gøre med dit tab. Den er en reaktion på den første følelse og hindrer sorgen i at komme til udtryk. Hvis vi ikke tillader os at sørge over det, vi har mistet, kan det komme til at fylde og i nogle tilfælde udvikle sig til meningsløshed og depression.

Når vi giver udtryk for en sekundær følelse i stedet for det, vi umiddelbart føler, kan det desuden opleves meget forvirrende eller frustrerende. Det kan for eksempel være dybt frustrerende, hvis du er vred på et andet menneske, men i stedet begynder at græde og derfor bliver misforstået.

Når vi viser sorg ved at græde, opfatter andre det nemlig, som at vi har behov for trøst og nærhed, hvor den primære underliggende vrede i virkeligheden fortæller os, at vi har behov for afstand og grænser i den aktuelle situation. Og så får vi ikke det, som vi har behov for, fordi vi sender forkerte signaler.

 

At bruge følelser til at opnå noget
Ofte kommer sekundære følelser til at fylde så meget, fordi vi har svært ved at acceptere vores følelser og derfor ubevidst fortrænger dem. Der er flere årsager til, at vi ikke kun giver udtryk for vores primære følelser, der passer til situationen.

Det kan eksempelvis være svært i sociale sammenhænge, hvor vi kan være nødt til at justere vores behov efter omverdenens krav, eller hvor der ikke er plads eller tid til, at vi kan give udtryk for det, vi føler nu og her. Det kan for eksempel opleves som flovt at give sig til at græde i et selskab, hvor en kommer med en sårende bemærkning. Så har man det bedre med at lade, som om man er glad og grine.

Måden, vi viser vores følelser på, hænger sammen med vores personlighed, og hvordan vi har lært at forholde os til følelser gennem livet. Vores erfaringer har derfor stor betydning. Har vi for eksempel som børn lært, at vi ikke blev accepteret, når vi viste vrede, kan vi også have svært ved det som voksne og for eksempel vise tristhed i stedet.

 

 

FIND IND TIL DIN PRIMÆRE FØLELSE

Der kan være mange grunde til, at vi ikke viser den første følelse, der dukker op i en given situation. Hvilke følelser, vi viser, hænger ikke kun sammen med den kontekst, vi befinder os i, men især med vores tidligere erfaringer med følelser. Her er blot nogle få eksempler på, hvilke følelser der kan dække over hinanden:

 

Vrede kan dække over frygt
Hvis du skælder din lille søn ud, fordi han løber over en befærdet vej efter sin bold, kan vreden dække over en frygt for, at han skulle blive kørt ned, så du ville miste ham. Du vil ikke vise ham din frygt, men skælder i stedet ud.

 

Vrede kan dække over tristhed
At miste sit job kan være meget smertefyldt, men hvis du for eksempel er mand og har lært, at det at vise tristhed er umaskulint, fordi det er det samme som at være svag, så giver du dig hellere til at fortælle din partner om alle fejlene ved arbejdspladsen i et vredt tonefald.

 

Tristhed kan dække over vrede
Giver du dig til at græde, selvom du har lyst til at skælde ud, når din kollega opfører sig dårligt over for dig? Måske har du som barn lært, at du ikke er elskelig, når du viser din vrede. Mange kvinder er opdraget med, at det ikke er klædeligt, når piger udtrykker vrede.

 

Glæde kan dække over tristhed
Ler du med, når andre overskrider dine grænser og gør sig muntre på din bekostning? Måske har du tidligere oplevet, at andre drillede dig endnu mere, når du viste, at deres opførsel gjorde dig ked af det.

 

Vi kan også have lært at bruge vores følelser til at opnå noget. Hvis vi for eksempel som børn har erfaret, at vores forældre viste os overdreven opmærksomhed, når vi græd, kan vi have lært os at bruge gråden til at opnå det, vi ønsker.

At bruge følelser som et instrument til at fremkalde en bestemt respons behøver dog ikke at handle om, at vi manipulerer bevidst med vores omgivelser, for ofte er det så indgroet hos os, at vi ikke er bevidste om, at vi gør det.

 

Vov at turde mærke alle dine følelser

Hvis vi skal bruge den information, der ligger i vores følelser, til vores eget bedste, er vi nødt til at lytte til os selv. Første skridt er derfor at blive bevidst om, hvad vi føler. Og det kan kræve lidt øvelse, hvis ikke du er vant til det. Da følelser og krop er tæt forbundne, kan det være hjælpsomt at sætte sig ned et uforstyrret sted flere gange om dagen og give kroppen opmærksomhed. Læg mærke til, hvordan du har det i kroppen. Spørg også dig selv, hvad du føler lige nu. Måske får du ikke et svar, men vær tålmodig, og bliv ved med at have fokus på din krop flere gange hver dag. At turde mærke dine kropsfornemmelser baner nemlig vejen for at finde ud af, hvad du dybest set føler. Hvis du vil arbejde med at finde ind til din primære følelse, så kan du undersøge, om den følelse, du har udtrykt nu, også handler om situationen lige nu, eller om den handler om noget helt andet. Dukker følelsen op, fordi du nu står i en situation, der minder om en tidligere situation og automatisk udløser samme følelse? Det kræver, at vi giver os tid til at mærke efter. Det kræver også, at vi er indstillet på at øve os i at acceptere alle vores følelser, hvor svært det end måtte være.

 

Om Lene Pilegaard:
Lene Pilegaard er til daglig næstformand i patientforeningen Bækkensmerter.dk, hvor hun også er på foreningens telefonrådgivningslinje. Hun har selv lidt af kroniske smerter igennem en længere årrække, der skyldtes fald på trappe, hvor hun kom til skade med sit bækken. Det var nysgerrigheden efter at forstå smertemekanismen og jagten på forklaringer til smertesensitivitet, der bragte hende til at lede efter og forstå sammenhængen mellem krop og sind.

 

137 thoughts on “Find ind til dine følelser

 • Pingback: Trust Bet

 • Pingback: DDM4®V7® LW Upper Receiver Group For Sale Online

 • Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established
  blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any points or suggestions? With thanks

 • Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess
  I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still
  new to the whole thing. Do you have any points for inexperienced blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 • Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert
  that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 • Hello there, I discovered your blog by way of Google while looking for a similar matter,
  your site came up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just become alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate in the event you continue this in future.
  Many other people will probably be benefited out of
  your writing. Cheers!

 • Thanks for sharing your thoughts about website. Regards

 • I believe that is one of the so much important info for me.
  And i am satisfied reading your article. However want to remark on some common issues, The website taste is perfect, the
  articles is truly nice : D. Just right process, cheers

 • Appreciating the time and energy you put into your site and detailed information you present.

  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful
  read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds
  to my Google account.

 • Thanks for some other excellent post. Where else
  may just anyone get that kind of info in such a perfect method
  of writing? I have a presentation next week, and I’m on the search for such info.

 • magnificent points altogether, you just received a
  logo new reader. What could you recommend in regards to your publish that you
  just made some days in the past? Any positive?

 • whoah this weblog is wonderful i love reading your posts.
  Keep up the great work! You realize, many people are hunting around for this info, you can help them greatly.

 • Very soon this site will be famous among all blogging and site-building
  viewers, due to it’s fastidious posts

 • Thank you a bunch for sharing this with all people you really understand what you’re speaking
  approximately! Bookmarked. Please additionally
  seek advice from my website =). We will have a link trade arrangement
  among us

 • Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. However just imagine if you added some great pictures or videos to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website
  could certainly be one of the greatest in its field.
  Amazing blog!

 • Hi! I’ve been following your website for a while now and finally got the courage to go ahead
  and give you a shout out from Atascocita Texas!
  Just wanted to say keep up the fantastic job!

 • Unquestionably imagine that which you said. Your favorite reason appeared to be on the
  net the simplest factor to bear in mind of. I say to you, I certainly get irked while folks consider issues that they just don’t
  know about. You controlled to hit the nail upon the highest as
  well as defined out the entire thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will likely be back to get
  more. Thanks

 • Great post. I was checking continuously this weblog
  and I am impressed! Extremely helpful info specifically the ultimate phase :) I maintain such info much.
  I was seeking this certain information for a very lengthy
  time. Thanks and good luck.

 • Greetings! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might
  be able to fix this problem. If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

 • Wow, this post is pleasant, my sister is analyzing these things,
  thus I am going to let know her.

 • I think this is among the most significant info for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things,
  The website style is wonderful, the articles is really great
  : D. Good job, cheers

 • It’s not my first time to pay a visit this web page,
  i am visiting this website dailly and obtain fastidious facts from here everyday.

 • Wow, this post is pleasant, my sister is analyzing these
  kinds of things, thus I am going to convey her.

 • Every weekend i used to pay a visit this website, as i want enjoyment,
  for the reason that this this site conations actually good funny data too.

 • I blog often and I really appreciate your information. Your article has truly peaked my interest.
  I’m going to take a note of your site and keep checking for new information about once
  a week. I opted in for your RSS feed too.

 • Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so
  many options out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any ideas? Appreciate it!

 • Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my
  4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off
  topic but I had to tell someone!

 • Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.

  I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb blog!

 • Wow, amazing blog layout! How long have you
  been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is
  excellent, let alone the content!

 • What’s up, yeah this article is truly pleasant and I have
  learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

 • Undeniably believe that that you stated. Your favorite
  reason seemed to be on the net the simplest factor to take into account of.
  I say to you, I definitely get irked while people think about concerns that
  they plainly don’t understand about. You controlled
  to hit the nail upon the top as smartly as outlined
  out the entire thing with no need side-effects , people could take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you

 • Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform available right now.

  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 • I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this
  blog. I am hoping to check out the same high-grade content from you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me
  to get my own, personal site now ;)

 • Good day! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My blog covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you!

  Great blog by the way!

 • I am truly delighted to glance at this webpage posts which
  carries plenty of useful facts, thanks for
  providing such statistics.

 • I love looking through a post that can make people think. Also,
  many thanks for allowing me to comment!

 • Pingback: vendidos monetizze

 • Every weekend i used to pay a visit this web page, for the reason that
  i want enjoyment, since this this web page conations in fact good funny data too.

 • whoah this weblog is fantastic i like reading your
  posts. Stay up the great work! You realize, many individuals are looking around for this info, you
  can aid them greatly.

 • I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog
  and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a
  blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very
  internet smart so I’m not 100% positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

  Thank you

 • Everyone loves it when individuals come
  together and share thoughts. Great site, stick with it!

 • My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and
  am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.

  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 • Magnificent beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a blog site?

  The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of
  this your broadcast offered bright transparent concept

 • Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 • Hi there every one, here every person is sharing these
  experience, therefore it’s good to read
  this web site, and I used to visit this blog every day.

 • Hiya! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone4.

  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this
  problem. If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

 • I needed to thank you for this very good read!!

  I definitely enjoyed every little bit of it.
  I’ve got you book-marked to look at new things you post…

 • If you desire to grow your experience only
  keep visiting this site and be updated with the newest gossip posted here.

 • Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email.

  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 • I think this is one of the most significant info for me.
  And i am glad reading your article. But wanna
  remark on some general things, The website style is ideal,
  the articles is really nice : D. Good job,
  cheers

 • When someone writes an post he/she keeps the image of a user in his/her mind
  that how a user can understand it. So that’s why this
  post is perfect. Thanks!

 • Hi, I do believe this is an excellent website.
  I stumbledupon it ;) I may return once again since I book-marked it.

  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 • hello!,I really like your writing so so much! proportion we
  keep up a correspondence more about your post on AOL?
  I require an expert on this house to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 • I pay a visit daily some blogs and websites to read articles, however this weblog offers feature based content.

 • Unquestionably believe that that you said.
  Your favourite reason appeared to be on the net the easiest factor to remember of.
  I say to you, I certainly get annoyed at the same time as
  people consider issues that they just do not recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest and defined out the entire
  thing with no need side effect , other folks can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 • I know this web page gives quality based articles and extra material,
  is there any other web page which gives these kinds of data in quality?

 • Very nice post. I definitely appreciate this website.
  Keep it up!

 • First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t
  mind. I was interested to find out how you
  center yourself and clear your head before writing. I’ve had
  trouble clearing my thoughts in getting my ideas out.
  I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply
  just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Many thanks!

 • Hi, yeah this article is really pleasant and I have
  learned lot of things from it regarding blogging.
  thanks.

 • Wow, wonderful blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make blogging look easy. The overall glance of your site is wonderful, as neatly as the content material!

 • Highly energetic post, I enjoyed that a lot. Will there
  be a part 2?

 • After checking out a handful of the blog articles on your web site, I truly appreciate your way of writing a
  blog. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back
  soon. Please check out my web site too and let me know your opinion.

 • I used to be suggested this blog through my cousin. I am no longer sure whether or
  not this put up is written by way of him as no one else know
  such distinctive about my trouble. You’re wonderful!
  Thank you!

 • Hi, i feel that i noticed you visited my site so i
  got here to go back the want?.I am trying to to find
  things to improve my website!I guess its good enough to use some of your ideas!!

 • It’s actually a great and useful piece of information. I’m
  satisfied that you simply shared this helpful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 • Everyone loves what you guys are up too. This
  kind of clever work and exposure! Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to our blogroll.

 • I think the admin of this site is in fact working hard for his web page, as here every information is quality based data.

 • Howdy I am so glad I found your webpage, I really found you
  by error, while I was looking on Bing for something else, Anyhow I am here
  now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round thrilling blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.

 • always i used to read smaller posts which also clear their motive, and that is also happening with
  this article which I am reading now.

 • Баунти похож на Gem Grab, но вместо драгоценных камней вы собираете звезды и можете получить их, только убивая своих противников.

 • It’s really a nice and useful piece of information.
  I’m glad that you simply shared this helpful info with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 • Hey there! I’ve been following your web site for some time now and
  finally got the bravery to go ahead and give you a shout
  out from Kingwood Texas! Just wanted to tell you keep up the excellent work!

 • I like what you guys are usually up too. This kind of clever
  work and reporting! Keep up the wonderful works guys
  I’ve included you guys to my own blogroll.

 • I simply could not go away your website prior
  to suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person provide for your guests?
  Is going to be back ceaselessly to inspect new posts

 • I blog frequently and I truly thank you for your information. This great article
  has truly peaked my interest. I am going to take a note of your
  website and keep checking for new details about once per week.

  I opted in for your Feed too.

 • Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s
  simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.
  I must say that you’ve done a excellent job with this.
  Additionally, the blog loads super quick for me on Opera.
  Superb Blog!

 • It’s very trouble-free to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this
  paragraph at this website.

 • Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your
  blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 • Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any tips?

 • There’s certainly a lot to learn about this topic.
  I really like all of the points you have made.

 • My brother suggested I might like this web site.
  He was totally right. This post truly made my day.
  You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 • I do not even know how I ended up here, but I thought this
  post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 • Admiring the persistence you put into your site and in depth information you present.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Excellent read!
  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my
  Google account.

 • Avage AI: Transforme Sua Estratégia de Trading no Brasil

  Avage AI é uma aplicação de trading avançada, projetada especialmente para o mercado brasileiro Register now

 • Tại Tâm Beauty Clinic, chúng tôi xuất bản các nội dung đánh giá, bảng xếp hạng liên quan đến ngành làm đẹp, bao gồm các spa trị mụn, spa làm đẹp, spa dưỡng da,… Mỗi thương hiệu được đưa vào bảng xếp hạng đều trải qua quá trình sàng lọc kỹ lưỡng https://tambeautyclinic.vn

 • Ahaa, its good dialogue on the topic of this paragraph here at this website,
  I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *