En flok læger i de sunde cellers tjeneste

katrine_flindt

 

Flere og flere læger har fået øje på mere komplementære metoder til behandling af en lang række sygdomme og endog af de mere alvorlige som kræft og kredsløbssygdomme.  Jeg mødte Katrine Flindt i Det Hvide Palæ i Lyngby til en snak om behandlingsmetoder, om at finde frem til årsagerne, og om glæden ved at kunne gøre en forskel helt ned på celleplan.

 

Af Marianne Palm.
Artiklen er bragt i magasinet sund-forskning – oktober/november 2016

 

– Kernen er at finde vejen til sundhed gennem maden. Der kan være brug for kosttilskud, men fundamentet er og bør være gennem det, vi spiser. Vi må sørge for at få mad, der giver os energi og byggesten, og som ikke dræner vores kroppe. Så kort kan det egentlig siges, fortæller Katrine, som har været læge siden 2002. Hun havde arbejdet i Det Hvide Palæ i et par år, før hun for snart to år siden overtog den store lægepraksis fra Claus Hancke. Claus var den første læge, der anvendte den kontroversielle C-vitamin-behandling, som gives gennem et drop i armen. Den metode vender vi tilbage til lige om lidt.

Katrine fortsætter:

– Sammen med den rette mad, handler det jo også om, hvilken tilgang vi har til livet. Hvordan gode og dårlige gener kan udfordre, men også hvordan vi kan gøre en masse selv for at give molekylerne helt nede på celleplan mulighed for at gøre deres arbejde, så vi kan forebygge og endog behandle sygdomme.

 

Katrine smiler og fortsætter…

– Når kroppen bliver tilført de byggesten, den har brug for, er der ikke plads til, at fx tungmetaller som bly og kviksølv eller andre gifte får lov til at sætte sig på de pladser, hvor der skulle have været de molekyler, vores kroppe er opbygget af. Og for at få opbygget de rette molekyler, skal de rette proteiner, fedtstoffer, vitaminer og mineraler være til stede, og det kan kun ske, hvis vi spiser dem. Hverken for lidt eller for meget, fortæller Katrine Flindt, der har sat sig som mål at hjælpe danskere med at få et mere nuanceret billede af, hvad man selv kan gøre for at skabe et godt liv – mere end det, man traditionelt gør hos hendes kolleger.

– Vi forsøger at gøre så meget som muligt for, at de patienter, som kommer hos os, træffer et kvalificeret valg, hvad behandlingsmuligheder angår. Og det er meget ofte et valg, hvor man vælger – om nødvendigt – både strålebehandling, kemoterapi og kirurgi. Vores behandlinger kan sagtens køre side om side med de mere kendte metoder. Faktisk kan vi se, at mange opnår større livskvalitet, når man vælger at få de store doser C-vitamin til at hjælpe kroppens immunforsvar gennem de øvrige behandlinger.

 

At kigge på celleplan og samtidig se det hele menneske

Katrine vil meget gerne dele ud af sin viden, og det gør hun bl.a. på strålende vis på onair.dk, hvor hele interviewet ligger. Et interview om at arbejde komplementært, altså at se det hele menneske. Det er også der, du kan høre de forklaringer, der skal til, når man skal forstå, hvordan de såkaldte REDOX-behandlinger kan hjælpe på fx kræft og EDTA på åreforkalkning.

– Det er fundamentet i det, vi fra USA kalder orthomolekylær medicin, forklarer Katrine. Det lidt indviklede ord dækker såmænd blot over, hvordan vi kan hjælpe vores patienter med, helt nede på celleplan, at få molekyler til at fungere optimalt, så kroppen hele tiden skaber den bedst mulige sundhed.

 

Livet har masser af stressfaktorer, der konstant belaster os, men vi kan se, hvordan en sund krop bedre kan imødegå sygdomme, hvis den slipper for unødige belastninger og på forhånd er fyldt op med de biokemiske substanser, som cellerne er skabt af, og som får dem til at spille sammen. Sunde celler bygger sunde organer, og hele det samspil er vi stærkt optaget af i den disciplin, som også kaldes funktionel medicin (Functional Medicine i USA). Funktionel medicin handler meget lidt om medicin, og det er godt nok få recepter, vi skriver her i Det Hvide Palæ. Systemet, som kommer fra USA, er mere en behandlingsform med kostændringer, livsstilsændringer og de rette kosttilskud, end det er medicin, som vi forstår ordet her i Danmark, forklarer Katrine, inden hun – altid smilende – løber videre ind i klinikken, hvor der er gode lænestole overalt. Her sidder patienterne med hvert deres drop. Nogle er her, fordi de har fået konstateret kræft og ønsker at supplere det almindelige sundhedssystems kemo-, stråle- og kirurgiske behandling. Andre er først kommet, når hospitalslægerne har måtte give op.

 

Vi kan ikke helbrede kræft med intravenøst C-vitamin. Men vi kan hjælpe kroppen med at optimere cellerne og immunforsvaret og derigennem at bekæmpe kræftcellerne.

 

Hvis du har brug for hjælp til din åreforkalkning

Da en flok arbejdere på en batterifabrik i USA blev blyforgiftet, fik de alle EDTA-behandling for at trække blyet ud af kroppen. Som en positiv sidegevinst opdagede de, der inden ulykken havde lidt af forskellige kredsløbslidelser, at de fik det meget bedre. Symptomer som brystsmerter, smerter i benene ved gang, dårlig hukommelse, nedsat syn og hørelse, nedsat virilitet m.m. forsvandt helt eller blev reduceret i en sådan grad, at læger omkring fabriksarbejderne var nødt til at undersøge fænomenet nærmere.

 

Teoretisk er man stadig i tvivl, men over 30 års erfaringer taler sit tydelige sprog
Den teoretiske baggrund for, hvorfor åreforkalkede patienter får det bedre ved EDTA-behandling, er endnu ufuldstændigt belyst, men man mener at have fundet forklaringen i teorien om de frie radikaler som årsag til mange degenerative sygdomme, bl.a. åreforkalkning. Her forestiller man sig, at EDTA-molekylet binder visse skadelige metal-ioner, som bly og cadmium, som herefter udskilles med urinen. Desuden udskilles ved EDTA-behandling calcium, og måske det også har en direkte effekt på åreforkalkningen.
Der er igennem de sidste 30 år givet millioner af EDTA-behandlinger, og erfaringen er, at i kyndige lægers hænder er det en behandling med stort potentiale for specielt patienter med sukkersyge og åreforkalkning.

 

Grundige undersøgelser fra allerførste dag
Først skal man gennemgå en lægeundersøgelse for at klarlægge, om behandlingen eventuelt kan hjælpe.
Denne vil omfatte en klinisk undersøgelse, en blodstatus til belysning af nyrefunktion, kolesterolbalance, hæmoglobin, blodsukker m.m.

Blodprøvetagning og alle undersøgelser foregår i klinikken og foretages af samme læger, som forestår EDTA-behandlingen, så alle spørgsmål vedrørende behandlingen kan drøftes med lægen.


Behandling i en lænestol

Medicinen, som tilpasses individuelt, indeholder blandt andet EDTA og gives som et drop. Du får lagt en lille nål i armen, og herigennem løber medicinen direkte ind i kredsløbet og gør sin virkning.

Hver behandling tager ca. tre timer, hvor du sidder afslappet hos lægen under opsyn, mens væsken stille og roligt løber ind. Bortset fra det indledende lille stik, er der ingen gener under behandlingen. Du sidder i en behagelig lænestol, hvor man kan lægge benene op og få tid til at læse en god bog.

Der gives en til to behandlinger om ugen, og man må regne med ca. 30-50 behandlinger. Nogle vil kunne mærke begyndende effekt allerede efter 8.-10. behandling.

Alt efter sygdommens art og sværhedsgrad vil der i behandlingsforløbet indgå forskellige lægeundersøgelser og blodanalyser for at følge udviklingen i helbredstilstanden.

Ud over den medicinske behandling instrueres i omlægning af kosten, at drikke vand og motionere samt et tilskud af vitaminer og mineraler.

Efter den indledende serie på ca. 30 behandlinger vil den opnåede virkning kunne vedligeholdes med en enkelt behandling om måneden, hver anden måned eller i kvartalet – alt efter sygdommens sværhedsgrad.

 

traening-daek

 

En anderledes kræftbehandling

REDOX-behandling er en skånsom og bivirkningsfri metode til behandling af kræftsygdomme. Mange kender behandlingen fra fjernsyn og artikler, hvor Claus Hancke, der som en af de første læger bragte den til Danmark, har fortalt om, hvordan intravenøse C-vitaminbehandlinger kan gøre en forskel for kræftpatienter.

Princippet i REDOX-behandling er at målrette den skadelige og giftige del af behandlingen til kun at ramme kræftcellerne, samtidig med at man stimulerer den normale aktivitet i kroppens sunde celler.

Man skaber herved en mild kemoterapi, som ikke har nogen bivirkninger. Dette gøres ved en kombination af intravenøs behandling, kostændring og forslag til en række tilskud. Herved skabes en biokemisk forandring i kroppens normale celler, samtidig med at kræftcellerne udsættes for en oxidation (skadelig forharskning), som får dem til at dø. Med andre ord, så vil C-vitaminet i de meget høje doseringer, som man kun kan få gennem et drop i armen, genere cancercellerne, så de ikke kan trives, mens alle de andre sunde kropsceller får hjælp til at gøre deres arbejde optimalt. Det sker bl.a. gennem stimulering af immunforsvaret.

Erfaringerne viser, at behandlingen bremser kræftvæksten og i betydelig grad øger livskvaliteten hos patienterne, så bivirkninger m.m. fra øvrig behandling, fx strålebehandling og kemoterapi, kan minimeres. Desværre er C-vitamin billigt og kan ikke patenteres – derfor har kun få medicinalfirmaer lavet studier over behandlingens effekt.

 

En enkelt konsultation eller en stribe af behandlinger
Efter den indledende konsultation, hvor lægen sammen med patienten har gennemgået justeringer af kost, livsstil og behandling, kan de intravenøse REDOX-behandlinger begynde. Men du kan også vælge kun at få en konsultation, som handler om alt det, du selv kan gøre derhjemme.

shutterstock_423198427

 

Læs en god bog imens…
REDOX-medicinen, som tilpasses individuelt, indeholder blandt andet vitamin-C i høj dosis, og gives som et drop. Hver behandling tager ca. to timer, og der gives i begyndelsen to til tre behandlinger om ugen. Dette kan justeres efter udviklingen i sygdommen.

 

Fem læger på videreuddannelse hvert år

Udviklingen af Redox-behandlingen er en kontinuerlig proces. Klinikkens læger er på videreuddannelse hvert år i USA, og behandlingen er derfor i konstant udvikling og forbedres løbende, efterhånden som de videnskabelige data underbygger nye justeringer.

”Vi kan ikke helbrede kræft. Men vi kan hjælpe kroppen til bedre at håndtere kræften, så den måske ikke får lov til at brede sig. – Og det er selvfølgelig lettere at bremse udviklingen tidligere i forløbet end sent”.

 

Når maven driller

Vi har også patienter, der kommer med helt andre problemer. Specielt er vi stolte af vores resultater for patienter med inflammatoriske tarmsygdomme, som gennem omlægning af kost og brug af kosttilskud måske kan undgå en truende stomi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *