En specialiseret uddannelse i ernæringsterapi eller phytoterapi

 

På Institut for Biologisk Medicin kan du blive biopat/naturopath i biologisk medicin, eller du kan blive zoneterapeut, sidstnævnte i samarbejde med Fyns Zoneterapeutskole.

Nu kan du også, som noget helt nyt, deltage i en specialiseret gren af ernæringsterapi og phytoterapi. Du kan vælge blot det ene fag eller begge fag, det er op til dig, hvor meget du har lyst til at gå i dybden.

 

Af Torunn Laksafoss og Marianne Palm

 

Vores skole har i mange år uddannet biopater og naturopather i biologisk medicin.

Begge titler er beskyttet, og her bliver du til den dygtige håndværker, der kan rådgive klienter, undervise i forskellige komplementære fag, blive skribent, produktudvikler, eller hvordan du nu ønsker at bruge uddannelsen. Faktisk er vi ret stolte over at se vores uddannede behandlere blive taget så godt imod i mange grene af det sundhedsbevidste Danmark.

 

Og vi er rigtig glade for vores videreudvikling af to store hovedfag

Nu har vi valgt at tilgodese de mange, som ønsker at grave et spadestik dybere. Du vil gennem specialiserede kompendier og studieanvisninger blive guidet til at forstå den megen forskning, der er i emnet – eller mangel på samme! For det er jo interessant, hvordan forskning og erfaringer er nødt til at gå hånd i hånd, når vi forsøger at anskue mennesket gennem komplementære briller.

Du vil blive ført særdeles grundigt ind i alle ernæringsaspekter Ernæringsfysiologi, anskuet med både danske og internationale øjne med fokus på functional medicine, og forskning i vitaminer, mineraler og fedtsyrer. Du vil møde forskningen i fødevarer og alle aspekter deraf, hvor du vil få eksklusiv hjælp til at finde den bedste danske og internationale viden, personer, webinarer og alt, hvad der hører til for på et meget specialiseret grundlag at kunne vurdere, hvad der er op og ned i de mange postulater, der er at finde, både fra det etablerede og ”ikke-etablerede” sundhedssystem.

For at kunne deltage skal du enten være godt i gang med uddannelsen til biopat eller naturopath ibm eller komme fra en af de mange andre skoler i Danmark. Måske er du uddannet i ernæringsfysiologi, måske har du en komplementær uddannelse. Ring eller skriv til os, og få flere oplysninger.

 

Vi skræddersyer et pensum til dig, så du kan gå hele vejen.

 

Phytoterapi – forskning og erfaringer, nationalt og internationalt

Du kan også vælge vores lækre indføring i medicinske droger. Hvad virker, hvad virker ikke, og hvordan lærer du at læse internationale studier om plantemedicin – og forholde dig kritisk til dem? Hvordan kan vi bruge de mange erfaringer i vores hverdag, og hvordan sikrer vi, at alle kvalitetsaspekter er med i vores vurderinger? Som biopat og naturopath ibm lærer du allerede en del af disse aspekter, men i den specialiserede del går vi hele vejen. Til grøftekanten, til den sorte muld og direkte ind i laboratorierne, hvor dokumentation for en medicinsk virkning findes. Eller ikke findes.

På den specialiserede del af uddannelsen i ernæring og phytoterapi skal du kunne engelsk, mens man i øvrigt på vores uddannelser kun møder danske bøger og kompendier.

 

En unik specialisering

Prisen skræddersyer vi til dig. For den er afhængig af, hvad du har af viden i forvejen, hvorfra du er uddannet, og hvordan vi bedst kan hjælpe dig til at deltage i de tre hovedkomponenter. Hver specialisering er sammensat således:

 

Du vælger enten ernæring eller phytoterapi

  1. Grundmodul, som svarer til det pensum, en moderne biopat/naturopath ibm har været igennem.
  2. En teoretisk del, hvor du via links, webinarer, samarbejde med eksperter og andre studerende får en særdeles grundig indføring i emnet.
  3. Studieundervisning, der både kan foregå i et klasselokale, fx i Valby, ude i marken eller som webinar.

 

Prisen for specialisering i enten ernæringsterapi eller i phytoterapi er kr. 18.000, hvor du kan vælge at betale i månedlige rater på kr. 1000 pr. måned. Har du en grunduddannelse i ernæring eller phytoterapi, kan du opnå økonomisk merit for vores grundmodul. Økonomisk merit betyder, at du ikke skal betale for det, men deltage, også i de skriftlige delprøver og deleksamener, der er undervejs.

Vælger du at afslutte med en certificering af dine kundskaber, skal du til en afsluttende eksamen.

 

Ring eller skriv til os, hvis du er interesseret.

Tlf. 22 79 44 14, 50 93 70 40 eller info@biologisk-medicin.dk.

Læs mere på www.biologisk-medicin.dk.

 

FAKTABOKS

Mange specialister er involveret i både grunduddannelse og overbygning: biokemikere, phytoterapeuter, læger, farmaceuter, biopater og naturopather, som enten kommer med den klassiske sygdomsforståelse eller er uddannet i den mere komplementære verden. Fælles for alle er en dyb nysgerrighed over for, hvordan vi kan anvende viden om bl.a. ernæring og urter til at skabe et sundere liv.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *