Fiskeolie – et tilskud du ikke vil undvære

fisy

 

Hjerte-karsygdom er det mest udbredte helbredsproblem i udviklede lande. Derfor bør et kosttilskud der beviseligt kan mindske dette problem få tilsvarende stor opmærksomhed.  To nye videnskabelige undersøgelser bekræfter nytten af eksempelvis Bio-Marin mod blandt andet hjertekarsygdom.

Selv om det ikke er fuldstændig afklaret, hvordan omega-3 fedtsyrer fungerer i kroppen, har videnskabelige undersøgelser af deres effektivitet nemmere kunnet vise positive resultater. Forskerne mener at det sker ved at nedsætte plakdannelse i blodårerne og mængden af fedt i blodet, sænke inflammationsfremmende signalstoffer, sænke blodtrykket, stabilisere hjertemusklen samt ved at regulere hjertefrekvensen.

Der har også været nogle undersøgelser med negativt udfald, men det kan der være mange årsager til, som det ses af følgende eksempler.

 

Fejl i forsøgsdesign
Der kan være forskel på kvaliteten og dermed også effekten af forskellige fiskeolier. Der kan også være betydelige forskelle i de anvendte mængder af fiskeolie. Nogle undersøgelse har kørt i for kort tid. Mange effekter af fiskeolietilskud viser sig først tilstrækkeligt tydeligt efter 6 måneders brug. Andre undersøgelser har kun inkluderet mænd. Indtagelsen af fisk varierer meget fra land til land. I Japan er indtagelsen af fisk i befolkningen typisk 15 gange højere end i vestlige lande, hvor indtagelsen ligger langt under de anbefalede mængder. Det får naturligvis konsekvenser for forsøgsresultater, hvor effekten af omega-3-tilskud sammenlignes med en gruppe personer, der ikke får tilskud, men enten får meget eller ganske lidt omega-3 i kosten alt efter land. I forsøg hvor effekten af fiskeolie er blevet sammenlignet med konventionel hjerte-behandling, har der også været stor forskel på resultatet. Det skyldes sandsynligvis, at effekten af fiskeolie ikke har vist markant bedre resultater sammenlignet med den allerbedste hjerte-behandling, men derimod nemt har kunne gøre det ved hjertebehandling, som ikke har medtaget alle de nyere behandlings-protokoller der er blevet indført. I en undersøgelse som ikke viste effekt af omega-3-tilskud, tog over 80% af forsøgsdeltagerne mere end 5 forskellige slags medicin dagligt.

 

De nyeste konklusioner
En ny gennemgang af fiskeolieforskningen viser, at indtagelse af omega-3 fedtsyrer medfører en generel nedsat risiko for alle slags hjertesygdom på 10%. Risikoen for at dø af et hjertetilfælde nedsættes med 9%. Risikoen for koronare tilfælde (sygdom i hjertets kranspulsårer) nedsættes med 18% samt en tendens til en nedsat dødelighed af alle årsager på 5%. Derudover kan omega-3  nedsætte inflammation hos overvægtige, stillesiddende midaldrende og ældre mennesker. De nye undersøgelser viste ingen effekt på depression, men det må tilskrives, at der ikke var ret mange deprimerede med i undersøgelserne. Tidligere undersøgelser har vist effekt af omega 3 mod lettere depression.

Graden af inflammation (betændelsesreaktioner) i kroppen er en sikker forudsiger af sygdom og dødsfald af alle årsager hos ældre mennesker. En række undersøgelser har vist, at et lavt niveau af omega-3 i kroppen er knyttet til et forøget niveau af signalstoffer der indikerer inflammation i kroppen.

 

Påvirker vores gener
En nylig undersøgelse har vist, at en daglig indtagelse på 1,8 g omega 3 fedtsyrer påvirker gen-ekspressionen, dvs. den proces hvor oplysninger fra et gen omsættes i dannelse af et specifikt protein. Det drejer sig om hele 1040 gener, herunder en nedsat aktivering af gener der er involveret i udvikling af inflammation og processer der fører til årefokalkning. Omvendt påvirkede solsikkeolie (omega 6) kun 298 gener.

 

Bivirkninger
Omega-3 fedtsyrer i form af fiskeolie giver sjældent markante bivirkninger. Kvalme er den hyppigst rapporterede fiskeolie-bivirkning. Cirka 20% klager over kvalme ved en daglig indtagelse på 4 g eller derover. Ved en daglig indtagelse på 3 g falder dette antal til 4%. Den næsthyppigste klage er opstød. I nogle tilfælde kan disse bivirkninger afhjælpes ved at tage fiskeolien til et måltid. Den alvorligste bivirkning er imidlertid øget blødningstendens, men selv ved 3 – 4 g omega 3 dagligt er der ikke rapporteret om tilfælde med alvorlige blødninger.

Ikke underligt at Den Amerikanske Hjerteforening (AHA) anbefaler to fiskemåltider om ugen til den generelle befolkning og 1 g fiskeolie dagligt til personer med hjertesygdom.

 

Refs.
Delgado-Lista J, et al. Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review. Br J Nutr. 2012;107, S201-S213.
Kiecolt-Glaser JK, et al. Omega-3 supplementation lowers inflammation in healthy middle-aged and older adults: A randomized controlled trial. Brain Behav Immun. 2012. E-pub. Ahead of print.

 

Kært barn
Fiskeolie kan optræde under mange forskellige navne, for eksempel:

  • Omega 3
  • N-3
  • W-3 (Hvis den sidste dobbeltbinding i en fedtsyre sidder ved det tredje-sidste kulstofatom i fedtsyrekæden,kaldes den for en Omega-3-fedtsyre (N3-fedtsyre eller (W-3)-fedtsyre).
  • Docosahexaensyre (DHA)
  • Eicosapentaensyre (EPA)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *