Fiskeolie forebygger allergi hos nyfødte

 

 

Gravide kan ved at indtage et specielt dansk fiskeolie-præparat reducere risikoen for, at deres nyfødte udvikler fødevareallergi og eksem.

 

Af Bjørn Falck Madsen, videnskabsjournalist
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning og //mig// – sommer 2014

 

Flere og flere børn fødes med en eller anden form for allergi, eller også udvikler de allergier i løbet af de første leveår. Det kan man forebygge ved at sørge for at tage fiskeolie under graviditeten, har svenske forskere påvist. Med en daglig håndfuld kapsler, der indeholdt en dansk, let-optagelig fiskeolie af typen frie fedtsyrer (se boks), lykkedes det en gruppe gravide kvinder at reducere risikoen for at få børn med allergi.

 

God beskytttelse

Undersøgelsen, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Acta Paediatrica, blev udført med præparatet Bio-Marin Plus. Blandt børn, hvis mødre havde taget dette præparat fra uge 25 af deres graviditet og frem til tredie eller fjerde måned efter fødslen, var forekomsten af fødevareallergi og allergi-relateret eksem henholdsvis to og otte procent. Hos babyer af mødre, som ikke tog fiskeolien, udviklede 15 % føde-vareallergi, og 24 % fik eksem. Der er altså tale om en overordentlig markant risiko-reduktion.

 

Virker anti-inflammatorisk

Ialt 145 kvinder deltog i undersøgelsen. Forsøgspersonerne blev delt ind i hold, som enten fik 2,7 gram omega-3-fedtsyrer dagligt eller iden-tiske ”snydekapsler” med sojaolie. Forskerne observerede, hvordan fiskeolien reducerede forekomsten af allergiproblemer markant, og de me-ner, at det skyldes omega-3-fedtsyrernes anti-inflammatoriske virking. Dette harmonerer fint med tidligere observationer fra samme under-søgelse, hvor forskerne påviste en inflammationshæmmende effekt af fiskeolie hos de kvinder, der anvendte præparatet.

 

Velegnet fiskeolie til gravide og ammende

Præparatet Bio-Marin Plus, som blev anvendt til undersøgelsen, indeholder omega-3 i form af frie fedtsyrer. De fylder mindre, så man kan øge omega-3-indholdet i hver kapsel, og kroppen kan tilmed optage og udnytte de frie fedtsyrer direkte i fordøjelsen uden først at skulle nedbryde dem, som det er tilfældet med omega-3-fedtsyrer i triglyceridform. Det er vigtigt at vide, at koncentreret fiskeolie (frie fedtsyrer) har en meget stærk fiskelugt, som ikke på nogen måde skal forveksles med den harske lugt af fordærvet fiskeolie, som TV-udsendelsen Kontant fokuserede på for nogle år siden. Det er en helt anden sag.

 

Langt renere end fisk

Bio-Marin Plus er PureMax™-certificeret. Det indebærer, at den er kontrolleret og renset for tungmetaller og pesticider efter den mest strin-gente og tilbundsgående kontrolprocedure. Man er sikret en fiskeolie, der kan dokumentere, at eventuel forekomst af kviksølv, PCB m.v. er langt lavere end de grænseværdier, EU officielt har accepteret for fisk og fiskeoliepræparater. Dette er især vigtigt for gravide, som netop skal være forsigtige med tungmetaller, som kan hæmme normal fosterudvikling.

One thought on “Fiskeolie forebygger allergi hos nyfødte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *