Hjælp til vores neuroner

 

 

Regelmæssig træning har vist sig at kunne forbedre både vores fysiske og vores mentale funktioner. At det er vigtig i forhold til alderdommen og muskelbevarelse, er der vist ikke nogen tvivl om. Men hvad med vores hjerne, hvis der nu er begyndende demens? Er det så muligt at opnå forbedringer alligevel – også selv om det er Alzheimers demens? Læs med, og find et par løsninger, som måske kan gavne dig selv eller en, der står der nær.

 

Af Torunn Laksafoss
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – april/maj 2019

 

Med alderen kan vi alle gå hen og blive mere glemsomme og distræte. Hos nogle kan der være tale om noget så enkelt som mangel på næringsstoffer, fx vitaminer og mineraler. Hos andre, at der ikke drikkes nok vand. Desværre vil der for en langt større gruppe være tale om en demensdiagnose, hvoraf Alzheimers demens (AD) udgør den største andel. Der findes ingen mulighed for at undgå eller helbrede AD i dag, men der forskes meget på området, og indtil videre sættes der især ind over for den manglende kognition og tab af hukommelse, som kommer med udviklingen af lidelsen. For det meste er det receptpligtig medicin, der behandles med, men nu er det også muligt at få fat i de aktive stoffer fra urter, der har vist et rigtig godt potentiale.

 

Hvilke stoffer kan hjælpe?

Der er blevet undersøgt mange naturlige stoffer gennem årene, men for de flestes vedkommende har det været svært at få dem forbi blod-hjerne-barrieren og ind i hjernen. For andre har det sågar været svært at få dem ind i kroppen via tarmen i første omgang. Ved intensivt at blive ved med at lede og ikke mindst undersøge, om en kombination af stoffer skaber større effekt end et enkelt stof alene, er det lykkedes at finde en sammensætning som virker.

Det er især polyphenoler, der har vist sig at være potente til behandling af de symptomer, som ses sig hos AD. Undersøgelser af polyphenolerne har vist at kunne nedsætte udviklingen af plaks i hjernen, hvilket er vigtigt, da netop dannelsen af plaks menes at være årsagen til symptomerne på AD. Symptomerne inkluderer nedsat indlæring, hukommelse og depression.

Polyphenoler findes i stort set alle grøntsager, især de farverige, men det kan være svært at spise sig til en tilstrækkelig mængde og samtidig regne med, at de aktive stoffer kan passere blodhjerne-barrieren. Ønsker du at forebygge demens eller bare øge din egen hjernekapacitet, så følg med og læs om nogle af de polyphenoler, der kunne være gode for dig som supplement til alle de gode grøntsager.

 

Ellaginsyre kan begrænse skaden fra plaks

Den nedsatte indlæring og hukommelse kommer især af, at proteinstykket amyloid-beta aflejres mellem neuronerne. Aflejringen medfører, at der ikke kan sendes signaler, hvorfor begrænsning af skaden vil være meget relevant. Et spændende stof, som virkelig har vist et potentiale, er ellaginsyre, der bl.a. findes i granatæble og valnød.

Ellaginsyren, tilsat en cellekultur, kunne både nedsætte dannelsen af plaks ved at hæmme aktiviteten af det ansvarlige enzym og få det amyloidbeta, som bliver dannet, til at klumpe sammen – inden det kunne skade neuronet. Potentialet for, at ellaginsyre kan have samme effekt i vores hjerne, er så absolut til stede, da ellaginsyre let kan passere blodhjerne-barrieren og dæmpe omfanget af skaderne fra amyloid-beta.

 

Fremme hukommelsen med L-theanin = bedre søvn?

Et andet stof, som længe har vist potentiale, er L-theanin, der ekstraheres fra grøn te. Effekten af L-theanin blev i et forsøg givet til mus med amyloide plaks. Ekstraktet viste sig at kunne fremme hukommelsen og begrænse de skader, som plaksene ellers ville have forårsaget. Ved test på mennesker fandtes lignende resultater, hvor neuropsykologiske tests viste en forbedret hukommelse og ikke mindst en øget varighed af opmærksomheden under løsning af opgaver.

At varigheden af opmærksomheden blev øget, skyldtes nok nogle af de andre gode egenskaber, som L-theanin har. Stoffet er nemlig i stand til at dæmpe stress i hjernen og øge afslapningen, hvilket kan fremme den gode søvn. Og søvnen er vigtig, har flere studier af ældre mennesker vist frem til dato. Under den dybe søvn aktiveres det lymfatiske system i hjernen, og forskningen viser, at ældre med risiko for at udvikle Alzheimers, har godt af at få skyllet hjernen igennem hver nat. Manglende søvn kan nemlig kobles sammen med øget risiko for udvikling af AD, årsagen menes at være den manglende fjernelse af affaldsstoffer som fx amyloide plaks.

 

Begrænsning af inflammation i hjernen

Når neuroner dør, opstår der inflammation i de omgivende mikrogliaceller, hvilket kan øge skadens omfang. Både ellaginsyre og L-theanin har beskyttende effekt, men på hver sin måde. I et forsøg med mus, hvor musene udviklede de karakteristiske træk for AD, viste indtag af ellaginsyre og andre polyphenoler fra granatæble en beskyttende effekt på hjernens mikrogliaceller.

At den oxidative skade, som følger af inflammationen, kan begrænses, kunne også vises på mus ved test af L-theanin. Her viste resultatet både den førnævnte dæmpende virkning af de amyloide plaks, men også at L-theanin kunne virke som en antioxidant i sig selv – og især, at stoffet kunne reetablere niveauet af hjernens egen antioxidant glutathion, der kan give yderligere beskyttelse af vævet.

 

Amyloid-beta

Årsagen til udvikling af Alzheimers demens menes at være dannelse af plaks af forkert foldede proteinkomplekser – de såkaldte amyloid-beta. Aflejring af plaks i hjernen ødelægger neuronerne og menes at være årsagen til Alzheimers demens.

 

Kombinationen af ellaginsyre og L-theanin er mulig at finde i Danmark. Firmaet New Nordic har sammensat et produkt, hvor begge stoffer indgår, men hvor de også har suppleret med andre ekstrakter for at opnå en større synergieffekt. Især er det interessant, at produktet indeholder essentiel oregano olie, der kan dæmpe de oxidative skader som opstår, når neuronerne dør.

For at sikre en høj optagelighed ind i kroppen er der tilsat piperin fra sort peber. Produktet indeholder yderligere ekstrakter fra fransk strandfyr, der indtil flere gange har vist sig at kunne beskytte både neuroner og deres støtteceller. Samme ekstrakt har også vist sig at have en positiv effekt på indlæring og hukommelse.

 

Skal vi være bekymrede for at få Alzheimers eller en anden form for demens?

Føler man selv, at man er i en risikogruppe for at udvikle demens, er der stadig en hel del ting at gøre. At holde sig aktiv og at stimulere hjernecellerne er altid en god ting. Se på kosten, og spis gerne mange farverige grøntsager, så indtaget af polyphenoler øges. Drik ca. to liter vand daglig, og sørg for at være dækket ind med vitaminer, mineraler og fedtsyrer. Suppler gerne med Clear Brain som en ekstra støtteterapi.

 

Demens i tal

I 2018 var ældrebefolkningen (dem over 60) 1.468.742, heraf estimeres 89.985 at have demens.

Kvinder udgør 2/3 af ældre med demens.

Forekomst af demens øges kraftigt med alderen. For aldersgruppen 60-64 er den 1-2 %, mens den stiger til 24-25 % for gruppen 90+.

Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark.

Kilde: Nationalt videnscenter for demens

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *