Hvordan går det for dit barn i skolen?

 
Nb.! Eye q hedder nu Equazen

Et halvt skoleår er gået, mange børn har været rundt om diverse prøver og har enten siddet dybt koncentreret på skolebænken eller kørt rundt på stolen, forvirret og konfuse. En forvirring, som let kan opstå, når hjernen kommer på ekstraarbejde, som det jo er at blive testet og afprøvet i en uendelighed. For den elev, der er vant til bogligt arbejde, kan det være herligt at få lov til at vise, hvad man kan. Men hvad med alle de andre børn?

Hvornår mon vi får italesat børns hjerner? At de er forskellige, og nogle har brug for mere støtte end andre og ikke kun i form af ekstra lektiehjælp?

Af Marianne Palm
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – februar/marts 2018

Det har folkene bag eye q gjort til deres største mission. At urolige børn, børn der har svært ved at koncentrere sig og måske har rigtig svært ved at få sat bogstaverne rigtigt sammen, skal have den rette opmærksomhed, og det gælder også det, der kommer på en tallerken.

Nogle vil mene, at det intet har med hinanden at gøre – hvad vi spiser må være så udmærket, det har vi jo gjort i generationer, og når nu vi andre har kunnet klare os på vingummier og leverpostej, så må lille Victor da kunne det samme.

Men sådan er det ikke. Det kan forskere fra hele verden slå fast med syvtommersøm. De har gennem store metaanalyser bevist det igen og igen: Du kan skabe ændringer i indlæring, koncentrationsevne, uro med numsen kørende rundt på stolen (eller i hele klasselokalet) ved simpelthen at forstå, at hjernen er opbygget af andet end en reaktion på pisk eller gulerod.

Hjernen er en fedtklump

Hjernen består hovedsagligt af fedt, og så skal den ovenikøbet også bruge fedt (og kulhydrater) til at lade informationerne passere fra en nervecelle til den næste. Det lyder jo simpelt, lad os spise noget mere fedt, og ja, hvis du er god til at omsætte de mættede fedtsyrer i griseflæsk, spegepølsemadder og fedtegrever, så er det bare dejligt. Men det er ikke den allerbedste kilde til hjernens opbygning og udvikling. Her skal der anderledes fedtsyrer til, og hvis ellers man ikke lever på en fejlagtig fedtfattig kost, vil børn som nævnt kunne danne de rette mængder af EPA, DHA og GLA til at blive kloge på.

Forskningen viser, at specielt børn, der er urolige og ovenikøbet måske har fået nogle bogstavsdiagnoser som ADHD, ADD eller PTSD, kan få glæde af ekstra hjælp til at bygge hjerneceller op og lade signalstofferne flyde mere frit med et produkt som eye q.

Vi har samlet en flok studier, men der er så mange flere. Det er nemlig det, der lige er med eye q-folket: De helmer ikke, før hele verden har forstået, hvad de selv kalder et fedtsyreparadoks.

Om det kan forklares i få sætninger, må jeg overlade til læseren, men ellers kan du også gå direkte til konklusionerne på dine børns vegne: Spis dog eye q, hvis stolen, lektierne eller de mange prøver kører rundt med dit barn.

En metaanalyse analyserer en masse studier

Den nyeste metaanalyse fastslår, at hvor der har været anvendt eye q, ser man en signifikant forskel for børnene i deres overordnede evne til at koncentrere sig, modtage læring og i det hele taget at være sammen med andre.

En metanalyse er et overordnet stykke værktøj, hvor man kigger på en stribe af studier, typisk skabt på forskellige universiteter eller af forskere rundt om i verden, hvor man har været ude med en række test på en række skoler og institutioner for at spørge børn, forældre og lærere om deres daglige liv, før selve forsøget går i gang. Dernæst bliver børnene udvalgt og delt op i to eller tre grupper. En gruppe fortsætter måske som hidtil, men får snydekapsler, altså uden aktive stoffer i (placebo).

En anden gruppe er måske på fx medicin mod ADHD og får et omega 3-/omega 6-produkt i kapsler, de skal spise over eksempelvis tre måneder, og den sidste gruppe får kun fedtsyreproduktet. Studierne kan også være anderledes, hvor børnene undervejs i perioden skifter over til at få fx placebo frem for aktive stoffer for at se, om der så sker en forandring positivt eller negativt. Fælles for alle studier er, at børnene er udvalgt ved lodtrækning, og at, hvor det er muligt, ved hverken lærere, pædagoger, læger, forældre eller børnene selv, om de har fået et aktivt stof eller snydekapslerne. Det kan ikke lade sig gøre i alle studier, da man ikke tager deres lægeordinerede medicin væk, og i alle tilfælde kan man ikke jo ikke sige til et barn, at du ikke har slugt en pille.

Lige netop derfor er det også vigtigt, at man får skabt mange på hinanden følgende studier og med lidt forskellige vinkler og metoder for at se på, om man igen og igen kan skabe en positiv effekt af et givent produkt.

16 studier blev analyseret

I metaanalysen, opgjort i august 2017, gennemgik man 16 forskellige studier, der levede op til de højeste standarter. I alt 1.514 børn har været med i forsøgene, og alle børn havde en diagnose med ADHD. Ved lodtrækning blev børnene udvalgt til enten at få placebo eller et fedtsyretilskud med omega-3 og omega-6.

Man så, at der var ikke mindre end 13 forskellige positive effekter på ADHD-symptomer, inklusive en forbedring af hyperaktivitet, impulshandlinger, opmærksomhed, visuel indlæring, læsning og hukommelse.

I fire af studierne havde man anvendt eye q, og her så man til forskel fra de andre fedtsyreprodukter en forbedring – ikke kun af ovennævnte symptomer, men også så god en forbedring, at børnene kunne reducere deres forbrug af ADHD-medicin som fx Ritalin (methylphenidat). Det gør et fedtsyreprodukt som eye q med dets helt særlige sammensætning til et værdifuldt bekendtskab for alle børn med ADHD.

Fedtsyreparadokset består i, at det er sammensætningen og forholdet mellem fedtsyrerne, der åbenbart virker så godt, også selvom hjernens sammensætning er anderledes. I eye q er der en sammensætning i forholdet 9:3:1 af henholdsvis EPA/DHA/GLA. Det lyder virkelig indviklet, det er det også, men essensen er til at forstå: Har dit barn problemer i skolen med indlæring, koncentration, måske skiftende humør og et temperament, der er svært ved at styre, kan du finde god støtteterapi i eye q – mere end i så mange andre fedtsyreprodukter. Det er ikke en afløser for at lære at gebærde sig i hjem og skole, men kan gøre livet så meget lettere for den lille barnehjerne og dermed for omgivelserne.

(Kilde: Nutritional Insight Ltd, Surrey, UK, Published 30 August 2017, Academic Editor: Abdelgadir M. Homeida)

Fedtsyreparadoks, eller hvorfor det er eye q, der har den bedste effekt

Det er tilsyneladende sammensætningen af de forskellige essentielle fedtsyrer, der gør en forskel. Selvom der er mest af omega-3-fedtsyren DHA i hjernen, ser det ud til, at det er omega-3-fedtsyren EPA, som har størst betydning for hjernens funktion. Det kaldes blandt forskere for hjernens fedtsyreparadoks. Eye q-olien er fremstillet af sardiner og ansjoser og har et naturligt højere indhold af EPA i forhold til DHA, hvilket har betydning for optimal overførsel af impulser mellem nervecellerne. DHA fungerer først og fremmest som byggesten i nervecellerne og reparerer konstant nervecellerne livet igennem ved at bygge dem op.

For alle børn med problemer

13 forskellige positive effekter på ADHD-symptomer, inklusive en forbedring af hyperaktivitet, impulshandlinger, opmærksomhed, visuel indlæring, læsning og hukommelse.

Eye q virker på den lange bane, ADHD-medicin på den korte

90 børn i alderen 6-12 år blev tilfældigt udvalgt til at tage enten eye q tre kapsler to gange dagligt, langtidsvirkende MPH eller begge produkter i 12 måneder. ADHD-symptomerne blev vurderet efter ADHD-klassificeringsskala og Clinical Global Impressions-Severity (CGI) skala. Her så man, at børnene, som fik både medicin og eye q, havde en bedre effekt over tid, end hvis der kun blev givet medicin. Og børnene, som kun fik eye q, havde det bedre end børnene, som kun fik medicin.

Derfor kan en kombinationsbehandling med eye q og medicin sagtens tolereres af børnene og endog være en fordel, eller man kan forsøge sig med eye q alene, hvor man så også undgår bivirkninger.

Det er ikke kun boglige færdigheder, men også evnen til at tegne, der forbedres.  Der bliver tit målt alene på boglige færdigheder, men i flere studier har man set, at evnen til at gå fra vakkelvorne tændstikmænd til tegninger af rigtige mennesker blev forbedret markant, når børnene fik tre kapsler eye q morgen og tre kapsler aften. Forsøget blev gjort i nogle faser og forløb over i alt 40 uger.

Virkningen kunne også måles fire og fem år efter: Børnene, der fik eye q, var et år hurtigere om at få tegnet en krop med de rette relationer mellem kropsdelene end børnene, som var i kontrolgruppen. 409 børn deltog i undersøgelsen.

Læs meget mere på www.sund-forskning.dk, hvor nye og gamle studier findes på dansk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *