Kan Q10 mindske den skadelige virkning af elitesport?

 

 

Elitesvømmere, som tager tilskud af stoffet coenzym Q10, ser ud til at være bedre beskyttet mod blandt andet vævsskader forårsaget af hård træning.

 

Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – december 2017/januar 2018

 

Det er sundt at dyrke motion, men for meget af en god ting kan være skadeligt. Man ved da også, at elitesportsudøvere er mere udsat for skader forårsaget af den hårde fysiske træning, der ligger til grund for deres præstationer. Et hold iranske forskere har i den forbindelse undersøgt, om det vitaminbeslægtede stof, coenzym Q10, eventuelt kunne styrke kroppens forsvar mod den skadelige virkning af disse hårde belastninger.

Forskerne rekrutterede 36 mandlige elitesvømmere og inddelte dem i forskellige grupper for at sammenligne de svømmere, der fik tilskud af coenzym Q10, med dem, der ikke gjorde. Den anvendte Q10-dosis var 300 mg dagligt.

 

Forebygger fald i beskyttende antioxidanter

Samtlige svømmere blev bedt om at gennemføre forskellige træningsdistancer (50 meter, 200 meter og 800 meter). Forskerne tog blodprøver før og efter træningspassene for at måle blodets indhold af de tre antioxidant-enzymer superoxid dismutase (SOD), katalase (CAT) og glutathion-peroxidase (GPx). Alle tre antioxidant-enzymer er med til at beskytte celler og væv imod skader forårsaget af den oxidative stress, der følger i kølvandet på hård fysisk aktivitet. Det viste sig, at Q10-supplementeringen effektivt forhindrede uhensigtsmæssige forandringer i blodets indhold af de beskyttende antioxidant-enzymer og dermed kan bidrage til at beskytte imod den potentielle skadevirkning af hård sportstræning.

 

Færre muskelskader

Den iranske undersøgelse falder godt i tråd med andre undersøgelser af Q10 og sport. For eksempel udførte japanske forskere en under-søgelse af 18 elite-udøvere af kampsporten Kendo. Deltagerne fik enten Q10-kapsler eller placebo. I tyve dage skulle de tage kapslerne, og desuden skulle de udøve Kendo i 5,5 timer dagligt i seks ud af de tyve dage, forsøget varede. Forskerne målte blodets indhold af forskellige stoffer, herunder kreatin-kinase som er et enzym, der frigøres ved nedbrydning af muskelvæv i forbindelse med fysisk aktivitet (eller ved muskelsvindssygdomme). Hos de Q10-behandlede Kendo-udøvere blev der målt væsentligt lavere kreatin-kinase-niveau end hos dem, der fik placebo. Tilsvarende blev der i Q10-gruppen målt væsentligt lavere indhold af lipidperoxid i blodet. Dette er tegn på reduceret forekomst af oxidativ stress.

 

Forbedrer præstationsevnen

Q10 har også vist sig at kunne forbedre sportsfolks præstationsevne. Det så man blandt andet i en finsk undersøgelse, hvor man inddelte 25 elite-langrendsskiløbere i to grupper, som enten fik Q10-kapsler (Bio-Quinone Q10) eller snydekapsler (placebo). Det viste sig, at de skiløbere, der havde fået Q10, havde betydelig mere udholdenhed og kortere restitutionstid end de andre. Blandt de Q10-behandlede følte 94 % af skiløberne en klar forbedring sammenlignet med blot 33 % i placebogruppen.

2 thoughts on “Kan Q10 mindske den skadelige virkning af elitesport?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *