Next generation flammehæmmere

Miljøgifte

 

Hvad gør man, hvis en gruppe kemiske stoffer forbydes eller udfases, fordi de skader menneskers sundhed? Ja, så kan man vælge at bruge en anden gruppe lignende stoffer, hvor de skadelige effekter bare ikke er undersøgt særligt godt endnu. Det er flammehæmmere et godt eksempel på.

 

Af Rose Maimonide, rosemaimonide.com

 

Hvad er flammehæmmere?

Vi bliver alle udsat for flammehæmmende stoffer både i vores bolig og i det offentlige rum.
Flammehæmmere tilsættes især madrasser og andre møbler, tekstiler i biler, gulvtæpper, plast, gardiner, skum, elektronik og den slags, så det ikke bryder i brand med det vons.

I bygninger som sygehuse, børnehaver, skoler, hoteller, offentlig transport m.m. er der brandkrav, som betyder, at man ofte vælger tæpper, møbler, gardiner m.m. tilsat brandhæmmende stoffer. Men den største kilde til eksponering for flammehæmmere er faktisk den mad, vi spiser, især animalske fødevarer. Flammehæmmere ophobes nemlig i mijøet, specielt i den marine fødekæde.

Hvad er problemet med flammehæmmere?

Flammehæmmere afdamper stille og roligt, indåndes og lægger sig til rette i fedtvæv, blod og modermælk. I dyreforsøg kan flammehæmmere skade fostre, nedsætte fertiliteten, give kræft og påvirke hormonerne. Et foster, som udsættes for bromerede flammehæmmere, har øget risiko for hjerneskade.

Når flammehæmmere fordufter fra indeklimaet, lægger de sig i støvet, som vi indånder. Små størrelser i familier kravler også rundt i gulvhøjde og sutter på alting. Man har målt flere fosfat flammehæmmere i børneværelser. Hvis man lavede en blodprøve på dig eller mig eller et af vores børn, så er det næsten givet på forhånd, at man ville finde flammehæmmere.


Next  generation flammehæmmere

Der findes forskellige slags flammehæmmere, og de er alle problematiske. Måske har du hørt om bromerede flammehæmmere? De er den klassiske type flammehæmmere, som i dag er delvist forbudt. Vi har også fluorerede flammehæmmere – de indeholder de meget sundheds- og miljøbelastende fluorstoffer. Klorerede flammhæmmere benyttes også en del steder.

Og så er der organofosfatester flammehæmmere, som de færreste kender til. De anvendes i stigende grad som alternativer til klassiske flammehæmmere, da nogle af disse er udfaset eller underlagt regulatoriske restriktioner. Organofosfat flammehæmmere er faktisk ”gammel vin på nye flasker” – det er en type, som har været brugt tidligere og nu bruges igen, da en række andre flammehæmmere er blevet forbudt.

Mistanke om hormonforstyrrelse

Nogle organofosfat flammehæmmere mistænkes for at være hormonforstyrrende.
Der mangler viden om dem. I et nyt dansk studie undersøgte man nogle organofosfat flammehæmmere, som er fundet i mennesker. Man fandt påvirkning på både køns- og stofskiftehormonsystemet samt levermetabolismen. Alle stofferne var aktive på mindst ét af disse tre områder. Det betyder, at de undersøgte stoffer har hormonforstyrrende potentiale. Nogle af dem er allerede kendt som problematiske på andre områder, fx ved at være kræftfremkaldende. Man kan så undre sig over, at de er tilladte, men sådan er lovgivningen skruet sammen. Der er faktisk kun 19 stoffer, som er identificeret som hormonforstyrrende i EU.

Vidste du …
at man har fundet organofosfat flammehæmmere i drikkevandet fra vanddispenere/vandkølere i kontormiljøer i Kina?

 

En luftig coktail af flammehæmmere

I en ny undersøgelse har en gruppe forskere målt indholdet af netop organofosfat flammehæmmere over 18 storbyer i verden. Her fandt man, at små mængder af mange typer organofosfat flammehæmmere ”rottede sig sammen” i luften til nye skadelige kemikalier, som blev hængende i lang tid.


Sådan undgår du flammehæmmere

  • Luft ud to gange dagligt
  • Støvsug og støv af mindst en gang om ugen
  • Undgå så vidt muligt at købe produkter, der indeholder flammehæmmere
  • Undgå gulvtæpper
  • Vask/aftør så vidt muligt nye produkter inden brug
  • Lad nye produkter afgasse udenfor, hvis de kan tåle det
  • Vælg miljømærkede produkter
  • Undgå så vidt muligt elektronik i sove- og børneværelser
  • Køb gerne brugte møbler og elektronik.

 

Kilder

https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/bromerede-flammehaemmere/

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/03/978-87-93178-22-9.pdf

Anna Kjerstine Rosenmai: Organofosfat flammehæmmere har hormonforstyrrende potentiale. Oplæg på CeHoS Informationsdag 1. oktober 2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32854002/

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04134-6

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/giftige-kemikalie-cocktails-haenger-tungt-i-luften-over-verdens-storbyer

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.estlett.1c00592

 

Om Rose Maimonide

Rose Maimonide hjælper børnefamilier og gravide med at have nemt ved at leve sundt, bæredygtigt og kemifrit i en travl hverdag. I Roses onlineunivers Grøn Stue får du genveje, personlig rådgivning og varmt fællesskab omkring alt til din bæredygtige hverdag. Se mere på rosemaimonide.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *