Nu er der håb for dem med hjertesvigt

shutterstock_49776133

Foreløbige resultater af en stor undersøgelse peger på coenzym Q10 som en både lovende og effektiv behandling mod kronisk hjertesvigt. Overlevelsen fordobledes hos dem, der fik stoffet.

 

Af Bjørn Falck Madsen
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning.dk – sensommer 2013

 

Patienter med kronisk hjertesvigt kan halvere deres risiko for større hjertetilfælde og fordoble deres chancer for overlevelse, hvis de tager tilskud af stoffet coenzym Q10. Det viser de foreløbige resultater af en international undersøgelse (Q-SYMBIO), hvor 420 patienter med svær hjertesvigt fik enten Q10-kapsler eller identiske snydepiller for at se, hvordan det påvirkede deres tilstand. Forskningen, som blev præsenteret på en hjertekongres i Portugal tidligere på året, betegnes som et gennembrud inden for kardiologien.

 

Gennembrud inden for hjerteforskningen

Det er første gang i 10 år, at videnskaben har peget på et lægemiddel, der kan forbedre overlevelsen hos hjertepatienter. Hvad der gør denne undersøgelse særlig interessant er, at hvor andre præparater mod hjertesvigt blokerer cellulære processer og kan have bivirkninger, fremmer Q10 disse livsvigtige processer og er et sikkert og naturligt stof uden bivirkninger.

 

Dansk undersøgelse

Q10-SYMBIO, som er en dobbelt-blind og placebo-kontrolleret undersøgelse udført under ledelse af professor Svend Aage Mortensen fra Rigshospitalet i København, omfatter hjertesvigtpatienter fra i alt ni lande (herunder Danmark). Halvdelen af patienterne fik dagligt tilskud af 3 x 100 mg Q10 fra Pharma Nord, hvorimod den anden halvdel fik identiske snydepiller (placebo).

 

Det primære mål (endpoint) for undersøgelsen var at se, hvor lang tid der gik for deltagerne i de to grupper, før de igen fik problemer med hjertet, forstået som ikke-planlagt indlæggelse på grund af nedsat hjertefunktion, hjertetilfælde med dødelig udgang, behov for hjertetransplantation eller behov for en hjerte-lungemaskine.

 

• I Q10-gruppen var der næsten halvt så stor risiko for større hjertetilfælde som i placebo-gruppen.

• I Q10-gruppen var der cirka halvt så mange, der døde (uanset årsag) som i placebo-gruppen.

Kilde: European Society of Cardiology

 

Hvor slem er din tilstand?

Hjertesvigt kategoriseres i forhold til, hvor alvorlig tilstanden er. Til det formål har den amerikanske hjerteforening, The New York Heart Association (NYHA), defineret fire kategorier – eller NYHA-klasser:

 
NYHA-klasse I (mildeste grad)

Ingen begrænsning ved almindelig aktivitet.

 
NYHA-klasse II

Åndenød og/eller udmattelse ved moderat til hård fysisk anstrengelse, eksempelvis gang på trapper til mere end anden sal.

 
NYHA-klasse III

Åndenød og udmattelse ved lettere fysisk anstrengelse som for eksempel gang på trapper til mindre end anden sal eller ved meget beskeden aktivitet som eksempelvis at tage tøj på eller af.

 
NYHA-klasse IV (sværeste grad)

Åndenød og/eller udmattelse i hvile. Tidligere forskning har demonstreret, at patienter i NYHA- klasse III og IV har kunnet rykke mindst en klasse op (forbedring) ved at anvende Q10-supplementering.

 

Dansk Q10 har opnået særstatus

Den danske virksomhed Pharma Nord, som blandt andet har taget patent på en unik organisk selengær (SelenoPrecise), har ligeledes gjort sig bemærket internationalt med sit Q10- lægemiddel. Ved hjælp af en speciel opvarmningsproces er det lykkedes Pharma Nord at maksimere optageligheden af selve Q10-stoffet i blodet.

 

Normalt er det vanskeligt at få Q10 til at passere igennem tarmvæggen og ud i blodbanen, hvilket skyldes, at stoffet danner nogle krystal-formationer, der er for store til at trænge igennem tarmens væg. Når disse krystaller (opløst i olie) opvarmes på en bestemt måde, ændrer de imidlertid form og andrager en slags ”snefnug”-facon med en større overflade, så de kan opløses helt og holdent. Derved får de lettere ved at passere igennem tarmvæggen. Pharma Nords Q10-lægemiddel er dokumenteret i flere end 90 publicerede undersøgelser.

 

Svenske forskere tror på Q10 og selen

Sidste år offentliggjorde en gruppe svenske forskere fra Universitetet i Linköping samt fra Karolinska Institutet i Stockholm et forsøg, som viste, at kombinationen af Q10 og selen (Bio- Qinon Q10 og SelenoPrecise) halverede risikoen for hjertekar- relaterede dødsfald hos ældre menne-sker. Kombinationen af de to præparater forbedrede tilsyneladende også de ældre mænd og kvinders hjertepumpe-funktion.

 

Leder af forsøget, den svenske kardiolog Urban Alehagen, var med egne ord ”direkte forbløffet” over undersøgelsens resultat. Til Jyllands- Posten udtalte han: ”Jeg er 61 år, og jeg er efter forsøget selv begyndt at indtage selen og Q10. Det samme gælder de fleste af de forskere, der stod bag forsøget.”

Kilde: JP, Seniorliv, fredag den 31. maj 2013

 

Q10 og statiner – et godt makkerpar

Mange hjertesvigtpatienter får rutinemæssigt kolesterolsænkende statiner for at sænke risikoen for hjerteproblemer forårsaget af forhøjet kolesterol. Statiner hæmmer ikke blot kolesterol, men også Q10, som deler syntesevej med kolesterol og ligeledes dannes i leveren. Den hæmmende Q10- produktion kan føre til mitokondrie-dysfunktion i blandt andet muskelceller og føre til muskelsmerter.

 

Forskning viser, at man ved at tage Q10 sammen med statinpræparaterne kan mindske disse og andre problemer. En amerikansk undersøgelse viste, hvordan statin-forårsagede muskelsmerter blev mindsket med 40 % hos de patienter, der tog Q10 med deres statiner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *