Ny undersøgelse giver håb for ufrugtbare mænd

Fertilitet

 

Der er efterhånden en hel del forskning, som peger på det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10 som et overraskende nyttigt redskab til at booste mænds sædkvalitet. Nu er der kommet endnu en positiv undersøgelse.

Af Bjørn Falck Madsen

 

Der kan være mange årsager til, at et par ikke kan få børn. I knap halvdelen af tilfældene er det manden, der er problemet, og årsagen skal findes i hans ringe sædkvalitet. Det kan der imidlertid gøres forskellige ting ved, og nu viser en ny undersøgelse, at dagligt tilskud af coenzym Q10 kan gøre en afgørende forskel. Det er ikke første gang, at forskere dokumenterer, at det vitaminbeslægtede stof forbedrer en række parametre, som er af vital betydning for mandens chancer for at kunne levere levedygtige og funktionsduelige sædceller.

Tre måneder med tilskud af Q10

Undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet The World Journal of Men’s Health, er udført på 105 mænd. De 65 af mændene havde en uheldig cocktail af lavt sædtal og dårligt fungerende sædceller, forstået på den måde at et højt antal af sædcellerne var deforme og ikke svømmede særlig godt. De resterende 40 mænd fungerede som kontrolgruppe.

Forskerne analyserede alle mændenes sædkvalitet baseret på WHO-retningslinjer. Herefter fik mændene et dagligt tilskud af coenzym Q10 (200 mg) i tre måneder, hvorefter forskerne igen analyserede sædkvaliteten med fokus på en række parametre.

Resultaterne af Q10-behandlingen førte til følgende forbedringer:

  • Antallet af sædceller (spermkoncentrationen) pr. ml. sædvæske steg betydeligt
  • Sædcellernes bevægelighed (motilitet) blev ligeledes markant forbedret
  • GPx-tallet gik markant i vejret. GPx er en gruppe antioxidanter, der blandt andet er med til at beskytte sædcellernes DNA og dermed forebygge dannelsen af deforme sædceller
  • Omvendt var der et betydeligt fald i koncentrationen af skadelige iltmolekyler (frie radikaler) og mængden af DNA-skader.

Q10-behandlingen var med andre ord med til at forbedre en række af de kritiske parametre, som er afgørende for antallet af normale og funktionsduelige sædceller og øger chancerne for normal befrugtning.

Harmonerer med anden forskning

Resultaterne passer fint i tråd med tidligere offentliggjort spansk forskning, hvor Dr. Balercia fra University of Marche i Italien gav Q10-kapsler eller snydekapsler til 60 raske men ufrugtbare mænd i alderen 27-39 år. Han valgte et dansk Q10-præparat (Bio-Qinon Q10), som er kendt for sin dokumenterede optagelighed og netop derfor egner sig til forsøg af denne art.

Livligere sædceller

Målingerne viste, at indholdet af coenzym Q10 i såvel sædvæsken som inden i selve sædcellerne steg markant som følge af behandlingen med præparatet. Samtidig viste resultaterne af undersøgelsen, at de Q10-behandlede mænds sædceller var betydeligt mere livlige, end de var i gruppen, som havde fået snydekapsler.

Kilde: The World Journal of Men’s Health, januar 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *