Original Muslingeolie har netop vundet en særlig pris

  

 

Det er fuldt fortjent og fuldt forståeligt, når fire dommere i Health & Science Awards 2018 kårede Original Muslingeolie for de mange forskningsresultater, de kan fremvise. Mere end 20 studier ligger til grund for kåringen på årets fagmesse.

Her har vi udvalgt et par af studierne; du finder flere på  http://www.sund-forskning.dk

 

Af Marianne Palm
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – juni/juli 2018

 

De fire dommere var cand.scient. i biokemi, Torunn Laksafoss, phytoterapeut Rikke Goerlich, cand.scient. i biomedicin Anne Dall og    akutsygeplejerske og biopatstuderende Elizabeth Berg.

 

For fagfolk og andre særligt interesserede

Den unikke kombination af omega-3-fedtsyrer findes ikke i normale fiskeolier. Original Muslingeolie indeholder en kombination af seks lipidgrupper, der inkluderer omega-3-fedtsyrerne: eicosapentaensyre og docosahexaensyre, eicosatetaensyre(ETA) og linolensyre samt polyumættede fedtsyrer.

 

Kronisk gigt i knæled

Lau et al. undersøgte virkningen af – og tolerancen over for – Lyprinol i forhold til kronisk gigt i knæled i en randomiseret, placebokontrolleret dobbeltblindtest, der havde 80 deltagere. Behandlingsperioden var på seks måneder. De perioder, hvor effektiviteten og tolerancen blev målt, var uge 0, 2, 4, 8, 12, 18 og 24. Smertestillende medicin med paracetamol blev tilladt som akut medicinering. Den kliniske evaluering blev foretaget som et index over ledsmerter på basis af patienternes og lægernes vurdering samt forskellige objektivt målbare inflammatoriske værdier i blodet. Doseringen var 4 kapsler pr. dag i to måneder, derefter 2 kapsler pr. dag i fire måneder. En forbedring inden for næsten samtlige gigtparametre kunne måles i begge grupper. Dog var reduktionen i ledsmerter større fra fjerde uge og fremefter.

Det viste sig, at Lyprinol var sikker i brug med en høj tolerancegrad efter indtagelse i over fire måneder. Forfatterne af studiet kunne konkludere, at Lyprinol kunne betragtes som et sikkert alternativ til behandling af kronisk gigt.

 

Gigt i rygsøjlen

Grünwald et al. undersøgte effektiviteten af Lyprinol i et 12-ugers forsøg(n=50) i forhold til inflammatorisk rygsøjlegigt. 34 ud af de 50 patienter havde brug for medicinsk behandling før og under forsøget. Efter forsøget var 21 ud af de 34 patienter i stand til at reducere eller stoppe brugen af receptpligtig medicin. 13 personer havde slet ikke brug for yderligere behandling. Efter forsøget blev 38 % af patienterne vurderet til at være symptomfri, og antallet af dem, der oplevede voldsomme smerter, blev reduceret fra 60 % til 25 %. Signifikante kliniske resultater blev opnået inden for samtlige undersøgte parametre. Tolerancen over for Lyprinol var generelt god.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *