Psoriasis behandles med fisk

 

 

Af biopat Mads Sørensen

Mellem 20 og 100 små fisk (Garra Rufa), som blandt andet kaldes “doktor-fisk”, spiser simpelthen din eksem eller skældannelse, og afgiver samtidigt et dithranol- og enzymholdigt sekret til huden, som har en helende effekt. Behandlingen er smertefri og er fantastisk effektiv.

Doktor-fisk fra Tyrkiet Garra Rufa lever oprindelig i de varme kilder 13 km. fra Kangal, som er en mindre tyrkisk by i Sivas Provinsen. I 1800-tallet fandt de lokale beboere hurtigt ud af, at vandet havde en helbredende effekt på reumatiske sygdomme, men det var fisken Garra Rufa, som gjorde badene så populære.

Fisken kaldes også “doktor-fisk”, for den har en terapeutisk virkning på psoriasis, akne, svamp og børneeksem. I udlandet er behandling med de små effektive fisk blevet mere udbredt, og efter at have undersøgt metoden grundigt, var det på tide med et behandlingssted til patienter her i landet.

Vi kan nu tilbyde denne effektive og naturlige behandling i vores GarraRufaCenter, – en god professionel ramme om behandlingen. Terapien 1. I en periode på ca. fire uger op til behandlingen, må du ikke anvende cortison præparater og du skal undgå parfume, creme og kosmetik på områder, som kommer i kontakt med vandet. For ellers bliver fiskene syge. Karret er opvarmet til 30-35 grader og behandlingen varer op til syv kvarter.

Undersøgelsen blev udført med 87 patienter, der af en dermatolog var blevet diagnosticeret med Psoriasis vulgaris Patienterne blev evalueret ved hjælp af PASI (Psoriasis Area and Severity Index) scoringssystemet. En dermatologisk kontrolundersøgelse blev udført hver tredje dag på de patienter, der blev behandlet i bassinet. Undersøgelsens forfattere havde ikke indflydelse på længden af patienternes ophold i bassinet. Disse tidsrum blev bestemt af patienterne.

På grund af den traditionelle tro på dette område, er det maksimale ophold 21 dages behandling. Et enkelt spørgeskema om tilbagefald blev givet til de patienter, der havde brugt bassinet tidligere. De indsamlede data blev analyseret ved hjælp af passende statistikprogrammer. De statistiske analyser blev udført ved hjælp af Paired t test, Wilcoxon two sample test, og Kolmogorov Smirnov test.

Den statistiske signifikans var p-værdier på mindre end 0.01. Resultater 43 (49.4%) af patienterne var mænd og 44 (50.6 %) af dem var kvinder med en middelalder på 32.5 –/+ 14.3. 65 (74.7 %) havde psoriasis vulgaris af plaque-typen. Middelvarigheden på sygdommen var 10.6 –/+ 5 år. 52 (59.7 %) af patienterne kom til den varme kilde The Hot Spring for første gang og 35 (40.3 %) havde været der tidligere. Middellængden for ophold på kurstedet var 11.5 –/+ 6.6 dage. Patienterne benyttede bassinet to gange dagligt. Middellængden for ophold i bassinerne var 7.4 –/+ 1.1 timer om dagen. (Fig. 1).

De første undersøgelsesscorer var betydeligt højere sammenlignet med scorerne fra 3, 6, 9, 12, 15 og 21 dage efter behandling (p<0.01). (Tabel 3, Fig. 2). En opfølgende undersøgelse efter 21 dage på kun 14 patienter viste, at 8 (57.14%) patienter var fuldstændigt helbredt og 6 (42.85%) patienter kun delvist helbredt (Fig. 3 og 4). De 35 patienter, der tidligere havde modtaget behandling i den varme kilde, rapporterede om betydeligt længere bedringsperioder, når sammenlignet med topisk corticosteroid-behandling ( p<0.01) (Tabel 4).

Diskussion Analysen af undersøgelsens data viste en betydelig bedring. Men mange forskellige faktorer kan have indflydelse på de gavnlige effekter af kurstedterapi. Kun få af de patienter, der brugte kurstedet blev kontrolleret godt nok. Der blev ikke fulgt op på visse af patienterne, efter de havde forladt kurstedet. Data om deres tilstand kunne derfor ikke indsamles. Information fra de patienter, der tidligere var blevet behandlet på kurstedet viste, at tilbagefald opstår senere, end for de patienter, der var blevet behandlet med medicin.

Patienterne lader fiskene angribe deres krop, da de bliver betragtet som hellige. Selvom de primært angriber områder med læsioner, kan de angribe normal hud. Dette skyldes, at der ikke er mad i bassinerne. Garra rufa obtusa kan rense det skællede område på en patient på få timer. Gentaget rensning af skæl øger effektiviteten af ultraviolet lys.

Den hurtige rensning af skæl er også medvirkende til en positiv psykologisk tilstand. Fiskene renser især skæl. I meget korte perioder kan der opstår overfladiske sårdannelser på læsionerne. Vi mener at fiskene foretrækker de skællede områder på grund af deres blødhed. Under den opfølgende undersøgelse må nye Plaque psoriasis associeret med Köbner fænomenet ikke spille en rolle i psoriasisbehandlingen (Fig. 5). Det bliver ofte rapporteret, at selen i vandet kan være effektivt enten via optagelse gennem huden eller ved oral indtagelse (3-5).

Selen bliver også brugt ved pityriasis versicolor og seborroisk dermatitis. Selen er en medvirkende faktor til glutathion peroxidase, et enzym der beskytter cellerne imod frie radikaler (3, 4). Den antimitotiske aktivitet beskytter mod ondartet vækst og virussygdomme (3-6).

Kurstedets bassiner har afløb i bunden, så vi mener også at jacuzzi-effekten kan spille en rolle i behandlingen.

To af patienterne fik førstegrads forbrændinger i solen ved begyndelsen af behandlingen. Det er derfor anbefalet, at man undgår at være solen. Ingen andre bivirkninger blev observeret.

Af undersøgelsen var der to patienter, der led af Pustular og erytrodermisk psoriasis, der ikke kom sig over deres sygdom. Disse patienter kunne ikke fortsætte kurstedterapien på grund af smerter.

Information fra patienterne viser, at eventuelle tilbagefald forekommer sent efter kurstedterapi. Disse patienter oplyste, at de ikke brugte medicin af nogen art. Størstedelen af de patienter, der kom til kurstedet mener at tilbagefald kan forebygges.

Til konklusion, nedenstående faktorer har terapeutisk effekt:

  • Den korte periode (4-8 timer) af fiskenes afskrælning af skæl
  • Effekten af selen
  • Effekten af den naturlige ultraviolette stråling
  • Bassinernes jacuzzi-effekt
  • Omvendt Köbner fænomen

Målsætningen for denne undersøgelse er ikke at benytte kurstedterapi til fordel for medicinsk behandling. Men det kan være en alternativ behandlingsform sammen med medicinsk behandling. Kurstedterapi med hjælp fra en dermatolog vil være det mest effektive.

 

Referencer:

Christophers E, Sterry W: Epidermis: Disorders of cells kinetics and differentiation, in Fitz patrick TB, Eisen AZ, Wolf K, Freeberg IM, Austen KF (eds): Dermatology in General Medicine, 4 th ed, Mc Graw-Hill, New York, 1993, pp 489-514.

Timur M, Çolak A, Marufihah M: Balikli kaplicadaki türlerinin tanimi ve deri hastaliklarinin tedavisindeki etkilerinin arastırılması , AÜ Vet Fak Derg, 30:276-286, 1983. Ozer Z, Akpınar MA Akcay M et al: Kangal Balıklı Kaplıca’nın bazı kimyasal ve biyolojik özelliklerin arastırılması , Fen Blimleri Derg, 5: 326-330, 1987.

Undar L,Akpınar MA, Yanıkoglu A: Doctor Fish and psoriasis,Lancet, 335: 470,1990. Marufi M, Gürcü H, Ozcelik S, Oztürkcan S, Colak A, Yucel K: Balikli Kaplicanin psoriasis üzerindeki etkisi, XIV Ulusal Dermatoloji Kongre Kitabi, Erzurum 1992, pp 409-412.

Kenneth HF: Disturbances in trace element metabolism, in Wilson JD, Fauci AS, Root RK (eds): Principles in Internal Medicine, 12 th ed, Mc-Graw-Hill, New York, 1991, pp 443-44.

 

Herunder er et par links, så du selv kan se lidt af udvalget:

www.gutekunst-sanatorien.de/psoriasis/ www.zzf.de/zza/030420

www.psoriasisfishcure.com

www.med-fisch.com

http://www.knabberfische.net/kangal/jucken

 

GarraRufaCenter, Farum Hovedgade 13, 1.sal, 3520 Farum, Tlf.: 44 95 27 61, Mobil:2617 6701 eller www.bioclinic.dk

One thought on “Psoriasis behandles med fisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *