Stabil fiskeolie med Pufanox-systemet

 

 

Der er sagt mangt og meget om harske fiskeolier, og det meste handler om uvidenhed om fremstillingsmetoder eller desværre også om, hvordan der er stor konkurrence blandt producenterne om at få befolkningens bevågenhed.

Her gennemgår vi, hvordan en fremstillingsmetode kombineret med et antioxidantsystem brugt i samme sekund, som olien bliver presset, hindrer, at der kan opstå en harskning af de livgivende olier. Systemet hedder Pufanox.

 

Af Marianne Palm
Artiklen blev bragt i magasinet sund-forskning – april/maj 2018

 

Studie på studie bekræfter ikke kun vigtigheden af rene olier, de viser også, hvordan omega-3-fedtsyrer sammen med et stabiliserende antioxidantkompleks, Pufanox, kan bevare og optimere de sundhedsfremmende egenskaber.

Eskimo-3 er ofte blevet kaldt ”Forskernes fiskeolie”, og årsagen er enkel: Da professor Tom Saldeen, Uppsala Universitet, skulle lede et forskerhold udi omega-3-fedtsyrer, var det nødvendigt med en så stabil og ren en olie som muligt. Det er denne grundlæggende forskning, der har ført til Pufanox-komplekset og de skånsomme fremstillingsmetoder, og det er netop Eskimo-3, der danner grundlag for meget af den forskning, der er sket sidenhen i alverdens lande.

Tom Saldeen opdagede også, at evolutionen gennem tusindvis af år har skabt fisk med den mest optimale sammensætning, og jo mere naturlig en fiskeolie er, jo flere forskellige gavnlige stoffer finder man sammen med omega-3-fedtsyrerne. Man har blandt andet set, at der i en så naturlig olie som muligt findes andre aktive stoffer end omega-3-fedtsyrerne, som understøtter den sunde effekt på kroppen. Det er med andre ord et samarbejde mellem omega-3-fedtsyren og de øvrige aktive stoffer, der skaber det allerbedste omega-3-produkt.

 

Stabiliteten skaber successen

Et af hovedproblemerne ved brug af fiskeolie, flydende som i kapsler, er risikoen for, at produktet kan harskne, hvis det enten står for længe hos forbrugeren eller bliver opbevaret forkert. Lige så vigtigt er det at få gjort olien stabil i selve produktionslokalet, så den bevarer sine sundhedsfremmende egenskaber hele vejen gennem produktionslokalet og ud til forbrugerne.

Studier har vist, at ikke-stabile olier kan harskne kroppens celler, og derfor har der også været mange studier med divergerende resultater. Det problem er løst gennem Pufanox, en speciel sammensætning af en række tocopheroler, olieopløselig C-vitamin, lecithin og antioxidanter fra rosmarinekstrakt, som beskytter olien mod iltning og efterfølgende iltning og harskning. Antioxidantkomplexet tilføres i samme sekund, olien presses ud af fiskene.

Det er ikke ny forskning, men måske ikke så kendt for de fleste. De første studier begyndte allerede for 30 år siden med Tom Saldeen i spidsen. Professor Tom Saldeen opdagede i forskningen ved Uppsala Universitet, at der var meget forskel på kvaliteten af forskellige omega-3-produkter. Problemet med et ustabilt fedtsyreprodukt er, at hvor en stabil omega-3-olie er inflammationshæmmende, kan en ustabil omega-3-olie have den helt modsatrettede effekt og være skadelig for kroppen gennem lipidperoxidation: De frie radikaler vil stjæle elektroner fra fedtstofferne i cellemembranerne med celleskader til følge. Cellemembraner er det værn, cellen har i forhold til omgivelserne, men det er også her, alt bliver optaget af næringsstoffer ind i cellen, og her hvor cellen skaffer sig af med sine affaldsstoffer. En smidig og velfungerende cellemembran er således et must-have for enhver celles vitalitet.

 

At undgå skader på cellevæggene i kroppen

Tom Saldeen så, at fiskens antioxidanter gik tabt under fremstillingsprocessen, og man var nødt til at genoprette dette forhold for at opnå en høj stabilitet og dermed et godt produkt. Det patenterede Pufanox-komplekssystem tilfører netop disse antioxidanter, hvorved man opnår en så stabil omega-3-fedtsyre som muligt og tilligemed en høj renhed.

En ustabil fiskeolie skaber lipidperioxidation, altså skader på cellevæggene, og har vist sig at have betydning for resultater i forsøg.

Andre studier har desuden vist, at Eskimo-3 med Pufanox-systemet havde en bedre effekt end andre produkter, målt på produktets evne til at forhindre malondialdehydskader på cellevæggene. Malondialdehyd er den biomarkør, man oftest anvender, når man skal bestemme mængden af frie radikaler og antioxidanters evne til at neutralisere de frie radikaler. I Eskimo-3 så man, hvordan Pufanox havde denne neutraliserende evne.

 

En stabil fiskeolie påvirker en lang række faktorer, som har betydning for en normal hjertefunktion.

 

Miljøcertificeret

Fiskeolien i Eskimo-3 er udvundet af ansjoser, som fødes i Ishavet ved Antarktis, og siden følger de den kolde Humbolt-strøm op langs Sydamerikas vestkyst. Denne fiskebestand er meget livskraftig og har en hurtig tilvækst. Marinebiologer skønner, at bestanden fornyes helt op til to gange årligt. Olien er certificeret af ”Friends of the Sea”, en uafhængig organisation, der overvåger hele processen, fra fiskene fanges og til det færdige produkt. For at kunne blive godkendt til denne certificering skal man opfylde følgende krav:

  • At der kun må benyttes fisk fra bæredygtige bestande af ansjoser
  • At fiskeriet ikke påvirker havbunden eller truede arter
  • At fiskeriet følger nationale og internationale vedtægter
  • At bådene lever op til de skrappe krav om et velfungerende kølesystem og satellitovervågning
  • At fiskerne har gode løn- og arbejdsforhold
  • At selskabet gradvist reducerer CO2-udslip

 

Eskimo-3 med mange forskellige effekter 

Det kan måske være svært at forstå for lægmand, at en olie fra nogle småfisk kan have så stor betydning for vores helbredstilstand. Men i dag er det uomtvisteligt: Omega-3-fedtsyrer gør en forskel for vores sundhed både som forebyggende hjælp og som støtteterapi, hvis der er opstået sygdom.

Forskningen slår fast, at fiskeolie dæmper inflammatoriske tilstande og lindrer ømme led hos gigtpatienter. Utallige studier bekræfter, at omega-3-fedtsyrer har en virkning, når det gælder moderate smerter og kan i et vist omfang erstatte smertelindrende medicin som paracetamol, NSAID med flere.

 

Internationalt forskerteam finder fiskeoliens lås

For flere år siden fandt japanske og amerikanske forskere ud af, præcis hvordan fiskeoliens omega-3-fedtsyrer virker i kroppen på et molekylært plan. Det havde hidtil været en gåde, men det internationale forskerhold knækkede koden ved at se, hvorledes omega-3-fedtsyrer effektivt lukker ned for betændelsesreaktioner i mus. Det, man kunne konstatere, var, at omega-3-fedtsyrer binder sig til en receptor, GPR120, som er rigt repræsenteret i fedtvæv og hos celler i immunforsvaret, de såkaldte makrofager. Foreningen mellem omega-3-fedtsyrer og receptoren svarer billedligt talt til en nøgle i en lås, og det er altså nok til at dæmpe en inflammation fuldstændig. Forskerne fik ad den vej afsløret en del af fiskeoliens hemmelighed.

 

Inflammationer er en af årsagerne til mange forskellige sygdomme

Lige netop inflammationsreaktioner er blevet tæt forbundet med udviklingen af mange forskellige sygdomme som sukkersyge, åreforkalkning, Alzheimers, øjensygdomme og gigt. Men har også betydning for, hvor hurtigt du kan blive frisk efter en akut skade, og hvordan du kan støtte dit hormon- og nervesystem i at regenerere hurtigere end ellers.


Også huden er afhængig af en god omega-3-kilde, især hvis der er voldsom eksem eller fx psoriasis.

Omega-3-fedtsyrer skal dog ofte ledsages af vitaminer, mineraler og anden støtteterapi for at opnå så hurtig en effekt som muligt.

 

Medicin vil måske en dag afløse fiskeolien, men …

Det er da også netop forskernes ambition at overføre virkningsmekanismen i mus til mennesker og måske finde et stof, der kan binde endnu stærkere til GPR120-receptoren, end omega-3-fedtsyrer gør det. Ad den vej håber forskerne på, at de kan udvikle en medicin, som kan virke mere effektivt end fiskeolie, når det drejer sig om at bremse betændelsesreaktioner. Tiden vil vise, om det også ville kunne gøre en forskel i kampen mod gigt, øjensygdomme, sukkersyge, Alzheimers, demens, hjertekarsygdomme og så videre. Indtil da kan vi kun anbefale at spise fed fisk to gange om ugen eller tage et tilskud fiskeolie af høj kvalitet.

Og herfra redaktionen vil vi have lov til at tvivle på, om forskerne også ser værdien i at få andre af småfiskenes kvaliteter med, når de i et laboratorium vil forsøge at efterligne naturens støtteterapi.

 

Også til gravide og ammende

Eskimo-3 er effektivt renset for tungmetaller og pesticider. Moderens indtag af DHA bidrager til, at øjne og hjerne udvikles normalt hos foster og spædbørn, der ammes. Den gavnlige virkning opnås ved et dagligt indtag på 200 mg ud over det anbefalede daglige indtag for voksne på 250 mg EPA og DHA.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *